Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
4.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
5.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
6.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
7.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
8.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
10.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bajer, V.
11.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Englárt, D.
12.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
13.
BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
14.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
15.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
16.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
Sedlecký, P.
Ostřížková, A.
Wallner, Š.
Jablonský, J.
17.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Střítecká, M.
18.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.BPKaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
20.BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Komunikace - základ práce manažeraKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
22.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
23.
BPLogistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.BPLogistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
25.BPManažerské rozhodování v logistických procesechKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
26.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
27.DPMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
29.
BP
Marketing neziskových organizací
Lincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
30.DPMarketing služeb a cestovního ruchuLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
31.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
32.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
Plíhal, J.
33.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
34.
BP
Marketingová komunikace ve veřejné správě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BPMarketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.DPMarketingová koncepce vybraného regionuLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
40.BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
41.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
42.DPMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
43.DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Dušek, M.
44.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
45.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Farabauer, P.
Holiš, M.
46.
BPMarketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 15
--
47.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Pulkrábek, P.
Steuer, P.
48.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
49.DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
50.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
BPMetoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
52.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketingKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
53.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Wolf, T.
54.DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
55.DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
56.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Šomanová, R.
57.
BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
58.DPMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5
59.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
60.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
61.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
--
62.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
63.
DPNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.BPNákup - optimalizace vybraného procesuHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
65.
DP
Natívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 4
67.DP
Návrh efektivní komunikace fotbalového klubu FK Teplice
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Rosa, A.
68.DPNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
70.BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
DPNávrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Korousová, I.
73.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.
BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašíček, B.
77.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizaceSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 1
78.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Maršo, M.
79.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
83.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
84.
DP
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
85.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
86.BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
87.
BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Barteček, M.
88.DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
89.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
90.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
91.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
92.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
93.DP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 6
Ďurdík, L.
94.
BPPodnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 6
--
95.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-MAEVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
96.DPPolitický marketingLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
98.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
99.
BPProcesně řízená organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
101.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
102.
DP
Proximity marketing v podmienkach Českej republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
103.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
105.
BPRodinné podnikání v oblasti malých výrobních firemBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
106.BPRozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
Hort, M.
107.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
108.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
109.
DPŘízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
110.BPSCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BPSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
112.DPSkladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
113.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DPSnižování nákladů obchodních a výrobních společnostíBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
115.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
116.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
117.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
118.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
119.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzíchKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
120.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
121.BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
122.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
123.
BP
Taktický marketing vo vybranom podniku služiebGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
124.BP
Time Management
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
126.
DPTrh tištěných médií v České republiceLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
127.
DP
Tvorba stratégie obsahového marketingu vo vybranom podnikuKatedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
128.
BPÚloha marketingového plánování v rodinném podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
129.DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
130.DPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
131.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
132.
BPVliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
133.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaciKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
134.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
135.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
136.
BPVypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
137.
DP
Využívání elektronického marketingu v cestovním ruchu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
138.
DPVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
139.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
140.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmyBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
141.BPZavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--