Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BPAnalýza hlasové biometrieBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BPAnalýza komunikačních procesů ve vybrané organizaciKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
6.BP
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Ježek, F.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
8.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
9.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
10.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Gálová, T.
11.
BPAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
12.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / ----
13.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Khlevnoy, A.
15.BP
Automatické testování software
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Aleksieieva, G.
19.BPBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
Smolař, P.
Noga, P.
20.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 5
21.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.BP
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kubalík, J.
23.
BPBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
24.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
25.
BP
Co po nás lze najít na počítačiBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Liskovský, O.
Babják, J.
26.DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / --
30.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
31.
DP
Darování a darovací smlouva
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
32.BP
Dávky nemocenského pojištění
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BPDetektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Digitální stopaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
37.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
38.
DPDohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daníTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
39.
DPDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Štěpánek, Z.
Čechalová, M.
41.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacíchPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
42.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnostiKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
44.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
45.
BP
Elektronické obchodování
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Šimčíková, L.
46.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užitíKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
47.
DPEtiketa v podnikatelské praxiNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Teichman, J.
48.BP
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
49.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
50.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
51.BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 5 Rakovtsi, V.
52.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
53.BPFinancování podnikáníNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
54.
DP
Financování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
55.DP
Financování podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
56.
DP
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kocur, M.
57.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Ključnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
58.
DP
Finanční řízení podnikůNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
59.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Bajer, V.
60.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 4 Jandová, D.
Englárt, D.
63.DPFormulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
64.
BPFranchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Babinská, L.
65.
DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporacíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
BP
Fyzická bezpečnostBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
67.BP
GDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
68.
DPGDPR v podnikatelské praxi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Globalizace a světová ekonomika
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.BPGoogle hackingBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bělašková, M.
71.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
72.
BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
73.
BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
74.
BP
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / ----
75.
BPHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
76.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
77.BP
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Proněk, J.
79.
BP
Informace o životním prostředíKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
80.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Kubát, T.
83.
DP
Inovace a management inovacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 8
84.DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
85.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
86.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 10 Ošlejšek, P.
Vojáčková, R.
87.
DP
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osobKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Škodáček, Z.
88.BP
Instalace OS z USB
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 1
89.
BPInterkulturní bariéry ve smíšených firmáchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
90.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti témy
7 / 5
91.BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
92.DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
93.
DP
Investiční rozhodování v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BPIT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
IT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
96.BPKaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
97.
BPKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
98.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.BPKapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Marhanová, S.
100.
BP
Kasační stížnost
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
101.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
103.
BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
104.BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DPKolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
106.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Zorková, E.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
108.
BP
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
109.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
110.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
111.
DP
Konkurenční doložka v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Koulová, M.
112.
DP
Konkurenční potenciál podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
113.
DPKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
114.BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
115.
BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
1 / --
116.DPKritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
117.BPKvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
118.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
119.BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
120.
BP
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
121.
BP
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Němeček, M.
122.BP
Licence u SW
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
123.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
124.DPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 8
Pazderník, R.
Pros, M.
125.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Bartoník, M.
126.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesůBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
127.
BPMalware současná situaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Líman, Š.
128.
BP
Management kvality v organizacích
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Míšek, J.
129.
BP
Management profesionálního herního týmuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
130.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
131.BPMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
132.DPMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
133.BPMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
134.BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
135.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
136.
BPMarketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
137.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.BPMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
139.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
140.DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Sobota, J.
Machala, P.
141.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hubáček, K.
142.DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 8
143.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
144.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Holiš, M.
145.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 15
146.
DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
Steuer, P.
Dobeš, D.
147.DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
148.BP
Mateřská a rodičovská dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
5 / 5 Škrabalová, K.
Šalková, T.
Fritscherova, V.
Nieslaniková, M.
Volná, P.
149.
BP
Měření produktivity práce
Taussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
151.
DPMěření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podnikuPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
152.BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
153.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
154.
BPMezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
155.BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Mezinárodní obchod
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
158.
DP
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
159.BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
160.BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
161.
BP
Modelování business procesů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3 Kopsa, J.
Webster, L.
162.DPModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketingKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy1 / 4
163.
DPModerní přístupy k řízení a vedení lidíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
164.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služebBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
165.DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
166.DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
167.
BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
168.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
Portlík, M.
Dvořáková, V.
Kocmánková, D.
169.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
170.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
171.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
172.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
173.
BPMožnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
174.DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
176.DPNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
177.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
178.
DPNájem prostoru sloužícího podnikáníElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
181.BPNasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
182.
BP
Nasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
183.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Březíková, M.
184.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
185.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 4 Držmíšek, L.
186.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
187.DPNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
188.
DP
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Špiřík, O.
189.
BPNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
190.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Korousová, I.
192.DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
193.DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
194.
BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
196.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 1
197.DPNávrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
199.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
201.DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.DPNávrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
203.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
204.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSPKatedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
206.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
207.BP
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
208.
DPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kaimovska, N.
209.BPNelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
210.DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
212.
BPNutná obranaBurianová, P.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
213.
BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Uhrinčať, J.
214.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 3
215.
BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
Barteček, M.
216.
BP
Obchodní firma a její ochrana
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
217.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
218.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
219.BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
220.
DPObchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
221.DPOceňování podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BP
Ochrana krajinyPrchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
223.
BP
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
Younisová, A.
Zdráhal, P.
224.BPOchrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3--
225.
DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěruPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
226.
BP
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
227.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 2
228.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5 Frňka, P.
Pešek, J.
229.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
BP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
231.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
232.
BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
233.
DPOptimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
234.
BPOptimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnikKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
235.
BPOrganizace správního soudnictvíKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
236.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BPOsobnostní právaKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
238.
DP
Pacht
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
239.
DP
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
240.BPPersonální řízení a právní předpisyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
241.BPPersuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
242.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
243.
BP
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
BPPočítačové sítě, LinuxKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
245.BPPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
246.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
247.
BP
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
248.DPPodnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
4 / 6
249.BPPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 6
--
250.DP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
251.BPPodnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
252.
BP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
253.
DP
Podnikání žen
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
254.
BP
Podnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
255.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5 Gašparcová, L.
256.
BPPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
257.
BPPodnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BP
Podnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy9 / 25
259.BPPodnikatelský záměrFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Vašina, J.
260.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
261.
BP
Politická právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
262.
DP
Povinnosti zaměstnavatele
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kosíková, V.
263.BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DPPracovní smlouvaŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2--
265.
BPPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 7--
266.BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
267.
BPPrávní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVPVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
268.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
269.DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
270.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
271.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
272.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
273.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
274.BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
275.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
276.BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
277.
DP
Právní úprava zájezdu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
279.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
280.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
282.
BPPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
283.
BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstvaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Gogová, S.
284.
BPProbační a mediační službaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
BPProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
286.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
287.BPProblematika ochrany menšinKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
288.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
289.BPProcesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
290.DP
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
BP
Proexportní politka ČR
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
293.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
294.DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Ševelová, M.
295.
BP
Projektový management, řízení projektůFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 8
296.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
297.
BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
298.BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
299.DP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
300.BPPřekážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
3 / 4
Župka, J.
Svinková, N.
Rác, J.
301.BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3
--
302.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
303.
BP
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Pančiak, R.
304.
BPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
305.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
306.
BPPůsobení ČR v konkrétní oblasti činnosti EUKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
BP
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
308.
DP
Registrované partnerstvíKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Michalikova, A.
309.
BP
Reportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
311.
BPRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
312.DP
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 10 Jurajda, J.
Řehák, M.
Vicherek, J.
313.
BP
Rodinné podnikáníFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
--
314.
BP
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 10
315.DPRodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
316.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
317.BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 4
--
318.DPRovné zacházení a zákaz diskriminaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kymplová, J.
