Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.DPAnalytika a optimalizace marketingových komunikací na internetuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-MK
N-EM-PDM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Chovanec, P.
3.
BPAnalýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.BP
Analýza hlasové biometrie
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DPAnalýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
7.
BP
Analýza realitního trhu v okrese OpavaJežek, F.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
BPAnalýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
9.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
10.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
11.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
12.
BPAplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4
--
13.DPAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Břenek, M.
15.
BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Khlevnoy, A.
16.
BPAutomatické testování softwareKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Automatizovaná správa certifikátůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Azyl v judikatuře NSS
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Aleksieieva, G.
20.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
Smolař, P.
Noga, P.
21.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
4 / 5
22.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BP
Bezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
24.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 3
25.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
26.BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
27.DPCSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
30.
BP
Daňová a finanční optimalizaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
31.BPDaňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
32.
DP
Darování a darovací smlouva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
BP
Dávky nemocenského pojištěníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BP
Digitální stopa
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vašina, J.
37.
BPDohody o pracích konaných mimo pracovní poměrŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
38.DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
39.
DP
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daníTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Dopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BPDovolenáŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
42.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Yusko, V.
44.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
45.
DPEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
BP
Elektronické obchodování
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
47.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
DP
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BPEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Bindačová, D.
50.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DPExcelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranJanků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
52.BPFaktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Rakovtsi, V.
53.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
BP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
55.
DP
Financování podnikáníNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
56.
DP
Financování podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 6--
57.
DPFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kocur, M.
58.
DPFinanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3 Zounek, M.
59.
DP
Finanční řízení podniků
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
60.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
62.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společnostíPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
63.
DPFormulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
64.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
65.BPFranchizing - vybrané aspektyKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Babinská, L.
66.
DP
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
BP
Fyzická bezpečnostBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
68.
BP
GDPR a souvislosti v IT
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Peterka, J.
Aul, A.
69.
DP
GDPR v podnikatelské praxiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Globalizace a světová ekonomika
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BPGoogle hackingBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bělašková, M.
72.BP
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.BPHavarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
74.BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
75.
BP
Hospodaření neziskových organizacíBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BPHospodářská, sociální a kulturní právaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.BPHry a hráčiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
BP
Informace o životním prostředí
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
81.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
82.
BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
84.
DPInovace a management inovacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu3 / 8
85.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
DP
Inovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DP
Inovační podnikání malých a středních firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 10
88.
DPInsolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
BP
Instalace OS z USBJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
90.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
91.BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
7 / 5
92.
BPInternetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
93.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
95.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
96.
BP
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
97.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
98.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
99.BPKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Marhanová, S.
101.
BP
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemíchKindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BPKodifikace zemského práva v českých zemíchKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DP
Kolektivní pracovní právoKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
107.
BP
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve ŠvýcarskuZorková, E.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BP
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kulíková, M.
109.
BPKomunikace - základ práce manažeraKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
110.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
111.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
112.
DPKonkurenční doložka v pracovním právuKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Koulová, M.
113.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
114.DPKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Satrapová, B.
Rmoutil, J.
115.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
117.DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
118.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
119.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Jelénková, M.
Mrázková, M.
120.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
121.
BPKybernetická kriminalitaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
122.
BP
Kyberšikana a její prevenceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
123.BP
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
125.DPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 8 Pazderník, R.
Pros, M.
126.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 8
127.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Roleder, O.
128.
BP
Malware současná situaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
129.BP
Management kvality v organizacích
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8 Míšek, J.
130.
BP
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BP
Manažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
132.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 3 Verčík, M.
133.
DP
Marketing a komunikace tvůrčích činnostíKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Kopečný, Š.
134.
DP
Marketing a komunikace v mimořádných situacích
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
135.DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Možný, M.
136.
BP
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
137.BPMarketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Němeček, M.
Lechner, V.
138.
BP
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
139.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Moudrá, G.
140.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivaluSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
141.BPMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
142.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Kaloč, R.
143.
DP
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
144.DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / 8
145.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
146.
DP
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
147.DPMarketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
148.
BP
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 15
149.
DPMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu2 / 3
150.DPMarketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
151.
BP
Mateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu5 / 5 Škrabalová, K.
Fritscherova, V.
Nieslaniková, M.
Volná, P.
