Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
2.
BT
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Jiráková, M.
3.
BTPersuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 4--
5.
BT
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
6.BT
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
7.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPPDetails of topic
0 / 2
--
8.DTPodnikání na finančních trzíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
9.
BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Klimánková, M.
10.
DT
Podnikání v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 6 Ďurdík, L.
11.
BTPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 6--
12.
BT
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
13.
DT
Podnikání v osobních financíchNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
15.
DT
Podnikání ženKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
16.
BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
17.
BTPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
18.BTPodnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 5
19.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
20.
BTPodnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
7 / 25
21.
BT
Podnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
2 / 8 Vašina, J.
22.BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
23.
BT
Politická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľovGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
25.
DTPosouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázekPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bosmanová, M.
26.
DTPovinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kosíková, V.
27.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studentaKatedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
28.
DTPracovní smlouvaŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
29.
BT
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 7
--
30.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
31.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
32.DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic1 / 1--
33.
DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
34.DTPrávní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 2
35.DTPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
36.
DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
37.BT
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
38.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
39.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
41.
DT
Právní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
42.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
43.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
46.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Ruml, R.
47.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstvaPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
48.
BT
Probační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
49.
BT
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 5--
51.
BT
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
53.
BT
Procesně řízená organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
54.
DT
Prodej zboží v obchoděElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Proexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
56.
DTProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
57.DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
58.
DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 8 Ševelová, M.
59.
BT
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / 8 Neuwirth, R.
60.
DTProximity marketing v podmienkach Českej republikyKatedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
61.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
62.BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
63.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
64.
DTPřekážky v práciKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
65.
BT
Překážky v práciŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 4 Rác, J.
Svinková, N.
66.BTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3--
67.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
68.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
69.
DTPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic1 / 5 Vyoralová, L. Y.
70.BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Štefková, D.
71.
BTPůsobení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Vojtíková, K.