319.
BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 10
--
320.BPRozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
322.BPRozsah pravomoci prezidenta republikyHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Zajác, F. T.
323.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy4 / 6
324.
DPRozvázání pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kopřivová, M.
325.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hort, M.
326.
DP
Ručení a finanční zárukaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
327.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
328.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
6 / -- Tlustoš, J.
Černá, M.
Vršanská, V.
Bartošová Gandžalová, I.
Bierošová, M.
Újezdská, V.
329.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
330.BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
331.
BP
Řízení o pozůstalosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
332.
BP
Řízení osobních financí
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Minařík, L.
333.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
334.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5
--
335.
DPŘízení znalostí v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
336.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
337.
BPSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
338.
DP
SJM - zákonný a smluvní režim
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Grundmannová, M.
339.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
340.
BP
Sklady a skladování - optimalizaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
341.DPSlabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
342.
DPSměnkaKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
344.
DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
345.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
346.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
348.
BP
Soudní úschovySedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
350.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
351.BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
352.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
353.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
354.DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2
355.BPSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
356.BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
357.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
358.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
359.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Taussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.BP
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
361.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
362.BPStatutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
363.BPStatutární orgán podnikateleKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
364.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
365.
BP
Strategická analýza firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
366.
DPStrategické (a procesní) řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Regéciová, L.
Vozdová, K.
367.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
368.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
369.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
370.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
371.
DP
Superficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
372.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.BPSystém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
374.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
375.BP
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Štrba, I.
376.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
377.
BP
Time ManagementHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
378.
BPTotálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
379.
BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
380.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
381.BPÚčastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 5
382.
BP
Účelová kategorizace pozemků
Király, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
383.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
384.BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
385.
BPÚloha soudů v právním státě
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
386.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
387.
BPUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / ----
388.
BPUrčitost žalobního petituKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
389.
BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
390.BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy1 / 1
391.
BP
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
392.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EUKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
393.
BP
Ústavní soudnictví
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
395.BPUznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
396.
DP
Valná hromada akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
397.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
398.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
399.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
400.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
401.DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Adamec, Š.
402.BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
403.DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
404.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
405.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
406.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůZorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Kenická, P.
407.
BPVnitřní předpisy organizaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2 Prokůpková, M.
408.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 4 Honsa, M.
409.
BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
410.BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Švarcová, L.
411.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
412.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / ----
413.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
2 / --
--
414.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.BP
Vyhlašování právních předpisů
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
418.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
419.BPVýpověďKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5--
420.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Černíčková, M.
421.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
422.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
423.DPVytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
424.
BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
425.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.BPVyužití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
427.
BP
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
Janíček, D.
428.BPVyužití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
430.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
431.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
432.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Holoubek, M.
Vondráčková, L.
433.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 4
Šokala, R.
Šabacký, J.
434.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
435.BPVýznam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4--
436.
BPVyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
437.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
438.
BP
Vzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
439.
DP
Vznik a změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
440.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
441.
BPWebové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
442.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Michalko, M.
443.BPxKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
444.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
445.
BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
446.
DP
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Jochmanová, H.
447.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
448.
DP
Zákon o státní služběKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Friedrichová, E.
Karkošková, M.
449.
BP
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
450.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 2 Fišerová, H.
451.DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
452.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOKKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
453.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 2
454.DP
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
455.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 4
Chlumská, B.
Kubantová, H.
456.BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Patěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
457.DP
Zánik nájmu bytu/domu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Vykouk, M.
458.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Hyrošová, L.
459.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
460.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
461.
DP
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
462.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
463.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
464.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
465.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
466.
BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
467.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5
468.
DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
469.BP
Změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
470.DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2--
471.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společnostíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
Cáblová, J.
472.
BPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
473.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
474.
BPŽaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
475.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 7 Rzodková, V.
476.BPŽivnostenská kontrola a správní delikty
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3