Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTActa a následující hnutí ( Anonymus)Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
3.
BT
Analýza hlasové biometrieBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaciKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
5.DTAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.
BT
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
7.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
8.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
9.
BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
10.
BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5--
11.
BTAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
12.
DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / ----
13.
BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
15.
BT
Automatické testování software
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
16.
BTAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
18.
DT
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
19.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 2 Smolař, P.
Noga, P.
20.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
4 / 5
21.BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Bezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2
23.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 3
24.BTCertifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1--
25.
BT
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 2
26.DTCSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2--
27.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
28.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
29.BT
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / --
Zieglerová, K.
30.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPDetails of topic
0 / 5
--
31.
DT
Darování a darovací smlouva
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Žemličková, E.
32.
BT
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
33.
BTDetektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
34.
BTDetektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
35.
BTDigitální stopaBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Vašina, J.
36.BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
37.
DTDohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
38.
DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
39.
DTDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
40.
BT
Dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3 Čechalová, M.
Štěpánek, Z.
41.
DT
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
42.BT
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1 Yusko, V.
43.
BTEkonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
44.DTEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
45.BTElektronické obchodováníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 3
Šimčíková, L.
46.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
47.
DTEtiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
48.
BT
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
49.
BTEvropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
50.DT
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
51.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
52.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Nerglová Miller, A.
53.BT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
54.
DT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
55.
DTFinancování podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6--
56.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Hobza, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic1 / 1
57.
DT
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
1 / 3
58.
DT
Finanční řízení podnikůNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
59.
DTFiremní komunikace jako základ prosperity podnikuKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
60.
DTFondy kolektivního investování na finančním trhu České republikyHobza, M.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
61.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
62.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Jandová, D.
Englárt, D.
63.
DTFormulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 4
64.BT
Franchizing - vybrané aspekty
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
65.
DTFúze jako způsob přeměny obchodních korporacíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
66.
BT
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kuzhim, E.
67.
BT
GDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
2 / 3
68.
DT
GDPR v podnikatelské praxi
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Globalizace a světová ekonomikaFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
70.BT
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bělašková, M.
71.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
72.
BT
Havarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
73.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
74.BTHospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / ----
75.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
77.
BTHospodářská, sociální a kulturní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Hry a hráčiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Proněk, J.
79.
BT
Informace o životním prostředíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
80.BT
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
81.BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 5
83.
DT
Inovace a management inovací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic3 / 8 Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
84.
DT
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
85.
DT
Inovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
86.
DTInovační podnikání malých a středních firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
2 / 10
87.DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
88.BT
Instalace OS z USB
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 1
89.BTInterkulturní bariéry ve smíšených firmáchMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
90.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Details of topic
7 / 5
Ostřížková, A.
Sedlecký, P.
Jablonský, J.
Kalábek, M.
Zlatohlávková, T.
Wallner, Š.
Kostyleva, N.
91.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Střítecká, M.
92.
DT
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
93.
DTInvestiční rozhodování v podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
94.
BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
95.BT
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
97.BTKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
98.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
99.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Marhanová, S.
100.
BT
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
101.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
102.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
103.BTKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
104.BTKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Kolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
106.
BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve ŠvýcarskuZorková, E.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
107.
BT
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kulíková, M.
108.
BT
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
109.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
110.
BT
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
111.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
112.
DT
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
113.
DT
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
2 / 2
114.
BTKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
115.BTKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / --
Jelínková, H.
116.DTKritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 10
--
117.
BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
118.
DT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Jelénková, M.
Mrázková, M.
119.BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
120.
BTKybernetická kriminalitaBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
121.
BT
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
122.
BT
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
124.
DT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 8
Pazderník, R.
Pros, M.
125.
BT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 8
126.BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
127.
BT
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 1
Líman, Š.
128.
BT
Management kvality v organizacíchFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 8
Míšek, J.
129.BTManagement profesionálního herního týmuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
130.BTManažerské rozhodování v logistických procesechKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 5
Gajdík, P.
131.BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Verčík, M.
132.
DTMarketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 1
Možný, M.
133.BTMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
134.
BT
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Němeček, M.
Lechner, V.
135.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
136.BT
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 4
137.DT
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
139.
BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Kaloč, R.
140.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Machala, P.
Sobota, J.
141.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hubáček, K.
142.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 8 Dušek, M.
143.
DTMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
144.DTMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 3
145.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
1 / 15
Hrbáč, T.
146.
DTMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 3
147.
DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
148.
BTMateřská a rodičovská dovolenáKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
5 / 5 Volná, P.
Nieslaniková, M.
Šalková, T.
Škrabalová, K.
Fritscherova, V.
149.BTMěření produktivity práceTaussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
150.
DT
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
151.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
152.
BTMeteostanice s webovým rozhranímKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Červinka, L.
153.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
154.
BT
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
155.
BT
Mezinárodní marketingFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
156.
