Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTValná hromada akciové společnostiKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic1 / 2 Novotný, J.
2.
BT
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
3.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Strelčík, J.
4.
BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic1 / 1
5.BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.
DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 5
7.
BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1 Špeciánová, T.
8.DT
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
10.DTVliv globalizace na firemní komunikaciKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
11.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
12.BT
Vnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Prokůpková, M.
13.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Honsa, M.
14.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
15.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 4 Švarcová, L.
16.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 4
--
17.
BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / --
--
18.
BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic
2 / --
--
19.DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
20.BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Vyhlašování právních předpisů
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
22.
DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.BTVyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
25.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
26.
BTVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
27.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPPDetails of topic0 / 3--
28.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
29.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bártfay, T.
30.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
31.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
32.
BT
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Janíček, D.
33.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
36.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 3
38.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
39.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
40.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
41.
BTVyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
42.DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
43.
BT
Vzdálená instalace operačního systémuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
44.
DT
Vznik a změny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
45.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--