Prehľad vypísaných tém - Katedra práva (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
2.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
3.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
Cáb, O.
Jeřábková, L.
Fiala, P.
Staněk, P.
4.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DP
Darování a darovací smlouva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Žemličková, E.
7.
BP
Dávky nemocenského pojištění
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
8.DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
9.
BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
DP
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPDovolenáŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
13.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BPDruhy živností s akcentem na koncesované živnostiŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3 Bindačová, D.
16.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
17.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Hobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Kocur, M.
19.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.DPFúze jako způsob přeměny obchodních korporacíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
GDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.BP
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
28.BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
31.
BP
Kasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BPKodifikace zemského práva v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Budilová, P.
35.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DPKolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
38.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
40.DP
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
Satrapová, B.
Rmoutil, J.
41.
DPKritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10--
42.BPMateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy5 / 5 Škrabalová, K.
Šalková, T.
Volná, P.
Nieslaniková, M.
Fritscherova, V.
43.
BP
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3 Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
45.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
46.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
47.DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
48.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
49.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Březíková, M.
51.BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Pavlát, T.
52.
DPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Kaimovska, N.
53.
BP
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
54.BPNelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
55.
DPNezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
56.
DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.
BP
Nutná obranaVávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Uhrinčať, J.
58.BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
59.BPObčanství EU - praktický dopad na občana ČR?Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
3 / 3
60.
BPObchodní firma a její ochranaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
61.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kowanda, P.
62.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
63.BP
Ochrana krajiny
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmář, V.
64.
BP
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 2 Younisová, A.
Zdráhal, P.
65.
BPOchrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
66.
DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.BP
Ochranná známka a práva na označení
Pekarik, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
69.BPOkolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
Frňka, P.
Pešek, J.
70.BP
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Opravné prostředky ve správním soudnictvíŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
72.
BPOrganizace správního soudnictvíŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
73.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
74.BPOsobnostní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DP
Pacht
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
76.
DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.BPPersonální řízení a právní předpisyKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Jiráková, M.
78.BPPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
79.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
80.BPPolitická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
81.
DPPovinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Kosíková, V.
82.DP
Pracovní smlouva
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
83.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
84.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
85.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
86.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Novák, R.
Bejvl, M.
87.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
88.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
89.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Baďurová, M.
91.
BPPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.BPPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
93.
DP
Právní úprava zájezdu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuffa, D.
96.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.
BP
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Gogová, S.
99.
BP
Probační a mediační služba
Burianová, P.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
101.
BP
Problematika ochrany menšinHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
102.BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Batorková, H.
103.DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BPPředpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
105.
BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
106.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
107.
BP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 4
Svinková, N.
Župka, J.
108.
DP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
109.
BP
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
110.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
111.
BP
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
112.
DP
Registrované partnerstvíElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalikova, A.
113.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 4--
114.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
115.
BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
116.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
118.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
119.DP
Rozvázání pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
120.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 6
121.DP
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
122.
BPŘízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
123.
BPŘízení o pozůstalostiKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Walter, D.
124.
DP
SJM - zákonný a smluvní režimKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
125.DP
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
126.
DP
SměnkaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BPSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Smlouva o smlouvě budoucíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
129.
BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
130.
BPSoudní úschovyKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
132.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Katrev, P.
Body, R.
133.
BPSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
135.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
136.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
137.BP
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
138.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahyPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
139.
DP
Superficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1--
140.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
141.BPŠvarc systémŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Štrba, I.
142.
BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.BP
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5 Milián, J.
Ciompa, L.
Rosol, J.
144.
BP
Účelová kategorizace pozemkůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
146.
BPÚloha soudů v právním státěKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
147.
BP
Určitost žalobního petituSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BPÚstavní pořádek ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
150.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 3
151.
BPÚstavní soudnictvíKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1--
153.
BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
154.DP
Valná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
155.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
156.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Strelčík, J.
157.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Pospíšilová, P.
158.
BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Špeciánová, T.
159.DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.BPVliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůZorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
161.
BP
Vnitřní předpisy organizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Prokůpková, M.
162.BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
163.
BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4
Švarcová, L.
164.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
165.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
166.
BPVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Vyhlašování právních předpisů
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
168.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
169.BPVýpověďŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
170.
DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
171.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
172.
BP
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
173.
DPVyživovací povinnost mezi manželiElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.
DP
Vznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
175.
BPVztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) právaKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
x
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
--
177.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
178.BPZajištění pohledávek v obchodním stykuKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Lebeda, R.
Líška, L.
179.
DP
Základy kontraktace v realitní oblastiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
180.
DP
Zákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 2
181.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Fišerová, H.
182.DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
183.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
Gregušová, V.
Jančiová, M.
184.DP
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy2 / 4 Chlumská, B.
Kubantová, H.
186.
BPZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
187.
DP
Zánik nájmu bytu/domu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
188.
BPZápis do katastru nemovitostí ( vklad )Király, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Hyrošová, L.
189.BPZápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
190.
DP
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
191.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
192.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
193.BPZefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
194.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy2 / 5 Nováková, P.
Vítek, P.
195.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
196.
BP
Změny pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
197.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
198.
BPZrušení a likvidace obchodních společnostíPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
199.
BP
Žaloba na určení
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
200.
BP
Živnostenská kontrola a správní deliktyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3