Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza hlasové biometrieBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
5.
DP
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
6.
BP
Analýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
8.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
9.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Tran, D.
Gálová, T.
11.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
12.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
14.
BP
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.BP
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DPAzyl v judikatuře NSSŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
20.
BPBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
21.BPBezpečnost a ochrana zdraví při práciŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5
22.BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BP
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kubalík, J.
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.
25.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
26.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2
27.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
30.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
32.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
33.
DP
Daňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
34.BP
Dávky nemocenského pojištění
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
35.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Digitální stopa
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašina, J.
38.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.
DP
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
41.DP
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Hobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.BP
Dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 3
43.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
44.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnostiŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BP
Důchodové pojištěníPešulová, A.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
--
46.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Slatinská, K.
47.
DPEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Šimčíková, L.
49.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.DPEtiketa v podnikatelské praxiNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.BPEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
52.
BPEvropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
53.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
54.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
55.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
DP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
57.
BP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
58.DP
Financování podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 6
--
59.
DPFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kocur, M.
60.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Ključnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
61.DPFinanční aspekty Customer lifetime value
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
62.BP
Finanční řízení firmy
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
63.
DP
Finanční řízení podnikůKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
64.
BPFinanční zdraví firmy v projektových studiích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
65.
DPFiremní komunikace jako základ prosperity podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
66.DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
DPForma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
68.DPFormulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 4 Englárt, D.
69.DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 4
Tyrlíková, M.
70.BP
Franchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
71.DPFúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Červený, M.
72.BPFyzická bezpečnostBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Kuzhim, E.
73.
BP
GDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
74.
DPGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BPGlobalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Google hacking
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mejstřík, P.
77.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
79.
BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
80.
BPHospodaření neziskových organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
81.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
82.
BPHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
83.BP
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
84.
BP
Hry a hráči
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.BPInformace o životním prostředíPrchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
86.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
87.BP
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
88.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Kubát, T.
89.
DPInovace a management inovacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu3 / 8
90.DPInovační formy komunikace VŠPPSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dusík, M.
92.DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 10 Ošlejšek, P.
93.
BP
Insolvence firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DPInsolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osobKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šebánková, Z.
95.BPInstalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 1
Šubrt, M.
Šporek, J.
96.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
97.BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
4 / 5
98.
BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
99.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
100.
DPInvestiční rozhodování v podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
102.
BP
IT firma jako start upKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
103.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
104.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Marhanová, S.
107.
BP
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Chrom, M.
108.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.BPKodifikace zemského práva v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
110.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Budilová, P.
111.BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DP
Kolektivní pracovní právo
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.
BP
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemi
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
114.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Zorková, E.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.BPKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
116.
BPKomunikace - základ práce manažeraKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
118.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.DPKonkurenceschopnost podnikuFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
120.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Krajčová, A.
122.
DP
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2
123.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / -- Jelínková, H.
125.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
126.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
127.DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu2 / 5 Mrázková, M.
Jelénková, M.
128.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Koumar, R.
129.
BP
Kybernetická kriminalitaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.BP
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Leadership a organizační kultura
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
132.
BPLicence u SWBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
134.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
135.
BPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8--
136.BPLogistika jako klíčový aspekt obchodních procesůKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
137.
BP
Malware současná situaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Líman, Š.
138.
BP
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
139.
BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fogaraš, F.
140.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
141.
BPManželské majetkové právoPlonková, D.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Macigová, K.
142.
BP
Manželské majetkové právoPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
143.BPMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
144.DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
145.BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
146.BPMarketing neziskových organizacíKatedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
DPMarketing služeb a cestovního ruchuKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
--
148.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Němeček, M.
149.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4
--
150.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
151.BPMarketingová komunikace ve veřejné správěLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
152.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.DP
Marketingová koncepce vybraného regionu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
156.
BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
157.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
158.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobota, J.
Machala, P.
159.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
160.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8
161.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
162.DPMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
163.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služebKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 15--
164.
DPMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3 Steuer, P.
Pulkrábek, P.
165.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
166.
BP
Mateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5 Škrabalová, K.
Volná, P.
Nieslaniková, M.
Fritscherova, V.
Šalková, T.
167.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
168.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.
BPMeteostanice s webovým rozhranímKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červinka, L.
170.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
171.
BP
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.BPMezinárodní marketing
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
173.BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
175.
