Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt:
Závěrečná práce zkoumá pojem obchodních korporací, jednotlivé orgány obchodních korporací, a na tomto obecném podkladu se zaměřuje na výzkum smluvních vztahů mezi obchodními korporacemi a jejich orgány. Práce obsahuje právní analýzu jednotlivých smluvních vztahů ve světle legislativy a související judikatury, zkoumá také historický vývoj legislativy ve zkoumané oblasti a podává aktuální stav legislativy, jakož i právní dopady jednotlivých zkoumaných smluvních vztahů. Všímá si také souvislostí, a to pracovněprávních, obchodněprávních, trestněprávních a daňových.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.