Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTActa a následující hnutí ( Anonymus)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Analytika a optimalizace marketingových komunikací na internetuKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
C-MK
N-EM-PDM
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
3.
BTAnalýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
4.
BT
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
5.BTAnalýza komunikačních procesů ve vybrané organizaciKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
7.
BT
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Ježek, F.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPDetails of topic1 / 1
8.BTAnalýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
9.BTAnalýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
10.BTAnalýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČRPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
11.BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Paščák, P.
12.
BTAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředíNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
13.
DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Břenek, M.
Wunschová, Z.
15.
BT
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
16.
BT
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
18.BT
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
19.DTAzyl v judikatuře NSSŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 2 Aleksieieva, G.
20.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
5 / 5
22.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictvíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 2 Kubalík, J.
24.
BTBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 3 Vasilko, V.
Feix, J.
25.
BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
26.BTCo po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic2 / 2 Babják, J.
Liskovský, O.
27.
DT
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
28.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
29.BTČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Daňová a finanční optimalizaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / --
31.BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
32.DT
Darování a darovací smlouva
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Žemličková, E.
33.
BT
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
34.
BT
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Digitální stopa
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
37.BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
39.
DT
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Tuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
40.DTDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
41.
BT
Dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 3 Čechalová, M.
Štěpánek, Z.
42.DT
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
43.
BTDruhy živností s akcentem na koncesované živnostiŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Bližňák, J.
45.DTEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
46.
BT
Elektronické obchodování
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Šimčíková, L.
47.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užitíKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
48.
DT
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
50.
BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
51.
DTExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / 5
--
52.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 5
53.DT
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1 Nerglová Miller, A.
54.
BTFinancování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Maiwaelder, L.
55.
DTFinancování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
56.DTFinancování podnikuKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 6
57.
DT
Finančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kocur, M.
58.
DT
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3
59.
DT
Finanční řízení podnikůNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
60.
DTFiremní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
61.
DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Hobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Pytlíčková, B.
62.DTForma akcií a transparentnost akciových společnostíKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
63.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Jandová, D.
Englárt, D.
64.
DT
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 4
65.
BT
Franchizing - vybrané aspekty
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Babinská, L.
66.
DT
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporacíPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
67.
BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2
68.
BT
GDPR a souvislosti v IT
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Peterka, J.
Aul, A.
69.
DTGDPR v podnikatelské praxi
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Savková, G.
70.
BT
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
71.
BT
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic1 / 1 Bělašková, M.
72.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
73.
BT
Havarijní plán ( HP) v ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
74.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmyPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
75.
BTHospodaření neziskových organizacíBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / --
--
76.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
77.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
78.
BT
Hospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Hry a hráčiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
80.
BT
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
81.
BT
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
82.BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
83.
BTInovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 5
84.
DT
Inovace a management inovacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
4 / 8
Smetana, P.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
Spurná, A.
85.
DT
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
86.DTInovační podnikání malých a středních podnikůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
87.
DT
Inovační podnikání malých a středních firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
2 / 10 Ošlejšek, P.
Vojáčková, R.
88.DT
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
89.
BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1
Šubrt, M.
Šporek, J.
90.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmáchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
91.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPPDetails of topic8 / 5
92.
BT
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / 5
93.
DT
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
94.
DT
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
95.BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
IT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
97.
BTKaizen-možnost využití v podnikové praxiPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
98.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
99.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
100.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Holub, D.
101.BT
Kasační stížnost
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
102.
BTKodifikace zemského práva v českých zemíchKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
103.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemíchŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
104.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
105.
BTKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
106.DTKolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 2--
107.
BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kimličková, P.
108.BTKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
109.
BT
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
110.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / 3
--
111.
BTKoncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
112.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Koulová, M.
113.
DT
Konkurenční potenciál podnikuMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
114.DTKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Satrapová, B.
Rmoutil, J.
115.
BT
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
116.
BT
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / --
Jelínková, H.
117.
DT
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic0 / 10
--
118.
BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
119.
DTKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 5
120.
BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
121.
BT
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1--
122.
BT
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Němeček, M.
123.BT
Licence u SW
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
124.BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
125.DTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 8
126.
BT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8 Bartoník, M.
127.BTLogistika jako klíčový aspekt obchodních procesůKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
128.
