Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
4.
BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
5.
DT
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
6.
BTAnalýza krizového vývoje firmyVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
7.
BTAnalýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
8.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
9.
BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
10.
BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
2 / 5
11.BTAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
12.
DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / ----
13.BTAplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 2--
15.BTAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
1 / 1
16.
BT
Automatické testování softwareKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Azyl v judikatuře NSSŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Aleksieieva, G.
20.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 2
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práciKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
5 / 5
22.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Bezpečnost datových formátů
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
24.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 3
25.
BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
26.
BT
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 2 Babják, J.
Liskovský, O.
27.
DT
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
28.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
29.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
30.
BTDaňová a finanční optimalizaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
31.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
32.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
33.
DT
Daňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 2
--
34.
BT
Dávky nemocenského pojištění
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
35.
BT
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
36.
BT
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
37.
BT
Digitální stopa
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
39.
BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
40.
DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
41.
DT
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
Hobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
42.
BT
Dovolená
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic3 / 3
43.
DTDruhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2--
44.
BT
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1
45.
BTDůchodové pojištěníKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
--
46.
BT
Ekonomie času drobného podnikateleKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
47.
DT
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
48.BTElektronické obchodováníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
49.
DTElektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
50.
DT
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Teichman, J.
51.BT
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
52.
BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
53.
DT
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
54.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
55.
DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Nerglová Miller, A.
56.
DT
Financování podnikáníKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
57.
BT
Financování podnikání
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
58.
DT
Financování podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6--
59.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
60.
DT
Finanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
61.
DT
Finanční aspekty Customer lifetime value
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
62.
BT
Finanční řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
63.
DT
Finanční řízení podniků
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 3--
64.
BT
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
65.DT
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bajer, V.
66.
DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
Pytlíčková, B.
67.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
68.DTFormulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Englárt, D.
69.
DTFormulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Tyrlíková, M.
70.
BT
Franchizing - vybrané aspekty
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
71.DT
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic1 / 2 Červený, M.
72.
BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
73.
BT
GDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
74.DTGDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Globalizace a světová ekonomikaFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
76.
BTGoogle hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
77.BT
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
78.BTHavarijní plán ( HP) v ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
79.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
80.
BTHospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic1 / ----
81.BTHospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Hospodářská, sociální a kulturní právaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
84.
BT
Hry a hráčiBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Proněk, J.
85.BT
Informace o životním prostředí
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
86.
BTInformační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
87.BTInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
88.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Kubát, T.
89.
DT
Inovace a management inovací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 8
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
Spurná, A.
90.DTInovační formy komunikace VŠPPKatedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
91.DT
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
92.
DT
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 10
Ošlejšek, P.
93.BTInsolvence firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
94.
DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic
1 / 1
Šebánková, Z.
95.BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
96.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 3--
97.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Details of topic
4 / 5
Wallner, Š.
Jablonský, J.
Sedlecký, P.
Ostřížková, A.
98.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic1 / 5
99.
DT
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2--
100.
DT
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
101.
BTIT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
102.BT
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
104.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
105.
BTKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
106.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
107.
BT
Kasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Chrom, M.
108.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
109.
BTKodifikace zemského práva v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
110.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1 Budilová, P.
111.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
112.
DT
Kolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
113.
BT
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemi
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--VŠPP
Details of topic
0 / 5--
114.BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kulíková, M.
116.
BTKomunikace - základ práce manažeraKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
117.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
118.BTKoncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Konkurenceschopnost podniku
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
120.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
121.
DTKonkurenční potenciál podnikuMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 5 Krajčová, A.
122.
DT
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic2 / 2
123.BTKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
124.
BTKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic1 / -- Jelínková, H.
125.
DT
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
0 / 10
--
126.
BTKvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
127.
DT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5
128.
BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Koumar, R.
129.
BT
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
130.
BT
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
131.
DT
Leadership a organizační kulturaDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 5--
132.
BT
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
133.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 2--
134.
DT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 8
Pros, M.
135.
BTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 8
--
136.BTLogistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
137.
BT
Malware současná situace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
138.
BT
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic1 / 8
139.BTManagement profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPDetails of topic1 / 1
140.
