Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BP
Analýza hlasové biometrie
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BPAnalýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
6.
BP
Analýza krizového vývoje firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
8.
BPAnalýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
9.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
10.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy2 / 5 Gálová, T.
Tran, D.
11.BPAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4
--
12.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BPAplikace využití bodu zvratu v řízení firmyVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Khlevnoy, A.
16.
BP
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Automatizovaná správa certifikátůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
20.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Noga, P.
Smolař, P.
21.BPBezpečnost a ochrana zdraví při práciKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5
22.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictvíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
23.BPBezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kubalík, J.
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
25.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
26.
BPCo po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2 Babják, J.
Liskovský, O.
27.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
28.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
29.
BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
32.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
33.
DP
Daňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
34.BPDávky nemocenského pojištěníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.BPDigitální stopa
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašina, J.
38.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
39.
BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
40.
DPDohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daníTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
DPDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BPDovolenáKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
3 / 3
Štěpánek, Z.
Čechalová, M.
Srpová, P.
43.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
44.
BPDruhy živností s akcentem na koncesované živnostiŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Yusko, V.
45.BP
Důchodové pojištění
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
--
46.BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Slatinská, K.
47.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
48.BP
Elektronické obchodování
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy2 / 3
49.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užitíKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DPEtiketa v podnikatelské praxiNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Teichman, J.
51.
BPEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
52.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
DPExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
54.BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
55.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
DP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
57.
BP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Financování podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
59.
DP
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Kocur, M.
60.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
61.
DP
Finanční aspekty Customer lifetime valueVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
BP
Finanční řízení firmy
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
63.
DP
Finanční řízení podniků
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
64.BP
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
65.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Bajer, V.
66.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společnostíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
68.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Englárt, D.
69.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4 Tyrlíková, M.
70.BPFranchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Červený, M.
72.
BP
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Kuzhim, E.
73.
BP
GDPR a souvislosti v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
74.
DP
GDPR v podnikatelské praxi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BPGoogle hackingBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Mejstřík, P.
77.
BPGrafický tutoriál assembleruJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Tkachenko, S.
79.
BPHodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
80.BPHospodaření neziskových organizacíBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
81.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
82.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.BPHospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.
BPHry a hráčiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Proněk, J.
85.
BP
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
87.
BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
88.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Kubát, T.
89.
DP
Inovace a management inovacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
3 / 8
Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
90.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
91.DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dusík, M.
92.DPInovační podnikání malých a středních firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
1 / 10
Ošlejšek, P.
93.BPInsolvence firmyVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DPInsolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osobPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
95.BP
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy2 / 1
96.BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
97.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
Ostřížková, A.
Sedlecký, P.
Jablonský, J.
Wallner, Š.
98.BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
99.
DPInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
101.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.BP
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
103.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
104.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
105.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
106.BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
107.
BP
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
108.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
109.
BPKodifikace zemského práva v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
111.BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPKolektivní pracovní právoŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
113.BPKomparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemiKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
114.BPKomparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
115.BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
116.BPKomunikace - základ práce manažeraKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Martínková, N.
117.BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
118.
BPKoncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.
DP
Konkurenceschopnost podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
120.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 5
122.
DP
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
123.BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy1 / -- Jelínková, H.
125.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řáduTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 10
--
126.
BPKvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
127.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
128.BPKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Koumar, R.
129.
BPKybernetická kriminalitaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
BP
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DPLeadership a organizační kultura
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
132.
BP
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
134.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 8
135.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
136.BPLogistika jako klíčový aspekt obchodních procesůKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
137.
BP
Malware současná situace
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
138.
BP
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
139.
BPManagement profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
140.BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
141.
BP
Manželské majetkové právoKatedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
142.BP
Manželské majetkové právo
Plonková, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Macigová, K.
143.BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Verčík, M.
144.DPMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
145.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
146.
BP
Marketing neziskových organizací
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Enenklová, V.
147.DPMarketing služeb a cestovního ruchuLincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Zajícová, P.
148.
BPMarketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
149.BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 4
150.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
151.BP
Marketingová komunikace ve veřejné správě
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DPMarketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
153.
BP
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
154.
BPMarketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Marketingová koncepce vybraného regionu
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
156.BP
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
157.
BPMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
158.
DPMarketingová strategie jako základ komunikační strategie organizaceVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Sobota, J.
Machala, P.
159.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy3 / 5
160.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Dušek, M.
161.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
162.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3 Holiš, M.
Farabauer, P.
163.BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 15
--
164.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Steuer, P.
Pulkrábek, P.
165.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
166.
BP
Mateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5
167.DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
168.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
169.
BP
Meteostanice s webovým rozhranímJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
170.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
171.
BP
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
172.
BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.BPMezinárodní obchodKatedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketingKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
175.
BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 3 Sehnal, J.
Kadeřábková, M.
Woznicová, N.
177.
BP
Modelování business procesůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
178.DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Wolf, T.
179.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
180.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
181.DPMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
182.DPMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Šomanová, R.
183.
BPMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
184.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy5 / 5 Černá, E.
Kocmánková, D.
Bojčev, L.
Vrábel, T.
Šindler, P.
185.BPMotivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
186.DPMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
187.BPMožnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
188.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
--
189.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
190.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
193.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
194.
DPNájem prostoru sloužícího podnikáníElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
196.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
197.BPNasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
198.BPNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
199.BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
200.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
DPNatívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podnikuGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
202.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 4
203.DPNávrh efektivní komunikace fotbalového klubu FK TepliceSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Rosa, A.
204.
DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.DPNávrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
206.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
207.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
DP
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
209.
DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
210.
DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
211.
BPNávrh komunikační strategie vybraného hoteluKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
DPNávrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašíček, B.
213.DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1 Dušková, V.
Jiřiková, S.
214.
DP
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Maršo, M.
215.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
217.
DPNávrh marketingové strategie malého pivovaruKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podnikuSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
219.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
221.
DP
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
222.
BPNávrh online kampaně pro nový MSPKatedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
223.
BPNávrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
224.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Baďurová, M.
Lyshenko, A.
225.
DP
Nelegální zaměstnáváníKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Gjoreva Kaimovska, N.
226.
BP
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
227.BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
228.
DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
229.DPNová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
BP
Nutná obranaVávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
231.
BP
Nutná obrana
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
232.
BPObčanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
3 / 3
Matéová, S.
Havlová, R.
Petrák, L.
233.
BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
234.
BPObchodní firma a její ochranaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Procházková, D.
235.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
236.BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
237.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
238.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
239.
DP
Ocenění firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
240.DP
Oceňování podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
241.BP
Ochrana krajiny
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmář, V.
242.
BPOchrana lidských práv v EU - vybraný problémKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
243.BP
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
244.DPOchrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Hromčíková, M.
245.
BP
Ochranná známka a práva na označení
Pekarik, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Nádvorník, A.
246.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
247.BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
248.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1--
249.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
250.BP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
251.
BPOpravné prostředky ve správním soudnictvíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
252.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
253.
BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
254.
BP
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
255.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
256.BP
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
257.DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
258.BPPersonální řízení a právní předpisyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
259.BPPersuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Plán / plánování marketingové komunikaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
261.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.
BPPočítačové sítě, LinuxKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
263.BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
264.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
265.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
266.
BP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 6--
267.DPPodnikání v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 6 Ďurdík, L.
268.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
269.
DP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
270.
BP
Podnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
271.
DPPodnikání ženNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 5
272.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
273.BPPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hovorková, G.
274.BPPodnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
275.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
276.BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 8
Dobrý, K.
Vašina, J.
277.BPPodnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
9 / 25
278.
BPPodnikavost jako klíčová kompetenceDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / ----
279.
BP
Politická práva
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.
DP
Politický marketing
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
281.
BP
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľovGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
282.
DP
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázek
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Bosmanová, M.
283.DP
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
284.
BP
Pozemkové služebnosti
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-BZS
B-PS-PVS
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Maléřová, N.
285.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studentaFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
286.
DPPracovní smlouvaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
287.BPPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 7
--
288.BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
289.BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
290.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Jiskrová, M.
292.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
293.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Novák, R.
294.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
295.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
296.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
297.
BP
Právní úprava registrovaného partnerství - komparace problematických institutů s manželstvím
Gregorová, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
298.BPPrávní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
299.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
300.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
301.
DP
Právní úprava zájezduKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
303.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
305.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
306.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
BP
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Gogová, S.
308.
BP
Probační a mediační služba
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
309.
BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
310.DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
311.BPProblematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Batorková, H.
313.
BP
Procesně řízená organizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
314.
DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mašek, M.
315.BPProexportní politka ČRFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
316.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
317.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
318.
DPProjektové řízení jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 8
319.
BP
Projektový management, řízení projektů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Neuwirth, R.
320.
DPProximity marketing v podmienkach Českej republikyGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
321.BPPředpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 4
322.BPPředpisy evropského práva a vliv na český správní procesPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
323.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
324.
BP
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 4 Rác, J.
Svinková, N.
325.
DP
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
326.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
327.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
--
328.BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního souduŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Pančiak, R.
329.
BPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
330.DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
2 / 5
331.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
332.BP
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4 Vojtíková, K.
333.
DP
Registrované partnerství
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
334.
BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Zavrazhnov, K.
335.