BT
Malware současná situace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
129.BTManagement kvality v organizacíchFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic1 / 8 Míšek, J.
130.
BT
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
131.
BTManažerské rozhodování v logistických procesech
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 5
Gajdík, P.
132.BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 3
133.
DT
Marketing a komunikace tvůrčích činností
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic1 / 2
134.
DT
Marketing a komunikace v mimořádných situacích
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
135.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových třídSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
136.
BT
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 4
137.
BT
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
2 / 2
138.
BT
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 4
139.
BTMarketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Moudrá, G.
140.
DT
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
141.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
142.
BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
1 / 5
143.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
144.DTMarketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 8--
145.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 5
146.
DT
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
147.
DT
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 3
148.BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
6 / 15
149.
DTMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 3
150.
DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
151.
BT
Mateřská a rodičovská dovolenáŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
4 / 5 Šalková, T.
Škrabalová, K.
Volná, P.
Fritscherova, V.
152.
BT
Měření produktivity práce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
153.
DT
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Kudrnová, M.
154.DTMěření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podnikuPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic1 / 2
155.BT
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Červinka, L.
156.
BT
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
157.BT
Mezinárodní management
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
158.
BTMezinárodní marketingFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
159.
BTMezinárodní obchodKatedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
160.BTMezinárodní obchod a mezinárodní marketingKatedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 5
--
161.DT
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
162.BTMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
163.BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Sehnal, J.
Kadeřábková, M.
164.
BT
Modelování business procesů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
165.DTModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketingVavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
0 / 4
--
166.
DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / --
--
167.
DTModerní trendy v segmentu logistických služebBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
168.DTMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
169.
DT
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
170.BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
171.
DT
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic4 / 5
172.
BT
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
173.DTMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 2
174.
BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
175.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 2
176.
BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
177.DTNáhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
178.
DTNáhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
179.
DT
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
180.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 4
--
181.DTNájem prostoru sloužícího podnikáníElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
182.
DT
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
183.BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
184.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
185.
BT
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2 Pluhař, R.
186.
BT
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
187.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic0 / --
--
188.
DTNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiKatedra marketingu (VŠPP)C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
189.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 4
190.
DTNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
191.
BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguKatedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
192.BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
193.DTNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
194.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
195.BT
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
196.
DT
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--VŠPPDetails of topic
1 / 1
Vašíček, B.
197.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1
198.
DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic1 / 1 Tarhoviský, A.
199.
BT
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Lincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic0 / 1--
200.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Bařinová, P.
201.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic1 / 1 Škovran, S.
202.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
203.
DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
204.
BT
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 2--
205.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
206.BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 2
207.
DT
Nelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2 Kaimovska, N.
Fořt, L.
208.
BT
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
209.
BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
210.
DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1--
211.DTNová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 2
212.
BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1--
213.BT
Nutná obrana
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Uhrinčať, J.
214.BTObčanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic3 / 3
215.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorůČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Barteček, M.
216.
BTObchodní firma a její ochranaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
Procházková, D.
217.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
218.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 2
219.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
220.
DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzíchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 5
--
221.
DTOceňování podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
222.
BT
Ochrana krajiny
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Kačmář, V.
223.BTOchrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Younisová, A.
Zdráhal, P.
224.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
225.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
226.
DTOkamžité zrušení pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Sigmundová, P.
227.BTOkolnosti vylučující protiprávnost.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Frňka, P.
Pešek, J.
228.
BT
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
229.
BT
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPPDetails of topic1 / 8 Chromečka, M.
230.DTOperační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 8--
231.
BT
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
232.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
233.
BTOptimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnikPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
234.
BT
Organizace správního soudnictvíŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
235.
BT
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
236.
BT
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
237.
DT
Pacht
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic1 / 1 Bureš, M.
238.
DT
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
239.
BTPersonální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
240.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
241.
BT
Plán / plánování marketingové komunikaceKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
242.
DT
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5
243.
BT
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1
--
244.BTPočítačové sítě, LinuxBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
245.
BTPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVPVŠPPDetails of topic0 / 2--
246.
DT
Podnikání na finančních trzíchPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
247.
BT
Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic1 / 1 Klimánková, M.
248.DTPodnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic3 / 6
249.
