Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DPAnalytika a optimalizace marketingových komunikací na internetuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-MK
N-EM-PDM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
2.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
4.BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
5.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
6.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firměKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
7.BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
8.BPAplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Břenek, M.
9.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
10.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
11.DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Bajer, V.
12.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4 Jandová, D.
Englárt, D.
13.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4 Tyrlíková, M.
14.BPHodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
15.
BPInovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
16.DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPPodrobnosti témy
7 / 5
Zlatohlávková, T.
Kalábek, M.
Jablonský, J.
Sedlecký, P.
Ostřížková, A.
Kostyleva, N.
Wallner, Š.
18.BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5 Střítecká, M.
19.
DPInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
20.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulíková, M.
22.BP
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
24.BPLogistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
25.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesůBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
26.
BPManažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Gajdík, P.
27.BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
28.DPMarketing a komunikace tvůrčích činnostíKatedra marketingu (VŠPP)N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
29.
DP
Marketing a komunikace v mimořádných situacích
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
30.DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
32.BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Lechner, V.
Němeček, M.
33.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
34.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Moudrá, G.
35.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
36.BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
37.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Kaloč, R.
38.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizaceVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
39.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
40.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Dušek, M.
41.DPMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
42.DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
43.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 15
44.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Dobeš, D.
Steuer, P.
45.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
46.DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
47.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
48.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
49.BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
50.DPModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketingKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
51.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
52.
DPMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.DPMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.
BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
55.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5 Dvořáková, V.
Portlík, M.
Kocmánková, D.
56.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
57.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy1 / 2
58.DPMožnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Pochylý, J.
59.
BPMožnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
60.
DPNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
62.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
63.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
64.DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
65.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
67.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
68.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
69.
BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
71.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1 Jiřiková, S.
Dušková, V.
72.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BPNávrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DPNávrh marketingové strategie malého pivovaruKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.BPNávrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
78.BPNávrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
79.BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Barteček, M.
80.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5--
81.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
82.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
83.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
84.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
85.DP
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
86.
DP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy3 / 6
87.BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6--
88.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizaceKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
90.
BP
Procesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
91.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
92.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
93.BPRestrukturalizace společnosti v kriziKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
95.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
96.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelůBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hort, M.
97.BPŘízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
98.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
99.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
100.
BPSCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
101.
BPSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Křivánek, J.
102.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
103.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
104.DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
105.
BPSpokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
106.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
107.BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
108.BPStrategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
109.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
110.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
111.
BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
112.
BPŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
113.
BP
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
114.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
115.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
116.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Adamec, Š.
118.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
119.BPVliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
120.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3
122.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
123.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
124.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
125.DPVýznam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
126.DPZásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
127.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--