Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
Valná hromada akciové společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic1 / 2 Dvořák, M.
2.
BT
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
3.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Strelčík, J.
4.
BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Pospíšilová, P.
5.
BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.
DTVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
7.BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
Špeciánová, T.
8.
DT
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 1
9.
DT
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)C-PAM--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
10.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
11.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
12.BTVliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVSVŠPPDetails of topic0 / 1
--
13.
BT
Vnitřní předpisy organizaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2 Prokůpková, M.
14.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Honsa, M.
15.BTVolný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
16.BTVolný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 4 Švarcová, L.
17.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
18.BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
2 / -- Zárubová, M.
19.BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
20.
BTVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
21.
DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
22.
BTVyhlašování právních předpisůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
DTVyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
24.
BTVyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
25.
BT
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
26.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 3--
27.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
2 / 3
28.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
29.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářůKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
30.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
32.BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
33.BT
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
34.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
35.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
36.
DT
Využívání elektronického marketingu v cestovním ruchuKatedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
37.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
38.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
39.BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3
40.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Šokala, R.
Šabacký, J.
41.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 3
42.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 4--
43.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
46.
DTVznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
47.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--