BT
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 6
--
250.BTPodnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2--
251.DT
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
252.
DT
Podnikání žen
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
253.
BT
Podnikání žen
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 5--
254.
BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / 5
255.
BT
Podnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POSVŠPP
Details of topic
2 / 5
Klimeková, N.
Samec, D.
256.
BTPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPPDetails of topic
3 / 5
257.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic0 / 1--
258.BT
Podnikatelský záměr
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
12 / 25
Hlávková, T.
Pavlíková, M.
Hájková, M.
Ilicheva, D.
Šigut, J.
Štefánková, K.
Jílková, A.
Dulínek, Z.
Mikušková, V.
Maliňák, M.
Kukučková, R.
259.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 8
260.
BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
261.BT
Politická práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
262.
DT
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
1 / 2
263.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
264.
DT
Pracovní smlouvaKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 2 Gregorová, C.
265.
BT
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 7
--
266.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
267.BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic1 / 1
268.
DT
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
--
269.
DT
Právní postavení dozorčí rady akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
270.DTPrávní postavení představenstva akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
2 / 2
271.
DT
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
272.
DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetkuKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
273.BTPrávní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
274.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního právaŠouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Baďurová, M.
275.
BTPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKindl, V.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
276.
BTPrávní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
277.
DT
Právní úprava zájezduKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
278.BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
279.
BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
280.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
281.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
282.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Ruml, R.
283.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic1 / 1 Gogová, S.
284.
BTProbační a mediační služba
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1--
285.
BT
Problematika agenturního zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
286.
DTProblematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicíchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
287.
BT
Problematika ochrany menšin
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
288.
BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Batorková, H.
289.BTProcesně řízená organizaceHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
290.
DT
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic
0 / 1
--
291.
BT
Proexportní politka ČRFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
292.DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
293.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
294.DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
2 / 8 Ševelová, M.
Kocich, L.
295.BT
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 8
296.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Poláček, M.
297.
BTPředpisy evropského práva a vliv na český správní procesPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
298.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
299.
BT
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 4
300.
DT
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
301.
BTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic1 / 3
--
302.
DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Harmáček, M.
303.
BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Pančiak, R.
304.DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 5 Vyoralová, L. Y.
Klouda, J.
Sikorová, E.
305.BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic3 / 5
306.
BT
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
307.
BT
Působnost odborové ogranizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
Jeklová, M.
308.
DT
Registrované partnerstvíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1
Michalikova, A.
309.
BT
Reportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
310.
BT
Restrukturalizace společnosti v kriziKatedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
311.BTRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic2 / 2
312.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic2 / 5 Guzdek, D.
313.
BT
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
2 / 10
Menšíková, S.
Oberfalcer, D.
314.
DTRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
7 / 10
315.
DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
316.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 5
--
317.
DT
Rovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 2 Erbová, B.
Kymplová, J.
318.
BT
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
319.
BTRozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPPDetails of topic0 / 10--
320.
BT
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
321.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic1 / 1 Pařenica, P.
322.BTRozsah pravomoci prezidenta republikyHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Zajác, F. T.
323.
DT
Rozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic2 / 2 Konečná, L.
Kopřivová, M.
324.
BT
Rozvázání pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
4 / 6
325.BTRozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelůKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hort, M.
326.DT
Ručení a finanční záruka
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
327.
BTŘídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
328.
BTŘízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnostDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic7 / --
329.
BT
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
330.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuKatedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 3--
331.
BT
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
332.
BT
Řízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5
333.
DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8--
334.
BT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
335.
DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
336.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
337.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 3
338.
DT
SJM - zákonný a smluvní režim
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Grundmannová, M.
339.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
340.BT
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
341.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 1--
342.
DT
SměnkaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPDetails of topic0 / 1
--
343.BTSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
344.
DTSmlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
345.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
346.DTSnižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
347.
BTSoudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
348.BTSoudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
349.BTSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
350.
BTSpecifika a konkurenceschopnost v MSPKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 8
351.BTSpokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
352.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
353.
BTSpolečenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmyJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
4 / 5
354.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgányKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Katrev, P.
Body, R.
355.
BTSprávní řízení na úseku katastru nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
356.
BTSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
357.
DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
358.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 3
359.BT
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Taussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
360.