Šalková, T.
152.BP
Měření produktivity práce
Taussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
154.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podnikuPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
155.
BP
Meteostanice s webovým rozhranímJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
156.
BP
Metoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
157.
BP
Mezinárodní managementFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Mezinárodní marketingFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
159.BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketingČervinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
161.DPMikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČRJežek, F.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Malachta, N.
162.
BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárstvíKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazíchŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
164.BP
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
165.
DPModerní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketingVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
166.
DPModerní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / ----
167.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
168.
DP
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
171.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firměJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5 Dvořáková, V.
Kocmánková, D.
Portlík, M.
172.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
173.
DPMotivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšeníKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Steffek, P.
174.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
175.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxiPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2 Pochylý, J.
176.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
177.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
178.
DP
Náhrada újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
179.DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4
--
180.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
181.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
182.DPNákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště OstravaČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
183.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
184.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
185.
BP
Nasazení ERP systémů v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2 Pluhař, R.
186.BPNásilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
187.BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DPNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiKatedra marketingu (VŠPP)N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
189.
DP
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 4 Držmíšek, L.
190.
DPNávrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
192.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
194.
DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
195.BP
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.DPNávrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
197.
DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1
198.
DP
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vodSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblasti
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DPNávrh marketingové strategie malého pivovaruKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
201.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
202.DPNávrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
204.
BPNávrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
205.
BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
206.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstatyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2 Pavlát, T.
207.
BP
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
208.
DP
Nelegální zaměstnávání
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
209.BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
210.DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
212.
BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
213.
BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
214.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
3 / 3
215.
BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Barteček, M.
216.BPObchodní firma a její ochranaKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Procházková, D.
217.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
218.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
219.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
220.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
221.
DPOceňování podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BPOchrana krajinyPrchalová, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
223.
BP
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
224.BP
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
225.
DP
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.
BP
Ochranná známka a práva na označení
Katedra práva (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.
DP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
228.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu2 / 5
229.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8
--
231.
BP
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
232.BPOpravné prostředky ve správním soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
233.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
234.BP
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
235.
BP
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
236.BPOsobní obchodní společnosti a jejich povahaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
237.
BP
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
DP
PachtElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
239.
DP
Péče o zaměstnanceKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
240.
BP
Personální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jiráková, M.
241.BPPersuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
BP
Plán / plánování marketingové komunikaceKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
243.
DP
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
244.
BPPlánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
245.BP
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
246.
BP
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
247.DPPodnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.
BPPodnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
BP
Podnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 6
--
250.
DP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 6
251.
DP
Podnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
BP
Podnikání v osobních financíchKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
253.
BP
Podnikání ženNešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
254.
DPPodnikání ženKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Kuchařová, J.
255.BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
256.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Gašparcová, L.
257.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
258.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizaceKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
9 / 25
260.BP
Podnikatelský záměr
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 8 Vašina, J.
261.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.BP
Politická práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
DP
Povinnosti zaměstnavatele
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
264.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
265.
DP
Pracovní smlouvaŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
266.
BP
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 7
--
267.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
268.
BPPrávní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVPVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
269.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomiky
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1--
270.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
271.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2 Novák, R.
Bejvl, M.
272.DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
273.DPPrávní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
274.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
276.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
277.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
278.
DPPrávní úprava zájezduElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
279.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
281.BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BPPrávotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
283.BPPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
284.
BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstvaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gogová, S.
285.
BP
Probační a mediační služba
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
286.BP
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
287.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
288.
BP
Problematika ochrany menšin
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
289.
BP
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Batorková, H.
290.
BP
Procesně řízená organizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
291.
DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
292.
BPProexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
294.
DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
295.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
296.
BP
Projektový management, řízení projektůFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
297.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Poláček, M.
298.
BPPředpisy evropského práva a vliv na český správní procesKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
299.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
300.
DPPřekážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
301.
BP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
302.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
--
303.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
304.
BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
305.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5 Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
306.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Štefková, D.
307.
BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.
BP
Působnost odborové ogranizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
309.
DPRegistrované partnerstvíElischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Michalikova, A.
310.BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
311.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
312.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
313.
BP
Rodinné podnikání
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
314.
DP
Rodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 10
Jurajda, J.
Vicherek, J.
Řehák, M.
