Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPActa a následující hnutí ( Anonymus)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPAnalýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
6.BPAnalýza realitního trhu v okrese OpavaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
8.
BP
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
9.
BP
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.
BP
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
11.
BP
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
12.
DPAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / --
--
13.
BPAplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
14.BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
15.BPAutomatické testování softwareKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
18.
DP
Azyl v judikatuře NSSŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
19.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2 Smolař, P.
Noga, P.
20.
BP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
4 / 5
21.BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
23.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu2 / 3
24.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
25.
BPCo po nás lze najít na počítačiBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
26.
DP
CSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.BPČeskoslovenská sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BP
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / -- Zieglerová, K.
30.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
31.
DP
Darování a darovací smlouva
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Žemličková, E.
32.BPDávky nemocenského pojištěníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Digitální stopa
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
BPDohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
37.
DP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
38.DP
Dohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DPDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.
BP
Dovolená
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
41.
DP
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
BP
Druhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Yusko, V.
43.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
45.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
46.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Novotný, M.
47.
DP
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Teichman, J.
48.BPEvropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 3
49.
BP
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
DP
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stranKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
51.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Rakovtsi, V.
52.
DP
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nerglová Miller, A.
53.BPFinancování podnikáníNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
55.
DP
Financování podniku
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
56.
DPFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctvaHobza, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kocur, M.
57.
DPFinanční analýza vybraného podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
58.DP
Finanční řízení podniků
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
59.
DP
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.DP
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pytlíčková, B.
61.
DP
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
62.DP
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4
Jandová, D.
Englárt, D.
63.
DP
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 4 Tyrlíková, M.
64.
BP
Franchizing - vybrané aspekty
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
65.
DPFúze jako způsob přeměny obchodních korporacíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
66.BP
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
67.
BPGDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3 Peterka, J.
Aul, A.
68.
DP
GDPR v podnikatelské praxi
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.BPGlobalizace a světová ekonomikaFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
BPGrafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Havarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
73.
BP
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
74.
BP
Hospodaření neziskových organizacíBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / ----
75.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
77.
BP
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
BP
Informace o životním prostředí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
BPInformační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
82.
BP
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
83.
DP
Inovace a management inovací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 8
84.
DP
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
DP
Inovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
86.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 10
87.
DP
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Škodáček, Z.
88.
BP
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 1
89.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmáchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
90.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Kapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
Podrobnosti tématu7 / 5
91.
BP
Internetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Střítecká, M.
92.
DP
Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
93.
DPInvestiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
94.
BPIT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
95.
BP
IT firma jako start upKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
97.
BPKapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
98.
BP
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povahaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
100.BP
Kasační stížnost
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
101.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
BP
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Budilová, P.
104.
BPKodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemíchKindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DPKolektivní pracovní právoKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
106.
BPKomparace trvaleho pobytu v ČR a ve ŠvýcarskuZorková, E.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
107.BPKomunikace - nezbytná součást firemní kulturyKatedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kulíková, M.
108.
BP
Komunikace - základ práce manažera
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
110.
BP
Koncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
111.DPKonkurenční doložka v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koulová, M.
112.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
113.
DPKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníkaPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
114.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
Jelínková, H.
116.
DP
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řáduTuláček, M.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
117.
BP
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmyBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
118.
DPKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 5 Mrázková, M.
Jelénková, M.
119.BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
120.
BPKybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BPKyberšikana a její prevenceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Němeček, M.
122.
BP
Licence u SW
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
124.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 8
125.BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
Bartoník, M.
126.
BP
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
127.
BP
Malware současná situace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
128.
BP
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 8
129.
BP
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.BPManažerské rozhodování v logistických procesechKatedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
131.
BP
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Verčík, M.
132.
DP
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Možný, M.
133.BPMarketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4--
134.
BP
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 2 Lechner, V.
Němeček, M.
135.
BPMarketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
136.
BP
Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4 Moudrá, G.
137.
DP
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
138.BPMarketingová segmentace vybrané služby na trhu České republikyKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
139.
BP
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
140.DPMarketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobota, J.
Machala, P.
141.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
142.
DP
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
143.
DPMarketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikáníKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
144.
DP
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
145.BPMarketingový plán pro sektor obchodu a služebŠvajdová, L.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 15
146.DP
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
147.
DP
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
148.BP
Mateřská a rodičovská dovolená
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
5 / 5
149.
BP
Měření produktivity práceTaussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
DPMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
151.
DP
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podnikuPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
152.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červinka, L.
153.
BPMetoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
154.
BP
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
BP
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
158.
DPMikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Malachta, N.
159.BPMimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 3 Sehnal, J.
Kadeřábková, M.
161.
BPModelování business procesůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
162.DP
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / 4
163.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / ----
164.
DP
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
165.
DPMonitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSKKatedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
166.
DP
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
167.BP
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
168.
DP
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
Portlík, M.
Dvořáková, V.
Kocmánková, D.
169.
BP
Motivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
170.
DP
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
171.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
DP
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
173.
BP
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxePetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
174.
DP
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
176.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
177.
DP
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
178.
DP
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DP
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
BP
Nákup - optimalizace vybraného procesuHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
181.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
182.
BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Pluhař, R.
183.
BP
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5
184.BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / --
--
185.
DPNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
186.
DPNávrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
187.DP
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
188.
DPNávrh inovace komunikace automobilky Škoda Auto a.s.Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Špiřík, O.