BT
Státní dohled nad exekuční činnostíSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
361.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Drsková, K.
Filipková, L.
362.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
363.
BT
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 2
--
364.
DT
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Details of topic0 / 4--
365.BTStrategická analýza firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
366.
DT
Strategické (a procesní) řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 8
367.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
368.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 3
--
369.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
370.
BTStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
371.DTSuperficiální zásadaElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
372.
BTSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
373.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
374.
BT
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedeníHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Horák, P.
375.
BT
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Brunclík, T.
Štrba, I.
376.BTTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
377.
BT
Time Management
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
378.BT
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
379.
BT
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
380.
BT
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 6
--
381.BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
3 / 5 Milián, J.
Ciompa, L.
Rosol, J.
382.
BTÚčelová kategorizace pozemkůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
383.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
384.BTÚloha marketingového plánování v rodinném podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
385.
BT
Úloha soudů v právním státě
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
386.
DTUplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firměKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 2 Lepil, V.
387.
BT
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
5 / --
388.
BT
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
389.
BT
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
390.
BT
Ústavní pořádek ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
391.
BTÚstavní rámec členství ČR v EUPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3
392.
BT
Ústavní soudnictvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
393.
BT
Územní samospráva a členění ČR
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1--
394.BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
395.
DT
Valná hromada akciové společnostiKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 2 Novotný, J.
396.
BT
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
397.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Strelčík, J.
398.
BT
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Details of topic1 / 1
399.
BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 5 Gebauerová, N.
400.DTVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
3 / 5
401.
BT
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Špeciánová, T.
402.DTVěřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
403.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
404.DT
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
405.
BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladůKatedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPPDetails of topic
1 / 1
Kenická, P.
406.BT
Vnitřní předpisy organizace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 2
Čejka, M.
Prokůpková, M.
407.
BTVolitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 4
408.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
409.
BT
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
410.
BT
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 4
--
411.
BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / -- Hlawiczka, A.
412.
BTVybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
2 / --
--
413.
DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1 Störzerová, I.
414.
BTVybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKatedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
415.
BT
Vyhlašování právních předpisů
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
416.DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 1
417.
BT
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
418.
BTVýpověďŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
419.BTVypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
420.DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
1 / 3
421.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
422.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
423.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Bártfay, T.
424.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
425.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
426.
BT
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4 Janíček, D.
427.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
428.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
429.
BT
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
430.DTVývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
431.
BTVývoj správniho soudnictví na území České republikyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
432.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 4
433.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPDetails of topic0 / 3--
434.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 4
--
435.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
436.
DTVyživovací povinnost mezi manželiElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
437.
BTVzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
438.
DT
Vznik a změny pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
439.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic0 / 1
--
440.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
441.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPPDetails of topic1 / 2
442.BT
x
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
443.
DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
444.
BT
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 2 Líška, L.
Lebeda, R.
445.
DT
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 2
446.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
447.DTZákon o státní služběKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 2
Friedrichová, E.
Karkošková, M.
448.
BT
Zálohování pracovních stanicJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
449.DTZaložení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic2 / 2
450.DT
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
451.
DT
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic0 / 2
--
452.DTZaložení společnosti s ručením omezeným podle ZOKPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
453.
DT
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
454.BTZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
455.BTZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
2 / 4
Kubantová, H.
Zhumkaziyeva, S.
456.
DT
Zánik nájmu bytu/domu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
1 / 1 Vykouk, M.
457.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Hyrošová, L.
458.BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
459.
DTZásoby jako klíčový aspekt obchodní firmyKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 5
460.
DT
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Details of topic
0 / 1
--
461.
BT
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
462.BTZastoupení ve správním soudnictvíŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
463.
BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
464.BTZávislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
465.BTZefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
466.
BT
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 5 Vítek, P.
Nováková, P.
467.
DT
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
468.BTZměny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
469.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
470.BTZrušení a likvidace obchodních společnostíPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
471.BTZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
Adámková, K.
472.
DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 3 Snášelová, M.
Kalčíková, M.
473.BTŽaloba na určení
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
474.
BT
Ženy v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic2 / 7 Rzodková, V.
Foltýnková, R.
475.BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic
1 / 3
Paděrová, M. M.