Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
2.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5 Jeřábková, L.
Cáb, O.
Staněk, P.
Fiala, P.
Nevřalová, L.
3.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictvíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Bezpečnost datových formátů
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Kubalík, J.
5.BPBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
Vasilko, V.
Feix, J.