Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
2.
BPManagement kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
3.BP
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Fogaraš, F.
4.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Gajdík, P.
5.
BPManželské majetkové právoPlonková, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Manželské majetkové právo
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
7.
BPMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
8.
DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Možný, M.
9.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
10.
BP
Marketing neziskových organizacíKatedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Marketing služeb a cestovního ruchu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
--
12.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
13.
BPMarketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 4
14.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
15.
BP
Marketingová komunikace ve veřejné správě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DPMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DPMarketingová koncepce vybraného regionuKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
21.
BPMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
22.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobota, J.
Machala, P.
23.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
24.DPMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
25.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
26.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
27.BPMarketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 15
--
28.
DPMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
Pulkrábek, P.
Steuer, P.
29.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
30.BP
Mateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5
Nieslaniková, M.
Fritscherova, V.
Šalková, T.
Škrabalová, K.
Volná, P.
31.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
32.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
33.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Červinka, L.
34.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
35.
BP
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
36.
BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
39.
BP
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu3 / 3 Sehnal, J.
Kadeřábková, M.
41.BP
Modelování business procesů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
42.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 4
Wolf, T.
43.DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / ----
44.DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
45.DPMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
46.DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
47.BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
48.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5
Kocmánková, D.
Bojčev, L.
Černá, E.
Vrábel, T.
Šindler, P.
49.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
50.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
51.
BPMožnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
52.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--