Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
PachtElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Péče o zaměstnance
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
3.
BP
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Jiráková, M.
4.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
6.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
BPPočítačové sítě, LinuxKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Podnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
12.
DPPodnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 6
13.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
14.DPPodnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 5
16.
BP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
17.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
18.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Gašparcová, L.
19.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5 Klimeková, N.
20.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizaceKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
7 / 25
22.
BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
23.
BPPodnikavost jako klíčová kompetenceDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BPPolitická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DP
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DPPovinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Kosíková, V.
27.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studentaFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
28.
DP
Pracovní smlouva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BPPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 7
--
30.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
31.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
32.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy1 / 1
--
33.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
34.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Novák, R.
35.DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
36.
DPPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BPPrávní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.BPPrávní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
39.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.DPPrávní úprava zájezduKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.BPPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Ruml, R.
47.
BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstvaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
48.
BPProbační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
--
49.
BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
51.BPProblematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
52.BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
53.
BP
Procesně řízená organizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
54.
DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Proexportní politka ČR
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
56.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
57.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
58.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Ševelová, M.
59.
BP
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Neuwirth, R.
60.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 4
61.
BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní procesKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
DP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.
BP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4 Rác, J.
Svinková, N.
65.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3--
66.
DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
67.BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Pančiak, R.
68.DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Vyoralová, L. Y.
69.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
70.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4