BP
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 3
Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
177.
BP
Modelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3 Webster, L.
Kopsa, J.
178.
DPModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketingVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
179.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
181.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
182.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2--
183.
BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
184.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu5 / 5
185.BPMotivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
186.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
187.BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
190.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
191.DPNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
192.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
193.DPNáhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
194.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
195.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
196.
BPNákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
197.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
198.
BPNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2 Pluhař, R.
199.
BPNásilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
200.BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.
DP
Natívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podnikuKatedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
202.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 4
203.
DP
Návrh efektivní komunikace fotbalového klubu FK Teplice
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Rosa, A.
204.
DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
205.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Špiřík, O.
206.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
207.BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DP
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Korousová, I.
209.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
210.DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
211.BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašíček, B.
213.DPNávrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1
214.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
215.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodKatedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
217.DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
219.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
220.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
221.
DPNávrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři TřinecSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
222.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
223.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
224.BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2
225.
DP
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Gjoreva Kaimovska, N.
226.BPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
227.BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
228.
DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
DPNová právní úprava zadávání veřejných zakázekPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
230.
BP
Nutná obrana
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Uhrinčať, J.
231.
BP
Nutná obranaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1--
232.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 3
233.BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
234.
BP
Obchodní firma a její ochranaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Procházková, D.
235.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
236.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
237.BPObchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
238.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzíchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
239.
DP
Ocenění firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
240.
DP
Oceňování podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
--
241.BP
Ochrana krajiny
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kačmář, V.
242.
BP
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
243.
BPOchrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
244.
DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěruPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Hromčíková, M.
245.BP
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
246.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
247.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
248.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1--
249.
BP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
250.
DP
Operační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 8
--
251.BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 3--
252.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
253.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
254.BP
Organizace správního soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
255.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povahaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
256.
BPOsobnostní právaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
258.BP
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
259.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
260.BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4
--
261.BPPlánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
262.
BPPočítačové sítě, LinuxBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
263.BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
264.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
265.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Klimánková, M.
266.
DP
Podnikání v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 6
267.
BP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 6--
268.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
269.DP
Podnikání v osobních financích
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
270.
DP
Podnikání ženKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Kuchařová, J.
Rolníková, L.
271.
BP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
272.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
273.
BP
Podnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-MAEVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Hovorková, G.
274.
BPPodnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Gašparcová, L.
275.BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
BPPodnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
7 / 25
277.
BP
Podnikatelský záměrFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 8
Vašina, J.
Dobrý, K.
278.BPPodnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
279.
BPPolitická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
DP
Politický marketingLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
BP
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Gajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
282.
DP
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bosmanová, M.
283.
DP
Povinnosti zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
284.BPPozemkové služebnostiGregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.
DP
Pracovní smlouvaŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
287.BPPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 7
--
288.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
289.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
290.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
291.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
292.
DPPrávní postavení dozorčí rady akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
293.DPPrávní postavení představenstva akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
294.
DPPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
295.
DPPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
296.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
297.
BP
Právní úprava registrovaného partnerství - komparace problematických institutů s manželstvím
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Vaňková, T.
298.
BPPrávní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
299.
BPPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.BPPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
DP
Právní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
302.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuffa, D.
303.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
304.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
306.BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
307.BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstvaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
308.BPProbační a mediační službaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
309.BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
310.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
311.
BP
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
312.
BPProblematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
313.
BPProcesně řízená organizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
314.DP
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
315.BP
Proexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
317.DPProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměKatedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
318.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 8
319.
BP
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 8
320.
DP
Proximity marketing v podmienkach Českej republiky
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
321.BPPředpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 4
322.
BPPředpisy evropského práva a vliv na český správní procesPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
323.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
324.
DP
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
325.
BP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 4
326.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 3--
327.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
328.
BP
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
329.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 5 Vyoralová, L. Y.
330.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
331.
BPPůsobení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
332.
BPPůsobnost odborové ogranizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 4 Vojtíková, K.
333.DP
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
334.BPReportování dat a počítání výkonnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
335.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
336.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2
337.
BPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
338.
DP
Rodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
339.
BP
Rodinné podnikání
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Hanusek, J.
340.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 10
341.DPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
7 / 10 Žáček, M.
Cílková, M.
Řehák, M.
Vicherek, J.