BT
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
157.BTMezinárodní obchod a mezinárodní marketingČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5--
158.DT
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 1
159.
BT
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
160.
BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
161.
BT
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3 Webster, L.
Kopsa, J.
162.DTModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 4
Wolf, T.
163.DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic1 / --
--
164.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služebBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
165.
DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
166.
DTMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
167.
BTMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
168.DTMotivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 5 Dvořáková, V.
Kocmánková, D.
Portlík, M.
169.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
170.
DTMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Steffek, P.
171.BTMožnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
172.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Pochylý, J.
173.BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
174.
DT
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
175.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
176.
DT
Náhrada újmy v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
177.
DTNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4--
178.
DT
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 1
--
179.
DTNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
180.
BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
181.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
182.
BT
Nasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
183.
BTNásilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 5
184.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / --
--
185.DTNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
186.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Držmíšek, L.
187.
DT
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
188.
DT
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Špiřík, O.
189.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1--
190.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
191.
DT
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPP
Details of topic
1 / 1
192.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
193.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
194.
BTNávrh komunikační strategie vybraného hoteluSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
195.
DTNávrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Vašíček, B.
196.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1
197.DT
Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
1 / 1 Maršo, M.
198.
DTNávrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
199.BT
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 1--
200.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 1--
201.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
202.DTNávrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
203.
DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
204.
BTNávrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
205.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
206.BTNekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic2 / 2
207.
BT
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
208.DTNelegální zaměstnáváníKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kaimovska, N.
209.
BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2--
210.
DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
211.
DT
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 2
--
212.
BTNutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
213.BTNutná obranaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
214.
BT
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3
215.BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 3
216.
BT
Obchodní firma a její ochrana
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Procházková, D.
217.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
218.BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kowanda, P.
219.BTObchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
220.
DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
--
221.
DT
Oceňování podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
222.
BT
Ochrana krajiny
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
223.
BTOchrana lidských práv v EU - vybraný problém
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
224.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánuKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 3--
225.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
226.
BT
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPP
Details of topic
1 / 1 Nádvorník, A.
227.
DT
Okamžité zrušení pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Sigmundová, P.
228.
BT
Okolnosti vylučující protiprávnost.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5
Pešek, J.
Frňka, P.
229.BTOmezení vlastnického práva k nemovitostiKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
230.
DT
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 8
--
231.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
232.BTOpravné prostředky ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3--
233.
DTOptimalizace dopravy obchodní organizaceBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
234.
BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnikPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
235.
BT
Organizace správního soudnictvíŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
236.BT
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
237.
BT
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
238.DT
Pacht
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
239.
DT
Péče o zaměstnance
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
240.
BTPersonální řízení a právní předpisyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
241.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
242.
BT
Plán / plánování marketingové komunikaceVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
243.BTPlánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
244.
BTPočítačové sítě, LinuxBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
245.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
246.
DT
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
247.
BTPodnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
248.
BT
Podnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 6
--
249.DTPodnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
4 / 6 Ďurdík, L.
250.DT
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
251.
BT
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 2--
252.
BT
Podnikání ženNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5--
253.
DT
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Kuchařová, J.
254.BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
255.
BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Gašparcová, L.
256.
BTPodnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POSVŠPPDetails of topic
1 / 5
Klimeková, N.
257.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
258.BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
9 / 25
Maliňák, M.
Kukučková, R.
Dulínek, Z.
Pavlíková, M.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Šigut, J.
Ilicheva, D.
259.
BT
Podnikatelský záměr
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic2 / 8 Vašina, J.
260.
BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
261.
BT
Politická práva
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
262.DT
Povinnosti zaměstnavatele
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kosíková, V.
263.
BTPozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studentaKatedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
264.
DT
Pracovní smlouva
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 2--
265.
BTPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 7--
266.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPP
Details of topic
0 / 5--
267.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 1
268.DTPrávní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
269.
DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
270.
DT
Právní postavení představenstva akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
271.
DT
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
272.
DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
273.BTPrávní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
274.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
275.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
276.BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
277.
DT
Právní úprava zájezdu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
278.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
279.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
280.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
281.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
282.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1 Ruml, R.
283.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Gogová, S.
284.
BT
Probační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
285.
BTProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2--
286.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5--
287.
BT
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
288.
BTProblematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
289.
BT
Procesně řízená organizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
290.
DT
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
291.
BT
Proexportní politka ČR
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
292.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
0 / 3--
293.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
294.
DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic1 / 8 Ševelová, M.
295.
BT
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 8
Neuwirth, R.
296.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 4
297.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
298.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
299.BTPřekážky v práciŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
3 / 4
300.
DT
Překážky v práciKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
301.
BT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
--
302.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
303.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
304.
DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic2 / 5 Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
305.
BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic1 / 5
306.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
307.
BTPůsobnost odborové ogranizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
308.
DTRegistrované partnerstvíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
309.
BT
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
310.
BT
Restrukturalizace společnosti v kriziKořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
311.
BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
312.