315.BPRodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 10
316.DPRodinné podnikání v oblasti logistických služebBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
317.BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
318.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kymplová, J.
319.
BP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4--
320.
BP
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problémuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10--
321.
BP
Rozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řádu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
322.
BP
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.BPRozsah pravomoci prezidenta republikyHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
324.DP
Rozvázání pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
325.
BP
Rozvázání pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
4 / 6
326.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
327.
DP
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
328.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
6 / --
330.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
331.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
332.BP
Řízení o pozůstalosti
Janečková, L.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
333.BP
Řízení osobních financí
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
334.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8
--
335.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
336.
DP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
337.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
338.BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
Křivánek, J.
339.DP
SJM - zákonný a smluvní režim
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
340.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
341.BP
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
342.
DP
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
DP
Směnka
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.BP
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DP
Smlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
346.
DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společnostíKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
347.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
BP
Soudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referenda
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
351.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8--
352.
BP
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
353.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
354.BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
355.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2
356.BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
357.BPSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.DPSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
359.
BPStarší generace a její problémy v souvisloti s ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Vincenc, M.
360.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Taussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
BP
Státní dohled nad exekuční činnostíSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
362.DPStátní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
363.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
364.
BP
Statutární orgán podnikatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
365.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
366.
BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
367.
DPStrategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 8
Regéciová, L.
Vozdová, K.
368.
BPStrategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
369.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
370.
BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3--
371.
BP
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3--
372.
DP
Superficiální zásada
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
373.
BP
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
374.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
375.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
376.BPŠvarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
377.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 4--
378.
BPTime ManagementHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
379.BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
380.BP
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
381.BPTvorba vize, mise, strategie a politiky firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
382.BPÚčastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu3 / 5 Milián, J.
Ciompa, L.
Rosol, J.
383.BPÚčelová kategorizace pozemkůKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
385.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
386.
BPÚloha soudů v právním státě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
387.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
389.BP
Určitost žalobního petitu
Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
390.
BPÚstavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
BP
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
392.
BP
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Kaštanová, M.
393.BPÚstavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
394.
BPÚzemní samospráva a členění ČRHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1--
395.
BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
396.
DP
Valná hromada akciové společnostiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
397.
BP
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
398.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezenýmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Strelčík, J.
399.BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
400.
BPVedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
401.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
402.
BPVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péčeŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
403.DPVěřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
404.BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaciKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
406.
BP
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
407.BPVnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Prokůpková, M.
408.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Honsa, M.
409.
BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
410.
BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
411.
BP
Volný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
412.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
413.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu2 / ----
414.
DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BPVyhlašování právních předpisůHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
417.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
419.
BP
VýpověďKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
420.DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
421.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3 Černíčková, M.
422.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Mezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
423.
DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
424.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
425.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
426.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
427.
BP
Využití informačních technologií v ...
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 4 Janíček, D.
428.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
429.
BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
430.
BP
Vývoj a využití cloudových technologiíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
431.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
432.BPVývoj správniho soudnictví na území České republikyKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
433.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
434.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
435.
BPVýznam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČRKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
436.BPVyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
439.DPVznik a změny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
440.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
442.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
443.
BPxKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
--
444.
DP
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řáduTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1--
445.
BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2 Lebeda, R.
Líška, L.
446.
DP
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Jochmanová, H.
447.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Šmrha, M.
448.
DPZákon o státní služběKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Friedrichová, E.
Karkošková, M.
449.BP
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
450.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Fišerová, H.
451.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOKKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
453.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
454.
DPZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
455.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 4 Kubantová, H.
Chlumská, B.
456.BPZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPatěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Korčák, J.
457.
DP
Zánik nájmu bytu/domuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
458.
BPZápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
459.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
460.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
461.
DP
Zastoupení
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
462.
BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazíchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
463.BPZastoupení ve správním soudnictvíKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
464.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
465.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
466.BPZefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferendaSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
467.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
468.
DPZměna okolností a její vliv na trvání závazkuElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
469.
BPZměny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
470.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
471.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společnostíPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
472.BPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3
473.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Kalčíková, M.
Snášelová, M.
474.
BPŽaloba na určeníSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
475.
BPŽeny v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 7 Rzodková, V.
476.
BP
Živnostenská kontrola a správní delikty
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3