Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BTActa a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
3.
BT
Analýza hlasové biometrie
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
4.
BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
5.
DTAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.BTAnalýza krizového vývoje firmyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
7.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
8.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
9.
BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
10.BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Tran, D.
Gálová, T.
11.
BT
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 4
--
12.DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / --
--
13.
BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
15.
BT
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Khlevnoy, A.
16.BT
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
18.BTAutomatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
20.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic2 / 2
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
5 / 5
Jeřábková, L.
Cáb, O.
Nevřalová, L.
Staněk, P.
Fiala, P.
22.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictvíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kubalík, J.
24.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
25.
BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1--
26.
BT
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 2
27.
DTCSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
28.BTČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
29.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / ----
31.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
32.BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
33.
DTDaňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanciKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2--
34.BTDávky nemocenského pojištěníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
35.
BTDetektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Digitální stopaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
39.BTDohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
40.
DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
41.
DT
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Hobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
42.
BT
DovolenáKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3 Srpová, P.
Čechalová, M.
Štěpánek, Z.
43.
DT
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1 Yusko, V.
45.BT
Důchodové pojištění
Pešulová, A.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVPVŠPPDetails of topic1 / 2
--
46.
BTEkonomie času drobného podnikateleMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 2
47.DTEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
48.BTElektronické obchodováníŠpička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Šimčíková, L.
49.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
50.
DT
Etiketa v podnikatelské praxiNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Teichman, J.
51.BTEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 3 Bindačová, D.
52.BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
53.DT
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
54.
BTFaktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
55.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Nerglová Miller, A.
56.
DT
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
57.
BT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
58.DT
Financování podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 6--
59.
DTFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 1
Kocur, M.
60.
DT
Finanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 3
--
61.
DT
Finanční aspekty Customer lifetime valueKatedra podnikání a managementu (VŠPP)C-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
62.
BT
Finanční řízení firmyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
63.
DT
Finanční řízení podniků
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
64.BTFinanční zdraví firmy v projektových studiíchVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
65.DTFiremní komunikace jako základ prosperity podnikuKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic1 / 1
66.
DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Hobza, M.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1
67.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
68.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 4 Englárt, D.
69.
DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
70.
BT
Franchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
71.
DT
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporacíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Červený, M.
72.
BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kuzhim, E.
73.BTGDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
74.DTGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
75.BT
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
76.
BT
Google hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
77.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
78.
BTHavarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Tkachenko, S.
79.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
80.BTHospodaření neziskových organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
81.BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
82.
BTHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
84.
BT
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Proněk, J.
85.BTInformace o životním prostředíPrchalová, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
86.
BT
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
87.
BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
88.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 5
Kubát, T.
89.
DT
Inovace a management inovací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
3 / 8
90.DTInovační formy komunikace VŠPPSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
91.
DT
Inovační podnikání malých a středních podniků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic1 / 1
92.DTInovační podnikání malých a středních firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 10 Ošlejšek, P.
93.
BT
Insolvence firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
94.
DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
95.
BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
96.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmáchMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
97.BTInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPDetails of topic4 / 5 Wallner, Š.
Jablonský, J.
Sedlecký, P.
Ostřížková, A.
98.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
99.
DT
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
100.
DT
Investiční rozhodování v podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
101.
BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
102.
BTIT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
103.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
104.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
105.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
106.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 2
Marhanová, S.
107.
BT
Kasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
108.BTKodifikace zemského práva v českých zemíchKindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
109.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
110.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 1 Budilová, P.
111.
BTKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
112.DTKolektivní pracovní právoŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
113.
BT
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemi
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
114.
BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
115.
BTKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kulíková, M.
116.BTKomunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
Martínková, N.
117.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
118.BT
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Konkurenceschopnost podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
120.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
121.DT
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Krajčová, A.
122.
DT
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
2 / 2
123.BT
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
124.BT
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
1 / --
Jelínková, H.
125.
