Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
3.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
4.BPSklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
DP
Smlouva o smlouvě budoucíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
9.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkyKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.BP
Soudní úschovy
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
15.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
--
16.BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
17.
DPSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
18.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.
DPSpolečnost s ručením omezeným a její orgányPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
20.BPSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
22.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
23.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
24.
BP
Státní dohled nad exekuční činnostíKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
25.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BPStatutární orgán podnikatelePastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
29.
BP
Strategická analýza firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
30.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Regéciová, L.
31.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.BPStrategie a taktika v obchodních podnicích a ve službáchČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
33.BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
34.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
35.
DP
Superficiální zásada
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
38.DPSystémy měření výkonnosti podnikuVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--