Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 2
2.BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
4 / 5
Cáb, O.
Staněk, P.
Jeřábková, L.
Fiala, P.
3.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
4.
BT
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
5.BTBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3