Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
3.
BT
Analýza hlasové biometrieBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
4.BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.BTAnalýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
7.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 3--
8.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
9.
BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
10.
BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic2 / 5 Tran, D.
Gálová, T.
11.
BTAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
12.
DTAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
14.
BT
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
15.BTAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Khlevnoy, A.
16.
BT
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
19.DT
Azyl v judikatuře NSS
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2
20.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
5 / 5
Jeřábková, L.
Cáb, O.
Nevřalová, L.
Staněk, P.
Fiala, P.
22.
BTBezpečnost dat ve zdravotnictvíBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Bezpečnost datových formátůBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Kubalík, J.
24.BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.
25.BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
26.
BT
Co po nás lze najít na počítačiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic2 / 2 Babják, J.
Liskovský, O.
27.
DT
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
28.BTČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
29.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Daňová a finanční optimalizaceBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / ----
31.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
32.DTDarování a darovací smlouvaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 1
--
33.
BT
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
34.BT
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
35.
BTDetektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
36.
BTDigitální stopa
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Vašina, J.
37.BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 3--
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
39.
DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
41.
BT
Dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3 Čechalová, M.
Štěpánek, Z.
42.
DT
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
43.
BT
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
44.BTEkonomie času drobného podnikateleMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
45.
DT
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
46.BT
Elektronické obchodování
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Šimčíková, L.
47.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
48.
DT
Etiketa v podnikatelské praxi
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
49.BTEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3
50.
BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
51.
DTExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
52.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Rakovtsi, V.
53.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic1 / 1 Nerglová Miller, A.
54.
DT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
55.BT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
56.DT
Financování podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
57.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kocur, M.
58.DTFinanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3
59.
DT
Finanční aspekty Customer lifetime value
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
60.
BT
Finanční řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
61.
DT
Finanční řízení podnikůKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
62.
BT
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
63.
DT
Firemní komunikace jako základ prosperity podnikuKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1
64.DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Pytlíčková, B.
65.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společnostíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
66.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 4
67.
DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Tyrlíková, M.
68.
BT
Franchizing - vybrané aspektyNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
69.
DT
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 2 Červený, M.
70.
BTFyzická bezpečnostKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kuzhim, E.
71.
BTGDPR a souvislosti v ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
72.DTGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
73.
BT
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Google hackingBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
75.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Havarijní plán ( HP) v IT
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Tkachenko, S.
77.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
78.
BT
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
79.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
80.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
81.
BT
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Hry a hráčiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1 Proněk, J.
83.
BT
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
84.BTInformační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
85.BTInformační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
86.BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Kubát, T.
87.
DT
Inovace a management inovací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 8
88.
DT
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
89.DTInovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
--
90.DTInovační podnikání malých a středních firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 10
91.
BTInsolvence firmyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
92.
DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
93.
BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 1
94.BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
95.BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Details of topic
6 / 5
96.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
97.DTInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
98.
DT
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
99.BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
100.
BT
IT firma jako start up
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
101.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
102.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
104.BTKapitálové obchodní společnosti a jejich povahaPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2
Marhanová, S.
105.
BT
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Chrom, M.
106.BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
107.
BTKodifikace zemského práva v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
108.BTKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Budilová, P.
109.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
110.
DT
Kolektivní pracovní právoKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
111.BTKomparace trvaleho pobytu v ČR a ve ŠvýcarskuZorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
112.BTKomunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
113.
BT
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
114.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
115.
BT
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
116.
DT
Konkurenceschopnost podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
117.
DTKonkurenční doložka v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
118.
DT
Konkurenční potenciál podnikuMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
119.
DT
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
2 / 2 Satrapová, B.
Rmoutil, J.
120.BTKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
121.BTKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / --
Jelínková, H.
122.DTKritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řáduTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 10
--
123.BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
124.DTKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 5
125.
BTKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měřeníMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
126.BTKybernetická kriminalitaBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
127.
BT
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
128.BTLicence u SWBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
129.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
130.
DT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8 Pros, M.
131.BT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 8
Bartoník, M.
132.
BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
133.BT
Malware současná situace
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
134.
BT
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 8
135.
BT
Management profesionálního herního týmuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
136.BTManažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 5
Gajdík, P.
137.
BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 3 Verčík, M.
138.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 1 Možný, M.
139.
BTMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
140.
BTMarketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 2
141.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
142.
BT
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
143.
DT
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
145.
BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
146.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Sobota, J.
Machala, P.
147.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
1 / 8
Dušek, M.
148.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
3 / 5
149.
DTMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
150.
DTMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Farabauer, P.
Holiš, M.
151.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 15--
152.
DT
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
153.DTMarketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
154.
BT
Mateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic5 / 5
155.
DT
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 3
--
156.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
157.
BT
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
158.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
159.BT
Mezinárodní management
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
160.
