Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
2.
BP
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
BPPersuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
5.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BPPočítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
7.
BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
8.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Klimánková, M.
10.
DPPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 6
11.BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 6--
12.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
13.
DP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Podnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
15.
BP
Podnikání ženKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
16.BPPodnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5 Klimeková, N.
17.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5 Hovorková, G.
18.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
19.BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAEVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPPodnikatelský záměrFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
7 / 25
21.
BP
Podnikatelský záměrFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu2 / 8
22.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BP
Politická práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.DP
Politický marketing
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľovGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.DPPosouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.DPPovinnosti zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
28.
BP
Pozemkové služebnostiGregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
30.
DP
Pracovní smlouva
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
BPPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 7
--
32.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
33.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
34.BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DPPrávní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
36.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
37.DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
38.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
DPPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Právní úprava registrovaného partnerství - komparace problematických institutů s manželstvím
Gregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
43.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Právní úprava zájezduElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
47.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
BP
Privatizace bytového domu a založení bytového družstvaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
BPProbační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
53.
BP
Problematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
54.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
55.
BP
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
56.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
BPProcesně řízená organizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.DPProdej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Mašek, M.
59.
BP
Proexportní politka ČR
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.DPProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
61.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
62.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
3 / 8
Ševelová, M.
63.BPProjektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
Neuwirth, R.
64.DPProximity marketing v podmienkach Českej republikyKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
65.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
66.
BPPředpisy evropského práva a vliv na český správní procesPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
67.BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
68.
DP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
69.
BP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu2 / 4
70.
BPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
--
71.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
72.
BP
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Pančiak, R.
73.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
74.
BPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
75.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Působnost odborové ogranizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Vojtíková, K.