Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Křivánek, J.
3.
DP
SJM - zákonný a smluvní režimElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
5.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.DPSlabší strana v soukromém právuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
DP
SměnkaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
10.DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
11.
DPSnižování podnikatelských rizikPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
12.BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
15.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
16.
BPSpokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
17.
DPSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
18.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Body, R.
Katrev, P.
20.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRLöster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Vincenc, M.
24.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
28.
BP
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
29.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
30.
BPStrategická analýza firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
31.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 8
32.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchodyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
33.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
34.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
35.BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
36.
DP
Superficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Rajtorová, L.
37.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--