Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
3.
DTSkladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
4.
BT
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Slabší strana v soukromém právuKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
7.DT
Smlouva o smlouvě budoucí
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
8.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
9.DT
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
11.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
13.
BT
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
14.
BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 4--
15.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 8
--
16.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
17.DTSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
18.BTSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
19.DTSpolečnost s ručením omezeným a její orgányPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2
20.
BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
21.
BTSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRLöster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
22.
DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1--
23.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Vincenc, M.
24.
BT
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
25.DTStátní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
26.BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
27.BT
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
28.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahyPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
29.
BT
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 8
--
30.
DTStrategické (a procesní) řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic1 / 8
31.BT
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
32.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
33.BTStrategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzíchVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
34.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
35.
DT
Superficiální zásada
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
36.BTSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 5--
38.DTSystémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--