BT
Manažerské rozhodování v logistických procesech
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 5 Gajdík, P.
141.
BT
Manželské majetkové právo
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPPDetails of topic
1 / 1
142.BT
Manželské majetkové právo
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic1 / 2
143.
BTMarketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 3
144.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 1
145.
BTMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
146.
BT
Marketing neziskových organizací
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
147.
DT
Marketing služeb a cestovního ruchu
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
--
148.
BT
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
149.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
150.
BTMarketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
151.BTMarketingová komunikace ve veřejné správěKatedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
152.
DT
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
153.
BTMarketingová komunikácia s prvkami gamifikácieGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Marketingová komunikácia s prvkami gamifikácie vo vybranom podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Marketingová koncepce vybraného regionu
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
156.
BTMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
157.
BTMarketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
158.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic2 / 2
159.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
3 / 5 Ratajová, K.
Křížák, P.
Hubáček, K.
160.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 8
161.
DT
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
162.DT
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
163.BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 15--
164.
DT
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Steuer, P.
Pulkrábek, P.
165.
DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
166.BT
Mateřská a rodičovská dovolená
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
5 / 5
167.
DTMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
168.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
169.
BT
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
170.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
171.BTMezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
172.
BT
Mezinárodní marketing
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
173.
BT
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
174.
BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
175.BT
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
176.
BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazíchKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3
Kadeřábková, M.
Sehnal, J.
177.
BT
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 3
178.DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 4
179.
DTModerní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / --
--
180.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
181.DTMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
182.
DTMonitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
--
183.BTMonitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
184.
DT
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
5 / 5
185.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
186.DT
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Steffek, P.
187.
BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
188.DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2--
189.
BTMožnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
190.DT
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
191.
DT
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
192.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4--
193.DTNáhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
194.DT
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
195.
DT
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
196.
BT
Nákup - optimalizace vybraného procesuHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
197.BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
198.BTNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 2
199.BTNásilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 5
Březíková, M.
200.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / --
--
201.
DT
Natívna reklama ako nástroj pull komunikačnej stratégie vybraného podniku
Gajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
202.
DTNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic3 / 4
203.DTNávrh efektivní komunikace fotbalového klubu FK TepliceSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
204.
DT
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
205.
DT
Návrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
Details of topic1 / 1
206.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
207.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
208.
DT
Návrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
209.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
210.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
211.
BT
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
212.
DTNávrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic1 / 1
213.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1 Dušková, V.
Jiřiková, S.
214.
DTNávrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
215.
DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
216.
BT
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Lincényi, M.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
217.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
218.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
219.DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
220.
DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
221.DT
Návrh nové marketingová komunikace hokejového klubu HC Oceláři Třinec
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Nytra, J.
222.
BT
Návrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
223.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
224.
BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 2
225.
DT
Nelegální zaměstnáváníKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
226.
BT
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
227.BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
228.DTNezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémemKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
229.
DTNová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
230.
BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
231.BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
232.
BTObčanství EU - praktický dopad na občana ČR?Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3
233.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 3
Barteček, M.
234.
BT
Obchodní firma a její ochrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Procházková, D.
235.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
236.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
237.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
238.DTObchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
239.
DT
Ocenění firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
240.
DT
Oceňování podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
241.
BT
Ochrana krajinyPrchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1 Kačmář, V.
242.BTOchrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 2
243.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
244.DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Hromčíková, M.
245.
BT
Ochranná známka a práva na označení
Pekarik, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPPDetails of topic1 / 1 Nádvorník, A.
246.DT
Okamžité zrušení pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2--
247.
BT
Okolnosti vylučující protiprávnost.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Frňka, P.
Pešek, J.
248.
BT
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1
--
249.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPPDetails of topic
0 / 8
--
250.DT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 8
--
251.
BT
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 3
--
252.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
253.
BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnikKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
254.
BT
Organizace správního soudnictvíŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
255.BT
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
256.BT
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
257.
DTPéče o zaměstnanceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
258.
BT
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
259.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklaměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
Plán / plánování marketingové komunikace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
261.BT
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
262.
BT
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
263.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
264.DT
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
265.
BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
266.
DT
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 6
267.
BT
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 6
--
268.
