Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
2.BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
3.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BPBezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kubalík, J.
5.BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.