Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mateřská a rodičovská dovolená
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení