Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analytika a optimalizace marketingových komunikací na internetu
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-MK
N-EM-PDM
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
3.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.BPAnalýza hlasové biometrieBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
7.
BP
Analýza realitního trhu v okrese OpavaJežek, F.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
9.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
10.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
11.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
12.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
13.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
15.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Automatické testování software
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.BP
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Aleksieieva, G.
20.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
21.
BPBezpečnost a ochrana zdraví při práciŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy4 / 5 Cáb, O.
Staněk, P.
Jeřábková, L.
Fiala, P.
22.BPBezpečnost dat ve zdravotnictvíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.BPBezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Kubalík, J.
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
25.
BPCertifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
26.BP
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
27.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
Zieglerová, K.
31.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
32.
DP
Darování a darovací smlouva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Žemličková, E.
33.BP
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
34.BPDetektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Digitální stopa
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
BPDohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
38.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
39.DPDohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daníKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DPDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
BP
Dovolená
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3
42.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Yusko, V.
44.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
BP
Elektronické obchodování
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Šimčíková, L.
47.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Novotný, M.
48.
DPEtiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
49.
BP
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Bindačová, D.
50.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
52.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
53.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
54.BP
Financování podnikání
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
55.
DP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
56.DPFinancování podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
57.DPFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaHobza, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Ključnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
Zounek, M.
59.
DP
Finanční řízení podniků
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
60.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
DPFondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyHobza, M.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
62.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
Jandová, D.
Englárt, D.
64.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
65.
BPFranchizing - vybrané aspektyNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
67.BP
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
68.
BPGDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
Peterka, J.
Aul, A.
69.DP
GDPR v podnikatelské praxi
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.BPGlobalizace a světová ekonomikaFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
71.
BP
Google hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Bělašková, M.
72.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.BPHavarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Tkachenko, S.
74.BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
75.
BPHospodaření neziskových organizacíBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy0 / --
--
76.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.BPHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Hospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
79.BP
Hry a hráči
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Proněk, J.
80.
BP
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.BP
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
84.DP
Inovace a management inovací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy3 / 8
85.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
86.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
87.DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 10
88.
DP
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Škodáček, Z.
89.
BPInstalace OS z USBJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1
90.BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
91.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPPodrobnosti témy7 / 5
92.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Střítecká, M.
93.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
96.
BP
IT firma jako start up
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
98.
BPKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.BPKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Marhanová, S.
101.
BP
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
104.BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
105.BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Kolektivní pracovní právo
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
107.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
108.
BPKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
109.BPKomunikace - základ práce manažeraKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
110.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
111.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
113.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
114.DPKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
115.BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
117.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 10
--
118.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
119.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy2 / 5
120.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
121.
BP
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
123.
BP
Licence u SW
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
125.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Pazderník, R.
Pros, M.
126.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
127.BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
128.
BPMalware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
129.BPManagement kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Míšek, J.
130.BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
132.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
Verčík, M.
133.
DPMarketing a komunikace tvůrčích činnostíKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
134.DP
Marketing a komunikace v mimořádných situacích
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
135.
DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Možný, M.
136.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4--
137.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Němeček, M.
Lechner, V.
138.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
139.BPMarketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4
140.
DPMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
141.
BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
142.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Kaloč, R.
143.DPMarketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
144.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Dušek, M.
145.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5
146.DPMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
147.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
148.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 15 Hrbáč, T.
149.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Dobeš, D.
Steuer, P.
150.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
151.BPMateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5
Škrabalová, K.
Fritscherova, V.
Nieslaniková, M.
Volná, P.
Šalková, T.
152.
BP
Měření produktivity práce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
154.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
155.
BPMeteostanice s webovým rozhranímJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
156.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
157.
BP
Mezinárodní management
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
158.BPMezinárodní marketingKatedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
159.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
160.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
161.
DP
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Malachta, N.
162.BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
164.BP
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy2 / 3
165.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
166.DPModerní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
167.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
168.
DPMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
169.
DPMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
170.
BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
171.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
Dvořáková, V.
Kocmánková, D.
Portlík, M.
172.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
173.DPMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
174.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
175.DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
176.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
177.DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
178.
DPNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
179.DPNáhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
180.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
181.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
183.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
184.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.BPNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
186.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
187.BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
188.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
189.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
190.
DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
192.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
194.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
195.BPNávrh komunikační strategie vybraného hoteluSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
196.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
197.DPNávrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1 Dušková, V.
Jiřiková, S.
198.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
199.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
200.
DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
201.DPNávrh marketingové strategie vybraného podnikuSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
202.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
203.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
204.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
205.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
206.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
207.BPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
208.DP
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
209.BPNelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního souduKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
210.DPNezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémemTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
212.
BP
Nutná obrana
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1--
213.
BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Uhrinčať, J.
214.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy3 / 3 Matéová, S.
Havlová, R.
Petrák, L.
215.BPObchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
216.
BP
Obchodní firma a její ochrana
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Procházková, D.
217.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
218.BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kowanda, P.
219.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
220.DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
221.
DP
Oceňování podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BP
Ochrana krajinyPrchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmář, V.
223.
BP
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Zdráhal, P.
Younisová, A.
224.
BP
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
225.DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
226.BP
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Nádvorník, A.
227.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Sigmundová, P.
228.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 5
229.
BPOmezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
230.
DP
Operační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
231.
BPOperační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
232.BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
233.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
234.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
235.BPOrganizace správního soudnictvíŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
236.
BPOsobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BP
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
238.
DP
PachtElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
DPPéče o zaměstnanceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
240.BPPersonální řízení a právní předpisyKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Jiráková, M.
241.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
BPPlán / plánování marketingové komunikaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
243.
DPPlánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
244.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
245.