BT
Mezinárodní marketing
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
161.
BT
Mezinárodní obchod
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
162.
BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
163.
BT
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
164.BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 3 Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
165.
BT
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
166.
DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
1 / 4
Wolf, T.
167.
DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
168.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
169.DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
170.
DTMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
171.
BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
172.
DTMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 5
Šindler, P.
Kocmánková, D.
Černá, E.
173.BTMotivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
174.
DT
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 2 Steffek, P.
175.BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
176.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 2
177.
BTMožnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
178.
DT
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
179.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2--
180.DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
181.DTNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
182.
DT
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
183.
DT
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
184.BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
185.
BTNasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
186.
BT
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2
187.
BT
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 5
188.BTNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
189.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
2 / 4
190.
DT
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2--
191.
DT
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
192.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
193.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
194.
DT
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Korousová, I.
195.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
196.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
197.
BTNávrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
198.
DT
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Vašíček, B.
199.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1
Dušková, V.
Jiřiková, S.
200.DTNávrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Maršo, M.
201.DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
202.
BTNávrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
203.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
204.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
205.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
206.DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
207.DT
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
208.
BTNávrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
209.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
210.
BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
2 / 2
211.
DTNelegální zaměstnáváníKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Kaimovska, N.
212.
BT
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
213.
BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
214.
DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémemTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
215.
DT
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
216.
BTNutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
217.BTNutná obranaKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic1 / 1
218.BTObčanství EU - praktický dopad na občana ČR?Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
3 / 3
219.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Barteček, M.
220.BTObchodní firma a její ochranaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Procházková, D.
221.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
222.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kowanda, P.
223.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
224.
DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
225.
DT
Ocenění firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
226.
DTOceňování podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
227.
BT
Ochrana krajiny
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
228.
BTOchrana lidských práv v EU - vybraný problém
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic2 / 2 Zdráhal, P.
Younisová, A.
229.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 3
--
230.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěruPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
231.
BT
Ochranná známka a práva na označeníPekarik, M.Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 1
232.
DT
Okamžité zrušení pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
233.
BT
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 5 Frňka, P.
Pešek, J.
234.BTOmezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
235.
BT
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
236.
DT
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
237.BTOpravné prostředky ve správním soudnictvíKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
238.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
239.
BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic0 / 5--
240.BT
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
241.
BTOsobní obchodní společnosti a jejich povahaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
242.
BT
Osobnostní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
243.
DT
Pacht
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
244.
DT
Péče o zaměstnance
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
245.
BT
Personální řízení a právní předpisy
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1 Jiráková, M.
246.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
247.
BT
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 4
--
248.
BTPlánování finančních zdrojů podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
249.
BTPočítačové sítě, LinuxKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
250.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
251.
DT
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
252.
BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Klimánková, M.
253.
BTPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6--
254.
DT
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 6
255.
BTPodnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
256.DTPodnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
257.DTPodnikání ženNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
258.BTPodnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
259.
BT
Podnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hovorková, G.
260.BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5
261.
BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POSVŠPP
Details of topic
1 / 5 Klimeková, N.
262.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-MAEVŠPPDetails of topic0 / 1--
263.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic7 / 25
264.
BTPodnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 8
Vašina, J.
265.BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
266.
BTPolitická práva
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
267.
DT
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Bosmanová, M.
268.
DT
Povinnosti zaměstnavatele
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Kosíková, V.
269.
BTPozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studentaFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
270.DT
Pracovní smlouva
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
271.
BT
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 7--
272.BTPrávní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
273.BTPrávní aspekty vybraného pojistného produktuKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
274.
DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
275.DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
276.
DT
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
277.
DTPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
278.
DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
279.
BT
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
280.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
281.BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
282.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
283.
DT
Právní úprava zájezdu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
284.BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
285.
BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 1
286.BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
287.BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
288.BTPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1 Ruml, R.
289.BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
290.
BT
Probační a mediační službaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
291.
BT
Problematika agenturního zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
292.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 5
--
293.
BT
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
294.BTProblematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
295.
BT
Procesně řízená organizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
296.
DT
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
297.
BT
Proexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
298.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměKatedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
299.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
300.
DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 8
301.BTProjektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / 8
302.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 4 Poláček, M.
303.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
304.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
305.
DT
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
306.
BT
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Rác, J.
Svinková, N.
307.
BT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
--
308.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
309.
BTPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2
310.DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 5
311.
BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5
312.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
313.
BT
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic1 / 4
314.
DT
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
315.
BT
Reportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic0 / 1--
316.BT
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
317.
BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
318.
DTRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
319.
BTRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5--
320.
BT
Rodinné podnikáníMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 10 Menšíková, S.
321.
DT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
4 / 10 Žáček, M.
Cílková, M.
Řehák, M.
Vicherek, J.
