Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza hlasové biometrieBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaciKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
6.
BP
Analýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
8.
BPAnalýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
9.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Tran, D.
Gálová, T.
11.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
12.
DPAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BPAplikace využití bodu zvratu v řízení firmyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Khlevnoy, A.
16.
BP
Automatické testování software
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BPAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
20.
BPBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2 Noga, P.
Smolař, P.
21.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5
22.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Bezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.
25.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
26.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
27.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
28.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
30.
BPDaňová a finanční optimalizaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
32.DPDarování a darovací smlouva
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
35.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BPDigitální stopaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašina, J.
37.
BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
38.
DPDohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.DP
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
40.
DP
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Hobza, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BP
Dovolená
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 3
42.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
46.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
47.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
48.DP
Etiketa v podnikatelské praxi
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
49.
BPEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
Bindačová, D.
50.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DPExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
52.BPFaktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Rakovtsi, V.
53.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nerglová Miller, A.
54.
DP
Financování podnikání
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
55.
BP
Financování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DP
Financování podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
57.
DP
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kocur, M.
58.
DPFinanční analýza vybraného podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Zounek, M.
59.
DPFinanční aspekty Customer lifetime valueVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
60.
BP
Finanční řízení firmyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
61.
DPFinanční řízení podnikůNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3--
62.
BP
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
63.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bajer, V.
64.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pytlíčková, B.
65.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
66.DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Englárt, D.
67.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
68.
BPFranchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
70.BPFyzická bezpečnostBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
71.BPGDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
72.
DP
GDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BPGlobalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
74.BP
Google hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
75.
BPGrafický tutoriál assembleruKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Havarijní plán ( HP) v ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
77.BPHodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
78.
BP
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / --
--
79.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
81.
BPHospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
83.
BPInformace o životním prostředíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
84.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
86.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
87.DPInovace a management inovacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 8
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
Spurná, A.
88.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
90.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 10 Ošlejšek, P.
91.
BP
Insolvence firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
92.DP
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
93.
BP
Instalace OS z USBKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
94.BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
95.BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
6 / 5
96.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5
97.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
98.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
99.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
IT firma jako start up
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
101.BPKaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
102.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
105.BPKasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
106.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
107.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
108.BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Budilová, P.
109.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
110.DPKolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
111.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
112.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kulíková, M.
113.
BP
Komunikace - základ práce manažera
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
115.BPKoncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
116.
DPKonkurenceschopnost podnikuFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
117.DPKonkurenční doložka v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
118.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
119.
DP
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
Satrapová, B.
Rmoutil, J.
120.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
122.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
123.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
124.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 5
125.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
126.BPKybernetická kriminalitaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
127.BPKyberšikana a její prevenceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Němeček, M.
128.
BP
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
129.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
130.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8 Pros, M.
131.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 8
132.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
133.BPMalware současná situaceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
BP
Management kvality v organizacích
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8
135.BP
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
137.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Verčík, M.
138.
DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
139.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
140.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
141.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
142.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
143.
DPMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
145.BPMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
146.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizaceVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
147.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8 Dušek, M.
148.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu3 / 5
149.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
150.DPMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 3 Farabauer, P.
Holiš, M.
151.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 15
--
152.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
153.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
154.BPMateřská a rodičovská dovolenáŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu5 / 5 Šalková, T.
Fritscherova, V.
Volná, P.
Škrabalová, K.
Nieslaniková, M.
155.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
156.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
157.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
158.BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
159.
BP
Mezinárodní managementKatedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
162.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketingČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
163.BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
BPMobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazíchŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
165.
BP
Modelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
166.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Wolf, T.
167.
DPModerní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
169.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
170.
DPMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
171.
BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
172.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
173.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
174.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Steffek, P.
175.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.DPMožnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
177.BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
178.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
181.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
182.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
185.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
186.
BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Pluhař, R.
187.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Březíková, M.
188.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.DPNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 4
190.
DPNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
192.
BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DP
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Korousová, I.
195.DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
196.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
197.
BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
199.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizaceSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 1
Dušková, V.
Jiřiková, S.
200.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
201.
DPNávrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodKatedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
202.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
205.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
207.DP
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nytra, J.
208.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
209.
BPNávrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
210.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2
211.
DP
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
212.
BP
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
213.
BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.DPNezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémemTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.
DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázekKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
216.
BP
Nutná obrana
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
217.
BP
Nutná obrana
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
218.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 3
Matéová, S.
Petrák, L.
Havlová, R.
219.
BPObchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
220.
BP
Obchodní firma a její ochranaPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
221.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
223.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
224.DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
225.
DP
Ocenění firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
226.
DP
Oceňování podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
BPOchrana krajinyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kačmář, V.
228.
BPOchrana lidských práv v EU - vybraný problémKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
229.BPOchrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
230.DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hromčíková, M.
231.
BPOchranná známka a práva na označeníPekarik, M.Katedra práva (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
232.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
234.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
BP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 8--
236.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8--
237.
BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
238.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
239.BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
240.
BP
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
241.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
242.
BP
Osobnostní právaKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
DPPacht
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.
BPPersonální řízení a právní předpisyŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
246.BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
248.BPPlánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
249.
BP
Počítačové sítě, Linux
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
250.BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
251.
DP
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.BP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 6
--
254.
DP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu2 / 6
255.
BPPodnikání v osobních financíchNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
256.
DP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
257.DPPodnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5 Kuchařová, J.
258.
BP
Podnikání ženKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
259.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
260.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Gašparcová, L.
261.BPPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5 Klimeková, N.
262.
BPPodnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
BPPodnikatelský záměrFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu7 / 25
264.
