Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Dávky nemocenského pojištění
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Abstrakt:
Bude navržen studentem, po konzultaci s vedoucím práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-PS Právní specializace
B-PS-PVP Právo v podnikání
B-PS Právní specializace
B-PS-PVS Právo ve veřejné správě

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.