Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Analýza hlasové biometrieBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPAnalýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
6.
BP
Analýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
8.BPAnalýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
9.
BPAnalýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firměNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 5
Tran, D.
Gálová, T.
11.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
12.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BPAplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Khlevnoy, A.
16.BP
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Automatizovaná správa certifikátůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Aleksieieva, G.
20.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2
21.
BPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5
22.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BPBezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Feix, J.
Vasilko, V.
25.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
26.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
27.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
28.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / --
--
31.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
32.
DP
Darování a darovací smlouva
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Dávky nemocenského pojištěníKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
34.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Digitální stopa
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
38.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
DPDohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daníTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.DP
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Dovolená
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 3
42.DPDruhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
43.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Yusko, V.
44.BPEkonomie času drobného podnikateleMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.DPEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
47.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
48.
DPEtiketa v podnikatelské praxiNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Teichman, J.
49.
BP
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Bindačová, D.
50.BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
52.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Rakovtsi, V.
53.DPFáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Nerglová Miller, A.
54.
DP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
55.
BP
Financování podnikání
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Financování podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
57.
DP
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3 Zounek, M.
59.
DP
Finanční aspekty Customer lifetime value
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.BP
Finanční řízení firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
61.
DP
Finanční řízení podniků
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
62.
BP
Finanční zdraví firmy v projektových studiíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
DPFiremní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
65.
DPForma akcií a transparentnost akciových společnostíKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
66.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
67.
DPFormulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 4
68.
BP
Franchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
70.
BP
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Kuzhim, E.
71.
BP
GDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
72.
DPGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.
BP
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.BPGoogle hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
75.BP
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
77.BPHodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
78.BPHospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.BPHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
81.
BP
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
82.
BP
Hry a hráčiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Proněk, J.
83.
BP
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
86.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5 Kubát, T.
87.DPInovace a management inovacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 8 Spurná, A.
Vysluchová, B.
Krupičková, K.
88.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
89.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
90.
DP
Inovační podnikání malých a středních firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
1 / 10
Ošlejšek, P.
91.
BP
Insolvence firmy
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.DPInsolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osobKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Šebánková, Z.
93.
BP
Instalace OS z USBKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 1
Šubrt, M.
Šporek, J.
94.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmáchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
95.BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti témy
6 / 5 Zlatohlávková, T.
Kostyleva, N.
Wallner, Š.
Jablonský, J.
Sedlecký, P.
Ostřížková, A.
96.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
97.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
98.DP
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
100.BPIT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
102.BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
103.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
105.
BP
Kasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Chrom, M.
106.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
108.BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
109.
BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
110.
DP
Kolektivní pracovní právoŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kulíková, M.
113.
BP
Komunikace - základ práce manažera
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
115.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
116.
DP
Konkurenceschopnost podniku
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
117.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
DP
Konkurenční potenciál podnikuMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
119.
DP
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Rmoutil, J.
Satrapová, B.
120.BPKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / -- Jelínková, H.
122.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
123.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
124.
DPKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
125.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
126.
BPKybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
127.
BPKyberšikana a její prevenceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
128.
BP
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
130.DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Pros, M.
131.BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
132.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesůKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
133.
BP
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Líman, Š.
134.BP
Management kvality v organizacích
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8
135.
BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
137.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
138.
DPMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
139.
BPMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
140.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
141.
BPMarketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
142.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
143.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
144.BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
145.
BPMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
146.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
147.DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
Ratajová, K.
Hubáček, K.
Křížák, P.
148.DPMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Dušek, M.
149.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
150.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3 Farabauer, P.
Holiš, M.
151.
BPMarketingový plán pro sektor obchodu a služebŠvajdová, L.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 15
--
152.DPMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
153.DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
154.
BP
Mateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
5 / 5
Fritscherova, V.
Šalková, T.
Nieslaniková, M.
Škrabalová, K.
Volná, P.
155.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
156.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
157.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Červinka, L.
158.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
159.
BPMezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.
BP
Mezinárodní marketing
Katedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.BPMezinárodní obchodFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
162.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketingČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
163.
BP
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.
BPMobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
165.
BP
Modelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
166.DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
167.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
168.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
169.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
170.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
171.
BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
172.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
Kocmánková, D.
Šindler, P.
Černá, E.
173.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
174.DPMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
175.BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
177.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
178.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DPNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
181.DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
182.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
183.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
185.BPNasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
186.
BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Pluhař, R.
187.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 5 Březíková, M.
188.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
190.
DPNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
191.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Špiřík, O.
192.BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
193.BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DP
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Korousová, I.
195.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
196.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
197.BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
198.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
199.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1
200.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Maršo, M.
201.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
203.
DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
204.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podnikuSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.
DPNávrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
207.
DPNávrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
208.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
209.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
210.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
211.DPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
212.
BP
Nelegální zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
213.
BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.
DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DPNová právní úprava zadávání veřejných zakázekKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
216.
BP
Nutná obranaKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
217.
BP
Nutná obranaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Uhrinčať, J.
218.BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 3 Havlová, R.
Matéová, S.
Petrák, L.
219.
BPObchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3 Barteček, M.
220.BPObchodní firma a její ochranaKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Procházková, D.
221.BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BPObchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
223.BPObchodní závod jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
224.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
225.DP
Ocenění firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
226.
DP
Oceňování podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.BPOchrana krajinyPrchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmář, V.
228.
BPOchrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Zdráhal, P.
Younisová, A.
229.
BP
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
230.
DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Hromčíková, M.
231.BP
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Nádvorník, A.
