Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
2.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic1 / 1
3.BTFinancování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
4.
DT
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
5.
DT
Financování podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
6.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kocur, M.
7.
DT
Finanční analýza vybraného podniku
Ključnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 3
Zounek, M.
8.
DT
Finanční řízení podniků
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
9.
DTFiremní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
10.
DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Hobza, M.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1
11.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
12.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 4
13.
DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Tyrlíková, M.
14.
BT
Franchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
15.
DT
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
16.BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2 Kuzhim, E.