Summary of topics offered - Katedra marketingu (VŠPP)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
3.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
4.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
5.
BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
2 / 5
6.BTAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
7.BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
9.
DTExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
10.
DT
Firemní komunikace jako základ prosperity podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
11.
DTFormulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 4
12.DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
13.
BTHodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
14.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Kubát, T.
15.DTInovační formy komunikace VŠPPKatedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
16.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Details of topic
4 / 5
Ostřížková, A.
Sedlecký, P.
Jablonský, J.
Wallner, Š.
17.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
18.DTInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
19.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
20.
BTKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
22.BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
23.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
24.BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
25.
BT
Manažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
26.BTMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Verčík, M.
27.DTMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Možný, M.
28.
BT
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
29.
BT
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2
30.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
31.
BT
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic0 / 4
--
32.DTMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie
Gajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
35.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
36.BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
37.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizaceVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Machala, P.
Sobota, J.
38.
DTMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 5 Ratajová, K.
Hubáček, K.
Křížák, P.
39.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 8
40.DTMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
41.DTMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 3 Holiš, M.
Farabauer, P.
42.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služebŠvajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 15
--
43.
DT
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
44.DTMarketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
45.DT
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3
--
46.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
47.BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
48.BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
49.
DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 4
50.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
51.
DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
52.
DT
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 2--
53.
BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
54.
DT
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
4 / 5
55.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
56.DT
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 2 Steffek, P.
57.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
58.
BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
59.
DTNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
60.
BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
61.
DT
Natívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
62.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 4
63.
DT
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
64.
DT
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Špiřík, O.
65.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
66.BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
67.
DTNávrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPPDetails of topic1 / 1
68.DTNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
69.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
70.
BTNávrh komunikační strategie vybraného hoteluKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
71.
DTNávrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
Vašíček, B.
72.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic2 / 1
73.
DT
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
74.
DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
75.BTNávrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 1--
76.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
77.DTNávrh marketingové strategie vybraného podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
78.
DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2
--
79.
DT
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři TřinecSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
Nytra, J.
80.
BT
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
81.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
82.
BTObchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 3 Barteček, M.
83.
DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzíchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 5
--
84.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
85.BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
86.
BTPersuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
87.BTPlán / plánování marketingové komunikaceVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
88.DT
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 6 Ďurdík, L.
89.BTPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
90.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizace
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
91.BT
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPPDetails of topic0 / 2--
92.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
93.
BT
Procesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
94.DTProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
95.
DTProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
96.
DT
Proximity marketing v podmienkach Českej republiky
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
97.
BT
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
98.
DTRodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
99.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
100.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelůKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
101.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
102.BT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
103.DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
104.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
105.BTSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3 Křivánek, J.
106.DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
107.BT
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
108.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 5--
109.BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
110.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
111.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
112.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
113.
BTStrategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzíchVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
114.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 3--
115.
BTSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
116.
BT
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
117.
BT
Taktický marketing vo vybranom podniku služieb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
118.BTTime Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
119.BTTotálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
120.
BTÚloha marketingového plánování v rodinném podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
121.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
122.DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
123.BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
124.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
125.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
126.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
127.DTVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3
--
128.
BTVypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
129.DTVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 4
130.
DTVýznam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Šimek, M.
131.DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
132.
BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--