Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Analytika a optimalizace marketingových komunikací na internetu
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
C-MK
N-EM-PDM
--
VŠPPDetails of topic1 / 2 Chovanec, P.
3.
BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
4.BT
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
6.
DTAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
7.
BT
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Ježek, F.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
9.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
10.BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
11.
BTAplikace marketingových nástrojů v rodinné firměNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
12.
BT
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
13.
DTAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / --
--
14.BTAplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Břenek, M.
15.BTAplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
16.
BT
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
18.BT
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
19.
DT
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 2
Aleksieieva, G.
20.BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic4 / 5 Cáb, O.
Staněk, P.
Jeřábková, L.
Fiala, P.
22.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictvíBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
BTBezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Kubalík, J.
24.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
25.
BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
--
26.
BT
Co po nás lze najít na počítačiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 2
27.
DT
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
28.BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
30.BT
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / -- Zieglerová, K.
31.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 5--
32.
DT
Darování a darovací smlouvaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Žemličková, E.
33.BT
Dávky nemocenského pojištění
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
34.
BTDetektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
35.
BT
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Digitální stopaBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Vašina, J.
37.
BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
39.DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
41.BT
Dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Čechalová, M.
Štěpánek, Z.
42.DTDruhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacíchPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
43.
BT
Druhy živností s akcentem na koncesované živnostiŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 1
44.BTEkonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
45.
DT
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
46.BTElektronické obchodováníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Šimčíková, L.
47.DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 1 Novotný, M.
48.
DT
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Teichman, J.
49.
BT
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 3 Bindačová, D.
50.
BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
51.
DT
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
52.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Rakovtsi, V.
53.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
54.BTFinancování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
55.
DT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
56.DTFinancování podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 6
--
57.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Kocur, M.
58.
DT
Finanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
1 / 3
Zounek, M.
59.DT
Finanční řízení podniků
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
60.DT
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
61.
DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
62.DTForma akcií a transparentnost akciových společnostíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
63.DTFormulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
2 / 4
64.
DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 4
65.
BT
Franchizing - vybrané aspektyNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
66.
DTFúze jako způsob přeměny obchodních korporacíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
67.BTFyzická bezpečnostBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
68.
BT
GDPR a souvislosti v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
2 / 3
69.
DTGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
71.
BT
Google hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bělašková, M.
72.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
73.
BT
Havarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Tkachenko, S.
74.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
75.
BTHospodaření neziskových organizacíBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
76.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
77.BTHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
78.BTHospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
79.
BT
Hry a hráči
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Proněk, J.
80.
BT
Informace o životním prostředí
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
81.
BT
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
82.
BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
84.
DTInovace a management inovacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
3 / 8 Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
85.DT
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
86.DTInovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
87.DT
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 10 Ošlejšek, P.
Vojáčková, R.
88.
DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
89.
BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
90.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
91.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPDetails of topic7 / 5 Ostřížková, A.
Sedlecký, P.
Jablonský, J.
Kalábek, M.
Zlatohlávková, T.
Wallner, Š.
Kostyleva, N.
92.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Střítecká, M.
93.
DTInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
94.
DT
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
95.
BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
96.
BT
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
97.BTKaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
98.
BTKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
99.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Marhanová, S.
101.BTKasační stížnostKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
102.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
103.BTKodifikace zemského práva v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
104.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1 Budilová, P.
105.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
106.
DTKolektivní pracovní právoŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
107.BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Komunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
109.
BTKomunikace - základ práce manažeraKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
110.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
111.
BT
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
112.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Koulová, M.
113.
DT
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
114.
DT
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
2 / 2
115.
BT
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
116.
BT
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic1 / -- Jelínková, H.
117.DT
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 10
--
118.BTKvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
119.
DTKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 5 Jelénková, M.
Mrázková, M.
120.BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPDetails of topic0 / 5--
121.
BT
Kybernetická kriminalita
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
122.BTKyberšikana a její prevenceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1 Němeček, M.
123.BTLicence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
124.BTLogistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
125.
DT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 8
126.BTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 8
Bartoník, M.
127.
BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Roleder, O.
128.
BT
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Líman, Š.
129.
BT
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 8 Míšek, J.
130.BTManagement profesionálního herního týmuBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPPDetails of topic0 / 1--
131.
BT
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 5
132.BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
133.DTMarketing a komunikace tvůrčích činnostíKatedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kopečný, Š.
134.
DT
Marketing a komunikace v mimořádných situacíchKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
135.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
136.BTMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
137.
BTMarketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic2 / 2 Němeček, M.
Lechner, V.
138.BTMarketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 4
--
139.
BT
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 4
140.DTMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
141.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
142.
BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5
143.DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Machala, P.
144.DTMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
1 / 8
145.DTMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 5 Hubáček, K.
146.
DT
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3
--
147.DTMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Holiš, M.
148.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služebŠvajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 15 Hrbáč, T.