DT
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic0 / 10--
126.
BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
127.
DT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
2 / 5
128.
BTKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měřeníMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic1 / 5
129.
BT
Kybernetická kriminalita
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
130.BT
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
131.DT
Leadership a organizační kultura
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
132.BTLicence u SWBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
133.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
134.DTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 8
135.
BTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
136.
BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
137.
BT
Malware současná situaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
138.
BT
Management kvality v organizacích
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
1 / 8
139.
BT
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Fogaraš, F.
140.BTManažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Gajdík, P.
141.BTManželské majetkové právoKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 1
142.
BT
Manželské majetkové právoKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
143.
BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 3
144.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
145.
BT
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
146.
BT
Marketing neziskových organizací
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
147.
DTMarketing služeb a cestovního ruchuLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic1 / 2
--
148.
BT
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 2
Němeček, M.
149.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
150.
BT
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
151.
BT
Marketingová komunikace ve veřejné správě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
152.
DTMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
153.
BT
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácieKatedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
154.
BTMarketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
155.
DTMarketingová koncepce vybraného regionuLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
156.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
157.BTMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
158.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
2 / 2
159.
DTMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
3 / 5
160.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 8
161.
DT
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
162.
DT
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Holiš, M.
Farabauer, P.
163.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 15--
164.DT
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
165.DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
166.
BT
Mateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
5 / 5
167.
DT
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
168.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
169.
BT
Meteostanice s webovým rozhranímKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Červinka, L.
170.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
171.
BT
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
172.
BT
Mezinárodní marketing
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
173.
BTMezinárodní obchodFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
174.
BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
175.
BT
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
176.
BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3
177.
BT
Modelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
178.
DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 4
179.
DTModerní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / --
--
180.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
181.DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 2--
182.
DT
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 2--
183.
BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
184.
DTMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
5 / 5
185.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
186.
DTMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 2 Steffek, P.
187.
BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
188.DTMožnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
189.
BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
190.
DTNáhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
191.DTNáhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
192.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
193.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 4--
194.
DT
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
195.
DTNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
196.
BT
Nákup - optimalizace vybraného procesuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
197.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
198.BTNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Pluhař, R.
199.
BT
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 5
200.
BTNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / ----
201.
DTNatívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podnikuGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
202.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic3 / 4 Volšičková, B.
Habrdlová, J.
Chudobová, L.
203.
DT
Návrh efektivní komunikace fotbalového klubu FK Teplice
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
Rosa, A.
204.DTNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2
--
205.
DTNávrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
206.BTNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
207.BTNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic0 / 1--
208.
DT
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPP
Details of topic
1 / 1 Korousová, I.
209.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
210.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
211.BT
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
212.
DT
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic1 / 1
213.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1
214.
DT
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Maršo, M.
215.DTNávrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
216.
BTNávrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiKatedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
217.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaruKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
218.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podnikuSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
219.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
220.DTNávrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
221.
DT
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
222.
BTNávrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
223.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
224.
BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
225.DT
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Gjoreva Kaimovska, N.
226.
BT
Nelegální zaměstnáváníKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
227.
BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
228.
DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
229.
DT
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázekPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
230.
BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
231.
BTNutná obranaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
232.BT
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
3 / 3
Matéová, S.
Petrák, L.
Havlová, R.
233.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3 Barteček, M.
234.
BT
Obchodní firma a její ochranaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
235.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
236.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kowanda, P.
237.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2--
238.
DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
239.DTOcenění firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
240.DT
Oceňování podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
--
241.
BTOchrana krajinyKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
242.
BTOchrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 2
Zdráhal, P.
Younisová, A.
243.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
244.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
245.
BT
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPDetails of topic1 / 1 Nádvorník, A.
246.
DT
Okamžité zrušení pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
247.BTOkolnosti vylučující protiprávnost.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
2 / 5
Frňka, P.
Pešek, J.
248.
BT
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
249.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
250.
DTOperační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 8
--
251.
