Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.BPSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Křivánek, J.
3.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
4.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.DP
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DPSmlouva o smlouvě budoucíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
9.DP
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkyKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BP
Soudní úschovy
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.BPSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4--
15.BPSpecifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
--
16.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
17.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
18.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
19.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
20.BPSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
22.DPSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
23.BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3
24.BPStátní dohled nad exekuční činnostíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
25.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.BP
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
29.
BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
30.DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 8
Regéciová, L.
31.BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
32.BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
33.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
34.BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
35.
DP
Superficiální zásadaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
38.DPSystémy měření výkonnosti podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--