BT
Podnikání v osobních financích
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
269.
DTPodnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
270.DT
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 5
271.
BT
Podnikání žen
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
272.
BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POSVŠPPDetails of topic
1 / 5
Klimeková, N.
273.
BT
Podnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic1 / 5 Hovorková, G.
274.
BTPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Gašparcová, L.
275.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
276.
BT
Podnikatelský záměrFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
7 / 25
Kukučková, R.
Šigut, J.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Maliňák, M.
Pavlíková, M.
277.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 8
Vašina, J.
Dobrý, K.
278.
BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
279.
BT
Politická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
280.
DT
Politický marketing
Katedra marketingu (VŠPP)C-MK--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
281.
BT
Porovnávacia reklama a jej vplyv na vybranú generáciu spotrebiteľov
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
282.
DT
Posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejných zakázekPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
283.
DT
Povinnosti zaměstnavateleŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic2 / 2
284.
BT
Pozemkové služebnostiKatedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVPVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
285.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
286.DTPracovní smlouvaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
287.
BTPraktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 7
--
288.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPPDetails of topic0 / 5--
289.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPPDetails of topic
0 / 5
--
290.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
291.
DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Jiskrová, M.
292.
DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
293.
DT
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 2
Novák, R.
294.DTPrávní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
295.DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
296.
BT
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Király, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
297.BTPrávní úprava registrovaného partnerství - komparace problematických institutů s manželstvím
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Vaňková, T.
298.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
299.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
300.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
301.
DT
Právní úprava zájezduKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
302.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
303.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
304.BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
305.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
306.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
307.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstvaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Gogová, S.
308.BT
Probační a mediační služba
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
309.BTProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
310.
DTProblematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
311.
BT
Problematika ochrany menšinKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
312.BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Batorková, H.
313.
BT
Procesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2--
314.
DT
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Mašek, M.
315.
BTProexportní politka ČRFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
316.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
317.DTProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
318.
DTProjektové řízení jako součást strategického řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic3 / 8
319.
BT
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 8
320.
DT
Proximity marketing v podmienkach Českej republiky
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic0 / 2--
321.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 4
322.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní procesKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
323.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
324.
DTPřekážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
325.
BT
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
326.
BTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3--
327.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3
--
328.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 2
329.
DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic2 / 5 Vyoralová, L. Y.
330.BTPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic0 / 5--
331.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
332.
BT
Působnost odborové ogranizaceŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 4
Vojtíková, K.
333.
DT
Registrované partnerstvíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
334.BT
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPDetails of topic1 / 1 Zavrazhnov, K.
335.
BT
Restrukturalizace společnosti v kriziKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
336.
BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic2 / 2 Psatras, M.
Bartoš, M.
337.BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
338.
DT
Rodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
339.
BT
Rodinné podnikání
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5
340.BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 10
Menšíková, S.
341.
DT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
7 / 10
342.
DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5--
343.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firemBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
344.
BT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
345.
DT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kymplová, J.
346.BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
0 / 10
--
347.BT
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
348.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
349.
BT
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 1 Zajác, F. T.
350.
DTRozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic2 / 2--
351.
BTRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
4 / 6 Borhy, O.
Kolářová, K.
Dzhussoeva, A.
Ležovičová, A.
352.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hort, M.
353.
DT
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1 Medková, M.
354.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPPDetails of topic1 / 1
--
355.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
1 / --
356.BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
357.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
358.
BTŘízení o pozůstalosti
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Walter, D.
359.
BTŘízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Minařík, L.
360.
DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 8
--
361.
BT
Řízení znalostí v podmínkách praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
362.
DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
363.BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
364.BTSegmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 3 Křivánek, J.
365.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
366.
BT
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
367.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
368.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
369.
DT
Smlouva o smlouvě budoucíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
370.DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
371.DTSnižování podnikatelských rizikPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
372.DTSociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2
--
373.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
374.
BTSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
375.
BTSoudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
376.BTSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
377.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 8--
378.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
379.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
380.
BTSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
381.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgányKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Katrev, P.
382.
BT
Správní řízení na úseku katastru nemovitostíKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
383.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
384.DTSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
385.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 3 Vincenc, M.
386.