Richter, R.
Čepová, K.
Šťastný, L.
342.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
343.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
344.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4--
345.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kymplová, J.
346.
BPRozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
347.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
348.BPRozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchoduČerný, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
350.
DP
Rozvázání pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2--
351.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
4 / 6
Borhy, O.
Kolářová, K.
Dzhussoeva, A.
Ležovičová, A.
352.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
353.
DP
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
354.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
--
355.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnostDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
356.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
357.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
358.
BPŘízení o pozůstalostiKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
359.
BP
Řízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
360.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8
--
361.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
362.
DPŘízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
363.BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
364.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
365.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
366.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
367.DP
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
370.DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
371.DPSnižování podnikatelských rizikKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
372.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
373.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
374.
BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
BP
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
377.BPSpecifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8--
378.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
379.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
380.BPSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
381.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgányPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Katrev, P.
382.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
384.DPSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1--
385.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Vincenc, M.
386.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
387.DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
388.BPStatutární orgán akciové společnosti podle ZOKKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
389.BP
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
390.
DPStatutární orgány a jejich smluvní vztahyPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
391.
BPStrategická analýza firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
392.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
393.BPStrategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
394.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3--
395.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
396.
BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
397.
DPSuperficiální zásadaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rajtorová, L.
398.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
399.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
400.
DP
Systémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
401.BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
402.
BP
Švarc systém
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Štrba, I.
403.BPTaktický marketing vo vybranom podniku služiebGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
404.BPTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
--
405.BPTime ManagementHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
406.BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
407.
BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
DP
Trh tištěných médií v České republice
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.
DPTvorba stratégie obsahového marketingu vo vybranom podnikuGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
410.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 6
--
411.
BP
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu3 / 5
412.
BP
Účelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
413.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
414.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
415.BPÚloha soudů v právním státěHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
416.DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
417.BPUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / ----
418.
BP
Určitost žalobního petitu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
419.BPÚstavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
420.
BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Plosová, M.
421.
BP
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1--
422.
BPÚstavní rámec členství ČR v EUKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3 Kaštanová, M.
423.
BP
Ústavní soudnictvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
424.BP
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
425.BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
426.
DP
Valná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
427.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
428.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Strelčík, J.
429.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Gregorová, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
430.
BPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
431.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
432.
BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
433.
DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Popelová, I.
434.DP
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
435.BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
436.
DPVliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
438.
BP
Vnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Prokůpková, M.
439.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Honsa, M.
440.BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
441.BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
442.BP
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
443.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / --
Zárubová, M.
444.BPVybrané aspekty řízení lidských zdrojůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
--
445.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
446.DPVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
447.
BP
Vyhlašování právních předpisůHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
448.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
449.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
450.BP
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
451.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
452.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 3 Koumarová, J.
Černíčková, M.
453.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
454.DPVytěsnění minoritních akcionářůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
455.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Bártfay, T.
456.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
458.
BPVyužití informačních technologií v ...Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4--
459.BPVyužití IT pro soutěže v požárním sportuMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
460.BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
461.
DP
Využívání elektronického marketingu v cestovním ruchu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
462.BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
463.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
464.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Vondráčková, L.
Holoubek, M.
465.
DPVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
466.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
467.
BP
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4
--
468.
BPVyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
469.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
470.
BP
Vzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
471.
DP
Vznik a změny pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
472.BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
473.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
475.BP
x
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
476.
DPZajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.BPZajištění pohledávek v obchodním stykuPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
478.
DP
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Jochmanová, H.
479.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
480.
DPZákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
481.BPZálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
482.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2 Fišerová, H.
483.DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
484.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
485.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Jančiová, M.
486.DPZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
487.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Patěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
488.BPZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
3 / 4
Zhumkaziyeva, S.
Chlumská, B.
Kubantová, H.
489.BPZaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
490.BPZápis do katastru nemovitostí ( vklad )Király, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
491.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
492.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
--
493.
DP
Zastoupení
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
494.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
495.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
496.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
497.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
498.BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
499.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
500.DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
501.BPZměny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
502.DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
503.BP
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Cáblová, J.
504.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
Adámková, K.
505.
DPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
506.
BP
Žaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
507.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 7 Rzodková, V.
508.
BP
Živnostenská kontrola a správní deliktyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Paděrová, M. M.