BT
Opravné prostředky ve správním soudnictvíŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 3
--
252.DTOptimalizace dopravy obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
253.BTOptimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnikKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
254.
BT
Organizace správního soudnictví
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
255.
BT
Osobní obchodní společnosti a jejich povahaPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
256.BTOsobnostní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
257.
DT
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2--
258.BT
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Jiráková, M.
259.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
Plán / plánování marketingové komunikaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
261.
BT
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
262.
BT
Počítačové sítě, LinuxKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPDetails of topic0 / 2--
263.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
264.
DT
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
265.
BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Klimánková, M.
266.DT
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 6
267.
BT
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
268.
BTPodnikání v osobních financíchNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
269.
DT
Podnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
270.
DT
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5
271.
BT
Podnikání ženNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
272.
BT
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POSVŠPP
Details of topic
1 / 5
Klimeková, N.
273.
BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hovorková, G.
274.
BT
Podnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Gašparcová, L.
275.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizaceKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
276.BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
7 / 25
Kukučková, R.
Šigut, J.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Maliňák, M.
Pavlíková, M.
277.BTPodnikatelský záměrFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 8
Vašina, J.
Dobrý, K.
278.
BTPodnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
279.
BTPolitická právaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
280.
DT
Politický marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
281.
BT
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
282.
DTPosouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázekKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bosmanová, M.
283.
DT
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Kosíková, V.
284.
BT
Pozemkové služebnosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
285.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
286.DT
Pracovní smlouva
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
287.
BTPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 7
--
288.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
289.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
290.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktuKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
291.
DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Jiskrová, M.
292.DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
293.DT
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
294.DTPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
295.DTPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
296.BT
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
297.
BT
Právní úprava registrovaného partnerství - komparace problematických institutů s manželstvím
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic1 / 1
298.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
299.BTPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
300.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
301.
DT
Právní úprava zájezdu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
302.
BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
303.
BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
304.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
305.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
306.
BTPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
307.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1 Gogová, S.
308.
BT
Probační a mediační službaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
309.
BTProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
310.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
311.
BT
Problematika ochrany menšinHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
312.
BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Batorková, H.
313.
BT
Procesně řízená organizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 2
--
314.
DT
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic1 / 1
315.
BTProexportní politka ČRFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
316.DTProjekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
317.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
318.
DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 8
Ševelová, M.
319.BT
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic1 / 8
320.
DT
Proximity marketing v podmienkach Českej republikyGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
321.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Poláček, M.
322.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní procesKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
323.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
324.DTPřekážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
325.BT
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
326.
BT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic1 / 3--
327.DTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
328.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2 Pančiak, R.
329.DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Vyoralová, L. Y.
330.BTPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
331.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
332.BTPůsobnost odborové ogranizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
333.
DT
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
334.
BTReportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic1 / 1
335.
BT
Restrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
336.BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
337.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
338.
DT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
339.
BTRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
1 / 5
Hanusek, J.
340.BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 10
Menšíková, S.
341.
DT
Rodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
7 / 10
Žáček, M.
Cílková, M.
Řehák, M.
Vicherek, J.
Richter, R.
Čepová, K.
Šťastný, L.
342.
DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
343.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firemBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 5
--
344.BTRovné zacházení a zákaz diskriminaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
345.DT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kymplová, J.
346.
BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 10
--
347.BT
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
348.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
349.
BT
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
350.DTRozvázání pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
--
351.
BT
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic4 / 6 Borhy, O.
Kolářová, K.
Dzhussoeva, A.
Ležovičová, A.
352.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 5
353.
DT
Ručení a finanční záruka
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 1
Medková, M.
354.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic1 / 1
--
355.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnostDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic1 / -- Újezdská, V.
356.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
357.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
358.
BT
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPDetails of topic1 / 1
359.
BT
Řízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
360.DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
361.
BT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
362.
DTŘízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
363.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
364.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 3
365.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5--
366.