BT
Rodinné podnikání
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic1 / 5
--
313.
DT
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
3 / 10
314.BTRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 10
315.
DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
316.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firemKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
317.
DT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kymplová, J.
318.
BT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
319.
BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic0 / 10
--
320.
BTRozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řáduKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
321.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
322.
BT
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
323.DTRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 2
324.BTRozvázání pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
4 / 6
325.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 5
Hort, M.
326.
DT
Ručení a finanční záruka
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic1 / 1 Medková, M.
327.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
328.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
6 / --
Bartošová Gandžalová, I.
Tlustoš, J.
Bierošová, M.
Újezdská, V.
Černá, M.
Vršanská, V.
329.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
330.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
331.
BT
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
332.
BT
Řízení osobních financí
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 5
333.DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
334.
BT
Řízení znalostí v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
335.
DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 5
--
336.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
337.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 3
338.DT
SJM - zákonný a smluvní režim
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic1 / 1
339.DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
340.
BT
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
341.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
342.
DT
Směnka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
343.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
344.
DT
Smlouva o smlouvě budoucíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
345.DTSnižování nákladů obchodních a výrobních společnostíBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
346.
DTSnižování podnikatelských rizikKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
347.BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
348.
BT
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
349.
BT
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
350.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
351.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
352.DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
353.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
354.DTSpolečnost s ručením omezeným a její orgányPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic
2 / 2
Body, R.
Katrev, P.
355.
BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
356.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
357.
DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
358.BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
359.
BT
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
360.
BT
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
361.DTStátní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
362.
BTStatutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
363.
BT
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
364.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4--
365.BT
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 8
--
366.
DT
Strategické (a procesní) řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 8
Regéciová, L.
Vozdová, K.
367.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
368.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službáchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
369.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
370.
BTStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
371.
DT
Superficiální zásadaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Rajtorová, L.
372.
BT
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
373.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 5--
374.
BTŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
375.
BT
Švarc systémKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 2
376.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 4--
377.
BT
Time ManagementKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
378.
BT
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
379.BTTradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
380.BT
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
381.BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic3 / 5
382.BT
Účelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
383.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
384.BTÚloha marketingového plánování v rodinném podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
385.
BT
Úloha soudů v právním státě
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
386.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
387.
BTUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / --
--
388.
BT
Určitost žalobního petitu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
389.BT
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
390.
BT
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
391.
BT
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
392.
BT
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
393.
BTÚstavní soudnictvíHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
394.
BT
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1--
395.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
396.DTValná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 2
397.
BTValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
398.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 2 Strelčík, J.
399.BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Gregorová, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPPDetails of topic1 / 1 Pospíšilová, P.
400.BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
401.DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Adamec, Š.
402.BTVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péčeKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Špeciánová, T.
403.DT
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
404.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
405.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
406.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
407.
BT
Vnitřní předpisy organizaceKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
408.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Honsa, M.
409.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
410.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 4 Švarcová, L.
411.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
412.
BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
413.BTVybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic2 / ----
414.
DTVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
415.
BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
416.
BTVyhlašování právních předpisůKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
417.
DTVyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
418.
BT
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
419.
BT
Výpověď
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
420.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3
--
421.BTVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
1 / 3
Černíčková, M.
422.BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
423.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
424.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
425.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
426.BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
427.
BT
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 4
428.
BTVyužití IT pro soutěže v požárním sportuMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
429.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
430.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
431.
DTVývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
432.
BTVývoj správniho soudnictví na území České republikyKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic2 / 3
433.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
434.
DTVýznam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
435.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
436.BT
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
437.DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.
BT
Vzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
439.
DT
Vznik a změny pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
440.
BTVztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
441.BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
442.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPPDetails of topic
1 / 2
443.
BT
x
Burianová, P.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
444.
DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
445.BTZajištění pohledávek v obchodním stykuPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Lebeda, R.
Líška, L.
446.
DT
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 2
447.BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
448.
DT
Zákon o státní služběŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
449.
BT
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
450.DTZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 2
Fišerová, H.
451.
DT
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
452.DTZaložení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
453.DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
454.DTZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
455.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Kubantová, H.
Chlumská, B.
456.
BTZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1
Korčák, J.
457.
DT
Zánik nájmu bytu/domuElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
458.
BTZápis do katastru nemovitostí ( vklad )Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
459.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
460.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
461.
DT
ZastoupeníKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
462.BTZastoupení podnikatele v obchodních vztazíchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
463.
BT
Zastoupení ve správním soudnictví
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
464.BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
465.
BTZávislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
466.
BT
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
467.
BT
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic2 / 5
468.
DT
Změna okolností a její vliv na trvání závazkuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
469.
BT
Změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
470.
DTZměny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
471.
BT
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 2
472.
BT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Adámková, K.
473.
DTZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 3
474.
BT
Žaloba na určení
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
475.BT
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 7
Rzodková, V.
476.
BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 3