322.
BT
Rodinné podnikáníFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
323.DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
324.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
325.
BTRovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4--
326.
DT
Rovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kymplová, J.
327.
BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 10--
328.BT
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
329.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
330.BTRozsah pravomoci prezidenta republikyHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
331.
DT
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
332.BTRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic4 / 6 Kolářová, K.
Dzhussoeva, A.
Borhy, O.
333.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 5
Hort, M.
334.
DTRučení a finanční zárukaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
335.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
336.BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
2 / --
Vršanská, V.
Újezdská, V.
337.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
338.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
339.
BTŘízení o pozůstalosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPDetails of topic1 / 1
340.
BT
Řízení osobních financí
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Minařík, L.
341.DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 8--
342.
BTŘízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
343.DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
344.
BTSCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
345.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Křivánek, J.
346.
DT
SJM - zákonný a smluvní režimElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
347.
DTSkladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
348.BTSklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
349.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 1--
350.
DT
Směnka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
351.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
352.DTSmlouva o smlouvě budoucíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
353.DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
354.
DTSnižování podnikatelských rizikPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
355.
BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
356.
BT
Soudní úschovyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
357.
BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
358.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8
--
359.
BTSpokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
360.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
361.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 5--
362.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic1 / 2
363.BTSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
364.BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
365.DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
366.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 3 Vincenc, M.
367.
BT
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
368.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
369.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
370.
BT
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
371.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
372.
BT
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
373.
DTStrategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8
Regéciová, L.
374.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
375.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
376.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
377.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
378.
DTSuperficiální zásadaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Rajtorová, L.
379.
BT
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
380.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
381.
DT
Systémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
382.
BTŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
383.
BT
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Štrba, I.
384.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
385.
BT
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
386.
BT
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
387.BTTradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
388.
BTTvorba vize, mise, strategie a politiky firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 6--
389.
BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 5
390.
BT
Účelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
391.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
392.
BTÚloha marketingového plánování v rodinném podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
393.
BT
Úloha soudů v právním státě
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
394.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
395.BTUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / --
--
396.
BT
Určitost žalobního petituKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
397.BTÚstavní orgány a jejich vzájemné vztahyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
398.
BT
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVSVŠPPDetails of topic
1 / 1
399.
BT
Ústavní pořádek ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
400.BTÚstavní rámec členství ČR v EUKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
401.BTÚstavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
402.
BT
Územní samospráva a členění ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
403.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
404.
DT
Valná hromada akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
405.BTValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
406.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Strelčík, J.
407.BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Gregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic1 / 1
408.
BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 5--
409.
DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
410.BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
411.DTVěřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
412.DT
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
413.BTVliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
414.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
415.BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
416.
BT
Vnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 2
417.
BTVolitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
418.BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
419.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic1 / 4 Švarcová, L.
420.BT
Volný pohyb služeb /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
421.
BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic1 / ----
422.
BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
423.
BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
424.
DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
425.
BTVyhlašování právních předpisůKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
426.
DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
427.BTVyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
428.
BT
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5--
429.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
430.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 3 Černíčková, M.
431.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 3--
432.DTVytěsnění minoritních akcionářůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
433.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
434.BTVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
435.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
436.
BT
Využití informačních technologií v ...Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
437.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
439.BTVývoj a využití cloudových technologiíŠpička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
440.DTVývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
441.
BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republikyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Holoubek, M.
Vondráčková, L.
442.DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic2 / 4 Šokala, R.
Šabacký, J.
443.DTVýznam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic1 / 3 Šimek, M.
444.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
445.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
446.
DT
Vyživovací povinnost mezi manželiElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
447.BTVzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
448.
DTVznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
449.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
450.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na něKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
451.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Michalko, M.
452.
BTxKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
453.
DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
454.BTZajištění pohledávek v obchodním stykuPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Lebeda, R.
Líška, L.
455.
DT
Základy kontraktace v realitní oblasti
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Jochmanová, H.
456.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Šmrha, M.
457.
DT
Zákon o státní službě
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic2 / 2
458.
BT
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
459.
DT
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2
460.DT
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
461.DT
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
462.
DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
463.
DT
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
464.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPatěk, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
465.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 4
466.
DT
Zánik nájmu bytu/domu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
467.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
468.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
469.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmyBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5--
470.
DT
ZastoupeníElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
471.BT
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
472.BT
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
473.
BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
474.
BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
475.
BT
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
476.
BTZkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Vítek, P.
Nováková, P.
477.DTZměna okolností a její vliv na trvání závazkuElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
478.
BT
Změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
479.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
480.
BT
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 2
Cáblová, J.
481.
BTZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 3 Adámková, K.
482.DTZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 3 Snášelová, M.
483.BTŽaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
484.
BT
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 7
485.
BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 3