149.
DTMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 3
Dobeš, D.
Steuer, P.
150.
DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
151.BTMateřská a rodičovská dovolenáŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
5 / 5
Škrabalová, K.
Fritscherova, V.
Nieslaniková, M.
Volná, P.
Šalková, T.
152.
BT
Měření produktivity práce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
153.DTMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 3--
154.
DTMěření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2
--
155.
BT
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPPDetails of topic1 / 1 Červinka, L.
156.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
157.BTMezinárodní managementKatedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
158.
BT
Mezinárodní marketing
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
159.
BT
Mezinárodní obchodKatedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
161.
DT
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
1 / 1
162.BTMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
163.
BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 3
164.
BT
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3 Webster, L.
Kopsa, J.
165.
DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
166.
DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / ----
167.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
168.
DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
169.
DT
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2--
170.BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
171.
DTMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 5
172.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
173.
DT
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Steffek, P.
174.
BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
175.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Pochylý, J.
176.
BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
177.DT
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
178.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
179.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
180.
DTNáhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
181.DTNájem prostoru sloužícího podnikáníKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
182.DTNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
183.BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
184.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
185.
BT
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 2
186.BT
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
187.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
188.DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 4--
189.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 4
Držmíšek, L.
190.DTNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 2
--
191.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguKatedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
192.BTNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
193.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
194.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
195.
BT
Návrh komunikační strategie vybraného hoteluSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
196.DT
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Vašíček, B.
197.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPP
Details of topic
2 / 1
198.
DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
199.
BT
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
200.DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
201.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
202.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
203.DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2--
204.
BT
Návrh online kampaně pro nový MSP
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
205.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
206.
BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2 Pavlát, T.
207.
BT
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
208.
DT
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2
209.
BTNelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního souduKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
210.DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
211.
DT
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázekPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
212.
BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
213.
BT
Nutná obrana
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
214.
BT
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic3 / 3
215.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 3 Barteček, M.
216.
BT
Obchodní firma a její ochrana
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2
217.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
218.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Kowanda, P.
219.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
220.
DTObchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5--
221.
DT
Oceňování podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
222.
BT
Ochrana krajiny
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kačmář, V.
223.
BT
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic2 / 2 Zdráhal, P.
Younisová, A.
224.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
225.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
226.
BT
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 1
227.
DTOkamžité zrušení pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
228.
BT
Okolnosti vylučující protiprávnost.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic2 / 5
229.
BT
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
230.
DT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 8
--
231.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
232.
BT
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
233.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
234.
BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
235.
BT
Organizace správního soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
236.
BT
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
237.
BT
Osobnostní práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
238.
DT
PachtKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
239.
DT
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
240.
BTPersonální řízení a právní předpisyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1 Jiráková, M.
241.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
242.
BT
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
243.
DT
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
244.
BT
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
245.
BT
Počítačové sítě, Linux
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
246.
BTPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPPDetails of topic0 / 2
--
247.
DT
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
248.BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Klimánková, M.
249.BT
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
250.
DT
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 6
251.
DT
Podnikání v osobních financích
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
252.
BTPodnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
253.BTPodnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
254.
DTPodnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 5 Kuchařová, J.
255.BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hovorková, G.
256.
BT
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPDetails of topic1 / 5
257.
BTPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Klimeková, N.
258.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
259.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
9 / 25 Maliňák, M.
Kukučková, R.
Dulínek, Z.
Pavlíková, M.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Šigut, J.
Ilicheva, D.
260.BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 8 Vašina, J.
261.
BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / ----
262.BTPolitická práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
263.
DT
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kosíková, V.
264.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
265.
DT
Pracovní smlouvaŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
266.
BTPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 7--
267.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
268.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic1 / 1
269.
DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
270.
DTPrávní postavení dozorčí rady akciové společnostiKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
271.
DT
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 2 Novák, R.
Bejvl, M.
272.DTPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
273.DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
274.
BT
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
275.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
1 / 3
Baďurová, M.
276.BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
277.BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
278.DTPrávní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
279.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
280.BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1 Kuffa, D.
281.BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
282.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
283.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Ruml, R.
284.BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
285.BTProbační a mediační službaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
286.
BT
Problematika agenturního zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
287.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
288.BT
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
289.
BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
290.
BT
Procesně řízená organizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
291.
DT
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
292.
BTProexportní politka ČRKatedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
293.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
294.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPPDetails of topic0 / 3
--
295.DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 8
Ševelová, M.
296.
BTProjektový management, řízení projektůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / 8
297.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
298.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
299.
BTPředstavenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
300.
DT
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
301.
BT
Překážky v práciŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic2 / 4
302.
BTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 3
--
303.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 3
--
304.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 2
305.
DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5
Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
306.
BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic1 / 5 Štefková, D.
307.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
308.BTPůsobnost odborové ogranizaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
309.
