Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
3.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
4.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
5.BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
6.BPAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
7.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DPCSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
10.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Englárt, D.
12.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
13.
BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
14.BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
Kubát, T.
15.DPInovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPPodrobnosti témy
4 / 5
17.
BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
18.
DPInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
20.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulíková, M.
21.
BP
Komunikace - základ práce manažeraKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
23.BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
24.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
25.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
26.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Verčík, M.
27.DPMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Možný, M.
28.BPMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
29.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
30.BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
31.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
32.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácieGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podnikuGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
35.BPMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
36.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
37.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Machala, P.
Sobota, J.
38.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 8
39.DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5 Hubáček, K.
Křížák, P.
Ratajová, K.
40.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
41.
DPMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Farabauer, P.
Holiš, M.
42.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 15
--
43.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Steuer, P.
44.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
45.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
46.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
47.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
48.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
49.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4
Wolf, T.
50.DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
51.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
52.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
54.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
Černá, E.
Šindler, P.
Kocmánková, D.
Bojčev, L.
55.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
56.DPMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Steffek, P.
57.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Pochylý, J.
58.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
59.
DPNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
60.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
61.
DP
Natívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podniku
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
62.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy2 / 4
63.
DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
64.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
65.BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
67.
DPNávrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Korousová, I.
68.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
69.DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
70.BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
71.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Vašíček, B.
72.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1
73.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
74.
DPNávrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
75.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
77.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
79.DPNávrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři TřinecKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
BPNávrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
81.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
82.
BPObchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Barteček, M.
83.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
84.DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
85.BPOptimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
86.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
88.
DP
Podnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy2 / 6 Ďurdík, L.
89.BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
90.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
91.
BP
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
92.
DPProblematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
93.
BP
Procesně řízená organizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
95.
DPProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
96.
DPProximity marketing v podmienkach Českej republikyGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
97.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
98.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
99.
BPRodinné podnikání v oblasti malých výrobních firemBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
100.BPRozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
101.
BPŘízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
102.BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
103.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
104.BPSCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
Křivánek, J.
106.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
107.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
108.DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
109.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
110.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
111.BPSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
112.BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
113.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzíchVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
114.BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
115.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
116.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedeníHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
BP
Taktický marketing vo vybranom podniku služieb
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
118.
BP
Time Management
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
119.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
120.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
121.DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.DPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
123.
BPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
124.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.DPVliv globalizace na firemní komunikaciKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
127.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
128.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
129.DPVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
Šokala, R.
Šabacký, J.
130.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy1 / 3
131.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
132.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--