BT
Státní dohled nad exekuční činností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
387.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
388.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
389.
BTStatutární orgán podnikatelePastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
390.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4--
391.
BT
Strategická analýza firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
392.
DT
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 8
393.BTStrategický program pro arbitrážní obchodyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
394.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
395.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzíchVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
396.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic0 / 3--
397.DTSuperficiální zásadaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Rajtorová, L.
398.BT
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1--
399.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
400.
DT
Systémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
401.
BT
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
402.
BT
Švarc systém
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 2
Štrba, I.
403.
BTTaktický marketing vo vybranom podniku služiebGajanová, Ľ.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
404.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
--
405.
BT
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
406.
BTTotálně produktivní údržba (TPM), tribotechnikaHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
407.BT
Tradiční význam a obsah ústavy
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
408.
DT
Trh tištěných médií v České republice
Lincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
409.
DT
Tvorba stratégie obsahového marketingu vo vybranom podniku
Gajanová, Ľ.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
410.
BT
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 6
--
411.BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 5
412.BTÚčelová kategorizace pozemků
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
413.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
414.
BT
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
415.
BT
Úloha soudů v právním státěKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
416.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 2--
417.BT
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Beňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / ----
418.
BT
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
419.BTÚstavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
420.
BT
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Eberle, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Plosová, M.
421.
BT
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
--
422.BT
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
423.
BT
Ústavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
424.BT
Územní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
425.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
426.DTValná hromada akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic1 / 2
427.
BT
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 2--
428.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Strelčík, J.
429.BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Gregorová, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic1 / 1 Pospíšilová, P.
430.
BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
431.
DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
432.
BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
433.
DT
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
434.
DTVliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)C-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
435.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
436.
DTVliv globalizace na firemní komunikaciKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
437.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Zorková, E.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.BT
Vnitřní předpisy organizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Prokůpková, M.
439.BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
440.BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
441.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
442.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
443.
BTVybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic2 / --
444.
BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
445.
BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic0 / 1--
446.
DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
447.
BTVyhlašování právních předpisů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
448.
DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
449.
BT
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
450.BTVýpověďKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5--
451.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 3--
452.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Koumarová, J.
Černíčková, M.
453.BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic0 / 3--
454.
DTVytěsnění minoritních akcionářůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
455.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1
456.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
457.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
458.
BT
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 4--
459.BTVyužití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
460.BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 1--
461.DTVyužívání elektronického marketingu v cestovním ruchuKatedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
462.BTVývoj a využití cloudových technologiíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
463.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
464.
BT
Vývoj správniho soudnictví na území České republiky
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3 Vondráčková, L.
Holoubek, M.
465.DTVýzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
466.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 3 Šimek, M.
467.BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
468.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
469.
DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1--
470.BT
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
471.DTVznik a změny pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
472.BTVztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
473.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
474.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na něKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic1 / 2 Michalko, M.
475.
BT
x
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
476.
DTZajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
477.
BT
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic2 / 2 Lebeda, R.
Líška, L.
478.
DT
Základy kontraktace v realitní oblastiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic1 / 2 Jochmanová, H.
479.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
480.
DT
Zákon o státní služběŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
2 / 2
481.
BT
Zálohování pracovních stanicKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
482.
DTZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 2
483.
DT
Založení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
484.DTZaložení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
485.DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Jančiová, M.
486.
DTZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
487.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 1
488.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic3 / 4
489.BT
Zaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnosti
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
490.BTZápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
1 / 1
Hyrošová, L.
491.
BTZápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )Király, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
492.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
--
493.
DTZastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
494.BTZastoupení podnikatele v obchodních vztazíchKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 2--
495.
BT
Zastoupení ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
496.BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
497.BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
498.
BT
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
499.
BT
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 5
Nováková, P.
Vítek, P.
500.DTZměna okolností a její vliv na trvání závazkuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
501.
BT
Změny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 4
--
502.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2--
503.
BT
Zrušení a likvidace obchodních společností
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2
504.BT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
505.
DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic1 / 3 Snášelová, M.
506.
BTŽaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
507.
BT
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 7
Rzodková, V.
508.BTŽivnostenská kontrola a správní deliktyKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 3