DT
Registrované partnerství
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 1
310.
BT
Reportování dat a počítání výkonnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic0 / 1--
311.
BT
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
312.BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
313.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5--
314.
DT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 10 Jurajda, J.
Vicherek, J.
Řehák, M.
315.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 10
Menšíková, S.
316.DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
317.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
318.DTRovné zacházení a zákaz diskriminaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Kymplová, J.
319.
BT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
320.BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 10
--
321.
BT
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řáduSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
322.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
323.
BT
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Zajác, F. T.
324.DTRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kopřivová, M.
325.BTRozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
4 / 6
326.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelůBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hort, M.
327.
DT
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
328.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
329.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
6 / -- Vršanská, V.
Bartošová Gandžalová, I.
Černá, M.
Újezdská, V.
Bierošová, M.
Tlustoš, J.
330.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
331.BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
332.
BT
Řízení o pozůstalosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Walter, D.
333.BTŘízení osobních financíNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 5
334.
DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
335.BT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
336.
DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
337.BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
338.BTSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Křivánek, J.
339.
DT
SJM - zákonný a smluvní režimElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Grundmannová, M.
340.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
341.
BT
Sklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
342.
DT
Slabší strana v soukromém právuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
343.
DT
Směnka
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
344.BTSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
345.
DT
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 2--
346.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
347.DT
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
348.
BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
349.
BT
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
350.BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
351.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 8
--
352.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 5--
353.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
354.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
355.
DTSpolečnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
2 / 2
356.
BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
357.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
358.
DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
359.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
360.
BT
Statistická analýza hospodářských ukazatelůTaussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
361.
BTStátní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
362.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
363.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
364.
BT
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
365.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
366.
BT
Strategická analýza firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
367.
DT
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 8
368.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
369.
BTStrategie a taktika v obchodních podnicích a ve službáchČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
370.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
371.BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
372.
DT
Superficiální zásada
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
373.
BT
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
374.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
375.
BTŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
376.BTŠvarc systémŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 2
377.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 4--
378.BT
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
379.
BT
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
380.
BT
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
381.
BT
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
382.
BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
3 / 5
Milián, J.
Ciompa, L.
Rosol, J.
383.
BTÚčelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
384.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
385.
BT
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
386.
BT
Úloha soudů v právním státěKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
387.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2--
388.
BTUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic0 / ----
389.
BT
Určitost žalobního petituSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
390.
BT
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
391.
BTÚstavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Plosová, M.
392.BT
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
393.
BT
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 3
394.
BT
Ústavní soudnictvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
395.BTÚzemní samospráva a členění ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
396.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
397.
DTValná hromada akciové společnostiKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 2
398.
BTValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
399.DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 2
400.
BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
401.
BTVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
402.
DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 5
403.BTVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péčeŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1 Špeciánová, T.
404.DT
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
405.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
406.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
407.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPP
Details of topic
1 / 1
408.
BTVnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 2
409.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Honsa, M.
410.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
411.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 4
412.BTVolný pohyb služeb /případová studie/Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
413.BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
414.BTVybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
2 / --
--
415.DTVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
416.
BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
417.
BT
Vyhlašování právních předpisů
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
418.
DTVyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
419.BT
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
420.
BT
Výpověď
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 5
--
421.DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
422.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
423.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
424.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
425.
BTVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Bártfay, T.
426.BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
427.
BTVyužití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
428.BT
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 4 Janíček, D.
429.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
430.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
431.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
432.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
433.
BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 3
434.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Šabacký, J.
Šokala, R.
435.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
436.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
437.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.
DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
439.
BT
Vzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
440.
DT
Vznik a změny pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
441.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
442.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
443.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
444.
BTxBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
445.
DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
446.
BT
Zajištění pohledávek v obchodním stykuPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
447.
DT
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Jochmanová, H.
448.
BTZákon o kybernetické bezpečnostiBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1 Šmrha, M.
449.
DT
Zákon o státní službě
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 2 Friedrichová, E.
Karkošková, M.
450.BT
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
451.
DT
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
452.
DT
Založení IT společnosti, modely a případové studieKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
453.
DT
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
454.
DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 2
455.
DTZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
456.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 4
Kubantová, H.
Chlumská, B.
457.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1 Korčák, J.
458.
DT
Zánik nájmu bytu/domu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
459.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
460.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )Király, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
461.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmyKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
462.
DT
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
463.
BT
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
464.
BT
Zastoupení ve správním soudnictvíKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
465.
BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
466.BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
467.
BT
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
468.
BT
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5
469.
DT
Změna okolností a její vliv na trvání závazkuKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
470.
BT
Změny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
471.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezenýmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
472.
BT
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 2
Cáblová, J.
473.
BT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Adámková, K.
474.
DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 3
475.BT
Žaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
476.BT
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 7
Rzodková, V.
477.
BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3