BP
Podnikatelský záměr
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu2 / 8
265.
BPPodnikavost jako klíčová kompetenceDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / ----
266.
BP
Politická práva
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
267.
DP
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
268.DPPovinnosti zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
269.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
270.DP
Pracovní smlouva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
271.
BP
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 7
--
272.BPPrávní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
273.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
274.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
275.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
276.DPPrávní postavení představenstva akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
277.DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
278.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
BPPrávní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
280.BPPrávní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
281.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BPPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
283.
DP
Právní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
285.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuffa, D.
286.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
288.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ruml, R.
289.
BP
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
290.
BP
Probační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
291.
BPProblematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
292.
DPProblematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
293.BPProblematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
294.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Batorková, H.
295.
BP
Procesně řízená organizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
296.DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
297.
BPProexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
298.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
299.
DPProjekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
300.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
301.
BP
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
302.
BPPředpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Poláček, M.
303.
BPPředpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
304.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
305.
DP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
306.BPPřekážky v práciŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
307.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
--
308.
DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
309.
BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
310.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Vyoralová, L. Y.
311.BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
312.BPPůsobení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
313.
BP
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Vojtíková, K.
314.DPRegistrované partnerstvíElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BPReportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
317.
BPRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
318.DP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
319.BPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
320.
BPRodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 10
321.
DP
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu4 / 10 Žáček, M.
Cílková, M.
Řehák, M.
Vicherek, J.
322.
BPRodinné podnikáníFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
323.
DPRodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
324.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
325.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
326.
DPRovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
327.BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 10
--
328.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řáduKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republikyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Zajác, F. T.
331.
DPRozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
332.
BPRozvázání pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
4 / 6
333.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Hort, M.
334.
DP
Ručení a finanční zárukaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medková, M.
335.
BPŘídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
336.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / --
337.BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
338.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
339.
BP
Řízení o pozůstalostiJanečková, L.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
340.
BPŘízení osobních financíNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Minařík, L.
341.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
342.BPŘízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
343.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
344.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
346.
DP
SJM - zákonný a smluvní režim
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
348.BPSklady a skladování - optimalizaceHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
DP
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
350.
DP
Směnka
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
353.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
354.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
355.
BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
BP
Soudní úschovyKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
357.BPSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4--
358.BPSpecifika a konkurenceschopnost v MSPKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8--
359.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
360.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
361.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
362.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgányKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Katrev, P.
363.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
364.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
365.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
366.BPStarší generace a její problémy v souvisloti s ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
367.
BP
Státní dohled nad exekuční činnostíKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
368.DPStátní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
369.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
370.
BP
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
371.DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
372.BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 8
--
373.
DPStrategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
374.BPStrategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
375.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
376.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
377.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
378.
DP
Superficiální zásadaKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rajtorová, L.
379.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
381.
DPSystémy měření výkonnosti podnikuVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
382.
BPŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
383.BP
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Štrba, I.
384.BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4
--
385.
BP
Time Management
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
386.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
387.
BP
Tradiční význam a obsah ústavyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
388.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 6
--
389.BPÚčastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
390.
BP
Účelová kategorizace pozemků
Király, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
392.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
393.
BPÚloha soudů v právním státěHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
394.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
395.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / --
--
396.
BP
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
397.BPÚstavní orgány a jejich vzájemné vztahyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
398.BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Plosová, M.
399.BPÚstavní pořádek ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
400.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EUPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3
401.
BP
Ústavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
402.
BPÚzemní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1--
403.BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
404.
DP
Valná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
405.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
406.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Strelčík, J.
407.BPVěcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pospíšilová, P.
408.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
409.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
410.BPVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
411.
DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
412.
DP
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotuVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
413.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
414.
DPVliv globalizace na firemní komunikaciKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
415.BPVliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BP
Vnitřní předpisy organizaceKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Prokůpková, M.
417.BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
418.BPVolný pohyb pracovníků /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
419.
BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
420.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
421.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
422.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
423.BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
424.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
BP
Vyhlašování právních předpisůKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
427.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
428.
BP
Výpověď
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
429.DPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
430.BPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Černíčková, M.
431.
BPVypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
432.
DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
433.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
434.BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
435.BPVyužití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
436.
BP
Využití informačních technologií v ...Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
437.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportuMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
439.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
440.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
441.BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Holoubek, M.
Vondráčková, L.
442.DPVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 4
443.DPVýznam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
444.
BP
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
445.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
446.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželiKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
447.
BPVzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
448.
DP
Vznik a změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
449.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
450.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na něKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
451.
BPWebové stránky z hlediska útoků na něKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Michalko, M.
452.
BP
xBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
453.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1--
454.BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
455.DP
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Jochmanová, H.
456.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šmrha, M.
457.
DP
Zákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
458.
BP
Zálohování pracovních stanicJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
459.DPZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
460.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
461.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
462.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
463.DP
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
464.BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Korčák, J.
465.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu3 / 4 Zhumkaziyeva, S.
Chlumská, B.
Kubantová, H.
466.
DP
Zánik nájmu bytu/domuElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vykouk, M.
467.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Hyrošová, L.
468.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
469.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
470.
DP
Zastoupení
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
471.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
472.BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
473.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
474.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
475.
BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Vítek, P.
Nováková, P.
477.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
478.BPZměny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
479.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
480.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Cáblová, J.
481.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
482.DPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Snášelová, M.
483.
BP
Žaloba na určení
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
484.
BP
Ženy v malém a středním podnikáníFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 7 Rzodková, V.
485.
BPŽivnostenská kontrola a správní deliktyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Paděrová, M. M.