Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3 Křivánek, J.
3.
DT
SJM - zákonný a smluvní režimKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Grundmannová, M.
4.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
5.
BTSklady a skladování - optimalizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
6.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
7.DTSměnkaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
9.DT
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
10.DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
11.
DT
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
12.
BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
15.
BTSpecifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 8
--
16.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
17.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
18.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 5--
19.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic2 / 2 Body, R.
Katrev, P.
20.BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
22.DTSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Vincenc, M.
24.
BT
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
25.BTStátní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
27.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
28.
BT
Statutární orgán podnikateleKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahyPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
30.
BT
Strategická analýza firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 8
--
31.
DT
Strategické (a procesní) řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 8
Regéciová, L.
Vozdová, K.
32.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
33.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
34.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
35.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
36.
DT
Superficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
37.BTSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
38.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 5
--