BPRestrukturalizace společnosti v krizi
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
336.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy2 / 2
337.
BP
Rodinné podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
338.
DPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
339.BPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hanusek, J.
340.BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10
341.
DPRodinné podnikáníMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
7 / 10
342.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
343.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
344.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
345.DPRovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Kymplová, J.
346.
BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problémuTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10
--
347.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
348.BPRozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchoduKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Zajác, F. T.
350.
DPRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Hrozová, M.
Schustková, I.
351.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 6
352.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelůBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hort, M.
353.
DP
Ručení a finanční záruka
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
354.BPŘídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1--
355.BPŘízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnostDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
1 / --
Újezdská, V.
356.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
357.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
358.BP
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Walter, D.
359.
BP
Řízení osobních financí
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 5 Minařík, L.
360.DPŘízení výroby jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
361.BPŘízení znalostí v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
362.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
363.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
364.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
365.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
366.BPSklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
367.
DPSlabší strana v soukromém právuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
368.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
369.
DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
370.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
371.DPSnižování podnikatelských rizikKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.
DPSociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
373.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
374.BPSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
375.
BP
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
376.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
377.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSPKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
--
378.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
379.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
380.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
381.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
382.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
383.
BPSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
384.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
385.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Vincenc, M.
386.BPStátní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
387.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
388.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
389.
BP
Statutární orgán podnikatelePastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
390.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
391.
BPStrategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 8
--
392.
DP
Strategické (a procesní) řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
Regéciová, L.
393.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
394.BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
395.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
396.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
397.
DP
Superficiální zásadaKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
399.BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
400.
DP
Systémy měření výkonnosti podnikuVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
401.
BPŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedeníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
402.
BP
Švarc systém
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Štrba, I.
403.
BP
Taktický marketing vo vybranom podniku služiebGajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
404.
BPTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 4
--
405.
BP
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
406.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
407.BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
408.
DP
Trh tištěných médií v České republiceLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
409.
DPTvorba stratégie obsahového marketingu vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
410.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
411.
BP
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 5
412.BP
Účelová kategorizace pozemků
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
414.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
415.
BP
Úloha soudů v právním státěHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
417.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / ----
418.
BP
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
419.BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
BPÚstavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy1 / 1
421.BP
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
422.BPÚstavní rámec členství ČR v EUPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Kaštanová, M.
423.BP
Ústavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
424.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1--
425.BPUznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
426.
DP
Valná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Dvořák, M.
427.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
428.DPValná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
429.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
430.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
431.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
432.
BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
433.
DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Popelová, I.
434.
DP
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotuVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
435.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
436.
DPVliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
437.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Zorková, E.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
438.
BP
Vnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
439.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
440.BPVolný pohyb pracovníků /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
441.
BPVolný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
442.BPVolný pohyb služeb /případová studie/Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
443.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / --
Zárubová, M.
444.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
1 / --
--
445.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
446.DPVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
447.
BP
Vyhlašování právních předpisů
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
450.BPVýpověď
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
451.DPVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
452.BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3
453.BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
454.DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
455.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bártfay, T.
456.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
458.
BP
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
459.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportuMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
460.
BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
461.
DP
Využívání elektronického marketingu v cestovním ruchu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
462.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
463.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
464.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
465.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
Šokala, R.
Šabacký, J.
466.DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Šimek, M.
467.
BPVýznam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
468.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
469.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
470.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
471.
DP
Vznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
472.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
473.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
474.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
475.
BP
x
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
476.
DPZajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
477.
BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy2 / 2
478.
DP
Základy kontraktace v realitní oblastiKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Jochmanová, H.
479.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Šmrha, M.
480.
DPZákon o státní služběŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
481.
BP
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
482.DPZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Fišerová, H.
483.
DPZaložení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
484.DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
485.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
486.
DPZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
487.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 4
Kubantová, H.
Chlumská, B.
Zhumkaziyeva, S.
488.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Korčák, J.
489.
BP
Zaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnosti
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
490.
BP
Zánik a vypořádání společného jmění manželů
Plonková, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dudková, Z.
491.BPZápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Hyrošová, L.
492.BPZápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.
DPZásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5
--
494.
DP
ZastoupeníElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
495.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
496.
BP
Zastoupení ve správním soudnictvíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
498.BPZávislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
499.
BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
500.BPZkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
Nováková, P.
Vítek, P.
501.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazkuKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
502.BPZměny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
503.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
504.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společnostíPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Cáblová, J.
505.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Adámková, K.
506.DPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Snášelová, M.
507.
BP
Žaloba na určeníSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
508.
BPŽeny v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 7 Rzodková, V.
509.
BPŽivnostenská kontrola a správní deliktyŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3