232.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.BPOkolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
234.
BPOmezení vlastnického práva k nemovitosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BPOperační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
236.
DP
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 8
--
237.
BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
238.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
239.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
240.
BP
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
241.BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
242.
BP
Osobnostní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
DP
Pacht
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
245.
BP
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
246.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
247.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
248.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.BPPočítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
250.
BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
251.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
252.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
253.DP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 6 Ďurdík, L.
254.
BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6--
255.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
256.
DP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
257.
DP
Podnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 5 Kuchařová, J.
258.
BP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
259.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Gašparcová, L.
260.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
261.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
262.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
263.BPPodnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
7 / 25
Šigut, J.
Kukučková, R.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Maliňák, M.
Pavlíková, M.
264.
BP
Podnikatelský záměr
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Vašina, J.
265.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
266.
BP
Politická právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
267.
DP
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bosmanová, M.
268.
DP
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Kosíková, V.
269.BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
270.
DP
Pracovní smlouvaŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
271.
BP
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 7
--
272.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
273.BPPrávní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
274.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
275.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
276.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnostiKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Novák, R.
277.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
278.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
279.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Király, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
280.BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
281.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
282.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
283.
DPPrávní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
284.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuffa, D.
285.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
287.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
288.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
289.
BP
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
290.
BP
Probační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
291.
BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
292.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
293.
BP
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Batorková, H.
295.BPProcesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
296.DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
BPProexportní politka ČRFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
298.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
299.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
300.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 8
301.
BPProjektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8
302.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
303.
BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
304.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
305.BP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 4
306.DP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
307.
BPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3--
308.DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
309.BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
310.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
311.DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
312.BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
313.
BP
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 4
314.
DP
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
315.
BPReportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
318.DPRodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 10 Vicherek, J.
Řehák, M.
Cílková, M.
Žáček, M.
319.BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10
320.
BPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
321.
DPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
322.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
323.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
324.BPRodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
325.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
326.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
327.BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
328.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
329.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
330.BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
331.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
4 / 6
Dzhussoeva, A.
Borhy, O.
Kolářová, K.
332.
DP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
333.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
334.
DPRučení a finanční zárukaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Medková, M.
335.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
336.BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
2 / --
337.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
338.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
339.
BP
Řízení o pozůstalosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Walter, D.
340.BP
Řízení osobních financí
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5 Minařík, L.
341.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 8--
342.BPŘízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
343.DPŘízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
344.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
346.
DP
SJM - zákonný a smluvní režimElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
347.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
348.
BP
Sklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
349.
DP
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.DPSměnka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
351.BPSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
DPSmlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
353.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
354.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
355.
BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
356.
BP
Soudní úschovy
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
357.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4--
358.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8--
359.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
360.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
361.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
362.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgányPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Katrev, P.
363.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
364.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
366.BPStarší generace a její problémy v souvisloti s ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
367.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
368.DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
369.
BPStatutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
370.
BPStatutární orgán podnikateleKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
371.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
372.
BPStrategická analýza firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
373.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
Regéciová, L.
374.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchodyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
375.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
376.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
377.BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
378.
DPSuperficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
379.BPSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
380.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
381.
DP
Systémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
382.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
383.
BP
Švarc systémŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
384.BPTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4
--
385.
BP
Time Management
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
386.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
387.
BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
388.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 6--
389.
BP
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
390.
BPÚčelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
392.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
393.
BP
Úloha soudů v právním státě
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
395.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
396.BPUrčitost žalobního petituSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
397.BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
398.
BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Plosová, M.
399.
BPÚstavní pořádek ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
400.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EU
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Kaštanová, M.
401.
BP
Ústavní soudnictví
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
403.
BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
404.
DP
Valná hromada akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
405.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
406.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
407.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Pospíšilová, P.
408.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
409.
DPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
410.BPVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péčeŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
411.DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
DP
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotuVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
413.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
414.
DPVliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
415.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
416.BP
Vnitřní předpisy organizace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
417.BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
418.BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
419.BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4
Švarcová, L.
420.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
421.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
422.
BPVybrané aspekty řízení lidských zdrojůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy1 / --
--
423.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
424.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.BPVyhlašování právních předpisůHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
427.BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
428.
BP
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
429.
BPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
430.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
431.BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
432.
DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
433.BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bártfay, T.
434.BPVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
435.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
436.
BPVyužití informačních technologií v ...Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
437.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
438.
BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
439.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
440.DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
441.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
442.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
443.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Šimek, M.
444.
BP
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
445.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
446.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
447.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DP
Vznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
449.
BPVztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
450.BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
451.BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
452.
BPxKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
--
453.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
454.
BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Líška, L.
Lebeda, R.
455.
DP
Základy kontraktace v realitní oblasti
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
456.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Šmrha, M.
457.
DP
Zákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
458.BPZálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
459.
DPZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Fišerová, H.
460.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studieKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
461.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
462.
DPZaložení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
463.
DP
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
464.BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 4
465.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Korčák, J.
466.
DP
Zánik nájmu bytu/domuKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Vykouk, M.
467.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Hyrošová, L.
468.BPZápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
469.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
470.
DP
ZastoupeníElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
471.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
472.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
473.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
474.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
475.
BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 5
477.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
478.
BPZměny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
479.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
480.BPZrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Cáblová, J.
481.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
482.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Snášelová, M.
483.
BP
Žaloba na určeníKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
484.
BPŽeny v malém a středním podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 7
485.
BP
Živnostenská kontrola a správní deliktyŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
Paděrová, M. M.