Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Malware současná situace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
2.BPManagement kvality v organizacíchFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
3.
BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Gajdík, P.
5.
BPManželské majetkové právo
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
6.
BPMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Verčík, M.
7.
DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Možný, M.
8.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
9.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Němeček, M.
10.BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
11.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
12.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácieGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BPMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
17.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
18.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5 Ratajová, K.
Křížák, P.
Hubáček, K.
19.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Dušek, M.
20.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
21.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Holiš, M.
Farabauer, P.
22.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 15--
23.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Steuer, P.
24.DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
25.
BP
Mateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy5 / 5
26.DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
27.DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BPMeteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Červinka, L.
29.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
30.
BP
Mezinárodní management
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Mezinárodní marketing
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
34.
BP
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazíchŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
36.BPModelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Kopsa, J.
Webster, L.
37.
DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
38.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / ----
39.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služebKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
40.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
41.DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
42.BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
43.DPMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
Kocmánková, D.
Bojčev, L.
Šindler, P.
Černá, E.
44.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
45.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
46.
BPMožnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
47.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
48.
BPMožnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--