BT
Sklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
367.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
368.BTSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
369.
DT
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
370.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
371.
DT
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
372.DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
373.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
374.BTSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkyKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
375.BTSoudní úschovyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
376.
BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 4
--
377.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8
--
378.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
379.DTSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
380.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
381.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Katrev, P.
382.
BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
383.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRLöster, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
384.
DTSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
385.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
386.
BT
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
387.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
388.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2--
389.
BT
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
390.DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic0 / 4--
391.BTStrategická analýza firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 8
--
392.
DT
Strategické (a procesní) řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 8 Regéciová, L.
393.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
394.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
395.BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
396.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
397.
DT
Superficiální zásadaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
398.
BTSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
399.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
400.
DT
Systémy měření výkonnosti podnikuVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
401.
BT
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
402.BT
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Štrba, I.
403.
BTTaktický marketing vo vybranom podniku služiebGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
404.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4--
405.
BT
Time Management
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
406.
BT
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
407.
BT
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
408.
DT
Trh tištěných médií v České republice
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
409.
DT
Tvorba stratégie obsahového marketingu vo vybranom podnikuGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic0 / 2--
410.
BTTvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
411.
BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
3 / 5
Rosol, J.
Ciompa, L.
Milián, J.
412.BT
Účelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
413.
DTUkončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
414.
BTÚloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 3--
415.
BTÚloha soudů v právním státěHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
416.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
417.
BT
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
418.
BT
Určitost žalobního petitu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
419.BT
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
420.BTÚstavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Plosová, M.
421.
BTÚstavní pořádek ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1--
422.
BTÚstavní rámec členství ČR v EUPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Kaštanová, M.
423.
BT
Ústavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
424.
BT
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1--
425.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
426.
DT
Valná hromada akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2
427.
BTValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
428.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Strelčík, J.
429.
BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic1 / 1 Pospíšilová, P.
430.
BTVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
431.DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
432.BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
433.DTVěřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Popelová, I.
434.
DT
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
435.BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
436.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
437.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůZorková, E.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.BT
Vnitřní předpisy organizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 2
439.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 4
440.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
441.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 4
442.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
443.BTVybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic2 / -- Zárubová, M.
444.BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
445.
BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
446.DTVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
447.
BT
Vyhlašování právních předpisů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
448.
DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
449.
BT
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
450.
BT
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
451.
DTVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
452.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
2 / 3
453.
BTVypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
454.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
455.BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
456.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
457.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
458.BTVyužití informačních technologií v ...Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 4
--
459.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
460.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
461.
DT
Využívání elektronického marketingu v cestovním ruchu
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
462.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
463.DTVývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
464.BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
2 / 3
465.DTVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 4
466.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
1 / 3
467.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
468.BTVyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
469.DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
470.
BT
Vzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
471.
DT
Vznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 2--
472.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
473.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
474.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Michalko, M.
475.
BT
xKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1--
476.DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
477.
BT
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Lebeda, R.
Líška, L.
478.
DT
Základy kontraktace v realitní oblastiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2
479.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
480.
DT
Zákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 2
481.
BT
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
482.
DT
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
483.
DTZaložení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
484.
DT
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 2--
485.
DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOKKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Jančiová, M.
486.
DT
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
487.BTZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPatěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
488.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 4 Zhumkaziyeva, S.
Chlumská, B.
Kubantová, H.
489.
BT
Zaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
490.BTZápis do katastru nemovitostí ( vklad )Király, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
491.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
492.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
--
493.
DT
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
494.BTZastoupení podnikatele v obchodních vztazíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
495.
BTZastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
496.BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
497.
BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
498.BTZefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaKatedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
499.BTZkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5
500.DT
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
501.
BTZměny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
502.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 2
--
503.BTZrušení a likvidace obchodních společnostíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Cáblová, J.
504.
BT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
505.DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3
506.
BT
Žaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
507.
BT
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 7
508.
BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Paděrová, M. M.