BP
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
246.BPPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
247.
DPPodnikání na finančních trzíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
249.BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 6
--
250.
DP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 6
251.
DP
Podnikání v osobních financích
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.BPPodnikání v osobních financíchNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
253.
BP
Podnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
254.DPPodnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Kuchařová, J.
255.BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5
256.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Gašparcová, L.
257.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
258.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-MAEVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
259.
BP
Podnikatelský záměr
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
9 / 25
260.
BP
Podnikatelský záměrFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Vašina, J.
261.
BPPodnikavost jako klíčová kompetenceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
262.
BP
Politická právaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
263.DPPovinnosti zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Kosíková, V.
264.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
265.
DP
Pracovní smlouvaŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
266.
BP
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 7
--
267.
BPPrávní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
268.BPPrávní aspekty vybraného pojistného produktuTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Hanzíková, L.
269.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
270.DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
271.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2 Novák, R.
Bejvl, M.
272.DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
273.
DPPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
275.BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Baďurová, M.
276.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
277.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.
DP
Právní úprava zájezduKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
279.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Kuffa, D.
281.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
282.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
283.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Ruml, R.
284.
BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstvaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
285.BPProbační a mediační službaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
286.BPProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
287.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
288.
BP
Problematika ochrany menšin
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
289.BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Batorková, H.
290.BPProcesně řízená organizaceKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
291.
DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
292.BP
Proexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
293.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
294.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
295.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Ševelová, M.
296.
BP
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
297.BPPředpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
298.BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
299.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.DP
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
301.
BP
Překážky v práciKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 4
302.BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3--
303.DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
304.
BP
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
305.
DPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
306.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Štefková, D.
307.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
308.
BP
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
309.
DP
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
310.
BPReportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
311.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Bartoš, M.
Psatras, M.
313.
BP
Rodinné podnikáníFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5--
314.DP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 10
Jurajda, J.
Vicherek, J.
Řehák, M.
315.
BP
Rodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 10
316.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
317.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
318.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Kymplová, J.
319.
BPRovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
320.
BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
321.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
322.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
323.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Zajác, F. T.
324.
DP
Rozvázání pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
325.BP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 6 Dzhussoeva, A.
Borhy, O.
Kolářová, K.
Kyliš, J.
326.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
327.DPRučení a finanční zárukaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
328.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
329.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy6 / -- Vršanská, V.
Bartošová Gandžalová, I.
Černá, M.
Újezdská, V.
Bierošová, M.
Tlustoš, J.
330.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
331.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
332.
BP
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
333.BP
Řízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Minařík, L.
334.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
335.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
336.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
337.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Křivánek, J.
339.
DP
SJM - zákonný a smluvní režimElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Grundmannová, M.
340.DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
341.BPSklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
342.
DP
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
DP
Směnka
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
344.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.DPSmlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
346.
DPSnižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
347.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
348.
BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.BPSoudní úschovySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
350.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
351.BPSpecifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 8
--
352.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
353.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
354.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
355.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2
356.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
357.BPSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
358.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
359.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
360.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Taussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
361.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
362.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
363.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
364.
BP
Statutární orgán podnikatelePastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
366.
BP
Strategická analýza firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
367.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 8 Regéciová, L.
Vozdová, K.
368.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
369.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
370.BPStrategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
371.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
372.
DP
Superficiální zásada
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1--
373.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
374.
BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
375.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
376.
BP
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
377.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
378.
BP
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
379.
BPTotálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
380.
BP
Tradiční význam a obsah ústavyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
382.
BPÚčastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
Milián, J.
Ciompa, L.
Rosol, J.
383.
BP
Účelová kategorizace pozemkůKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
384.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
385.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
386.
BP
Úloha soudů v právním státěHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
387.DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
388.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy0 / --
--
389.
BP
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
390.
BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
391.BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
392.BPÚstavní pořádek ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
394.
BP
Ústavní soudnictvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
395.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1--
396.
BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
397.
DP
Valná hromada akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
398.BPValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
399.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Strelčík, J.
400.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
401.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
402.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
403.
BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
405.BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
406.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
407.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
408.
BP
Vnitřní předpisy organizaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
409.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Honsa, M.
410.
BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
411.
BPVolný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 4
412.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
413.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / ----
414.
BPVybrané aspekty řízení lidských zdrojůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy2 / ----
415.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
417.
BPVyhlašování právních předpisůKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
418.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
419.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
420.
BP
VýpověďŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
421.
DPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
422.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3
423.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
424.
DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
425.
BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Bártfay, T.
426.BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
427.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
428.
BP
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
429.BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
431.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
432.DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
433.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
434.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 4 Šabacký, J.
Šokala, R.
435.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
436.
BPVýznam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
437.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
438.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
439.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
440.
DPVznik a změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
441.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
442.BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
443.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Michalko, M.
444.
BP
x
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1--
445.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1--
446.BPZajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 2 Lebeda, R.
Líška, L.
447.
DP
Základy kontraktace v realitní oblastiKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
448.BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
449.
DP
Zákon o státní službě
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
450.BP
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
451.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
452.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
453.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
454.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Jančiová, M.
Gregušová, V.
455.DP
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
456.BPZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
457.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Korčák, J.
458.
DP
Zánik nájmu bytu/domu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
459.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Hyrošová, L.
460.
BPZápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
461.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
462.
DP
Zastoupení
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
463.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
464.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
465.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
466.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.
BPZefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
468.BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
469.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
470.
BP
Změny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
471.DPZměny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
472.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Cáblová, J.
473.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
474.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
475.
BPŽaloba na určeníSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 7
477.
BP
Živnostenská kontrola a správní delikty
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Paděrová, M. M.