Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Závěrečná práce zkoumá pojem obchodních korporací, jednotlivé orgány obchodních korporací, a na tomto obecném podkladu se zaměřuje na výzkum smluvních vztahů mezi obchodními korporacemi a jejich orgány. Práce obsahuje právní analýzu jednotlivých smluvních vztahů ve světle legislativy a související judikatury, zkoumá také historický vývoj legislativy ve zkoumané oblasti a podává aktuální stav legislativy, jakož i právní dopady jednotlivých zkoumaných smluvních vztahů. Všímá si také souvislostí, a to pracovněprávních, obchodněprávních, trestněprávních a daňových.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.