189.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.
BP
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DPNávrh inovace vnitřní komunikace se zaměstnanci při využití online nástrojů.Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Korousová, I.
192.DPNávrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služebKatedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.DP
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
194.BPNávrh komunikační strategie vybraného hoteluKatedra marketingu (VŠPP)B-MK--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DP
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašíček, B.
196.DP
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1
197.
DPNávrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí nové regionální značky.Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
198.
DPNávrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
BP
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DP
Návrh marketingové strategie malého pivovaruSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
201.
DP
Návrh marketingové strategie vybraného podnikuSvětlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
202.DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
DP
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
204.
BP
Návrh online kampaně pro nový MSPSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.BP
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
206.
BP
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
207.BPNelegální zaměstnáváníŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
208.DP
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
209.BP
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
210.
DP
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
DP
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
BP
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1--
213.
BP
Nutná obrana
Vávra, L.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Uhrinčať, J.
214.
BP
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu3 / 3
215.
BP
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
216.
BP
Obchodní firma a její ochranaPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
217.
BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Katedra cizích jazyků (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
218.
BP
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kowanda, P.
219.
BP
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
220.
DP
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzíchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
221.
DP
Oceňování podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Ochrana krajiny
Prchalová, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kačmář, V.
223.BPOchrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
Younisová, A.
Zdráhal, P.
224.BP
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
225.DPOchrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěruPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.
BP
Ochranná známka a práva na označení
Pekarik, M.Katedra práva (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
227.
DPOkamžité zrušení pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
228.
BP
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Pešek, J.
Frňka, P.
229.
BP
Omezení vlastnického práva k nemovitostiKirály, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
BP
Operační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8--
231.
DPOperační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8--
232.
BP
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
233.
DP
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
234.
BPOptimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
235.BP
Organizace správního soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
236.
BP
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
237.BP
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.DP
Pacht
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
239.
DP
Péče o zaměstnance
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
240.
BPPersonální řízení a právní předpisy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
241.
BP
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
242.
BP
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
243.
BP
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
BP
Počítačové sítě, LinuxBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
245.BPPodíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůKatedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
246.DP
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
247.
BPPodnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuKatedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
248.
BP
Podnikání v obchodu a službách
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 6--
249.
DP
Podnikání v obchodu a službách
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
4 / 6
250.
DP
Podnikání v osobních financíchNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.
BP
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
252.
BP
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
253.
DP
Podnikání žen
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Kuchařová, J.
254.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
255.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Gašparcová, L.
256.BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAEVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
257.
BP
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
9 / 25 Maliňák, M.
Hlávková, T.
Pavlíková, M.
Dulínek, Z.
Kukučková, R.
Šigut, J.
Ilicheva, D.
Hájková, M.
259.
BP
Podnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 8
260.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.BP
Politická práva
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
DP
Povinnosti zaměstnavateleKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
263.
BP
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
264.
DP
Pracovní smlouvaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
265.
BP
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 7
--
266.BPPrávní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
267.
BP
Právní aspekty vybraného pojistného produktu
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
268.
DP
Právní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1--
269.
DP
Právní postavení dozorčí rady akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DP
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Bejvl, M.
Novák, R.
271.
DP
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
272.
DP
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
273.
BP
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
274.
BP
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
275.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
BP
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
277.DP
Právní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
278.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
279.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
BP
Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ruml, R.
283.BPPrivatizace bytového domu a založení bytového družstva
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Gogová, S.
284.BPProbační a mediační službaBurianová, P.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BPProblematika agenturního zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
286.
DP
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
287.
BPProblematika ochrany menšinHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
288.
BPProblematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
289.
BP
Procesně řízená organizaceHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
290.DP
Prodej zboží v obchodě
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.BP
Proexportní politka ČR
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.DPProjekt zavádění in-bound marketingu ve firměKatedra marketingu (VŠPP)N-MK
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
293.DP
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)N-MK--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
294.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
295.
BP
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8 Neuwirth, R.
296.
BP
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Poláček, M.
297.
BP
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
298.
BP
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
299.DP
Překážky v práci
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
300.
BP
Překážky v práciŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu3 / 4
301.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
302.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 3
--
303.
BPPřestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
304.BPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5
305.DPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
306.BP
Působení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
307.
BP
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
308.DP
Registrované partnerství
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Michalikova, A.
309.
BPReportování dat a počítání výkonnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Restrukturalizace společnosti v krizi
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
311.
BPRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
312.
DPRodinné podnikáníMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 10
313.
BP
Rodinné podnikáníFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
314.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 10 Menšíková, S.
315.
DP
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
316.
BP
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
317.
BPRovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
318.
DP
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kymplová, J.
319.BPRozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problémuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
320.BPRozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řáduKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
321.
BPRozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchoduČerný, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
323.
BPRozvázání pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu4 / 6
324.
DP
Rozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
325.
BP
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Hort, M.
326.
DP
Ručení a finanční záruka
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medková, M.
327.BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
328.BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
6 / --
329.
BP
Řízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
330.
BP
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
331.BPŘízení o pozůstalostiJanečková, L.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 1
332.BPŘízení osobních financíKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
333.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
334.
BP
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
335.
DPŘízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
336.
BP
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
337.
BP
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Křivánek, J.
338.
DP
SJM - zákonný a smluvní režim
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
339.
DP
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
340.
BP
Sklady a skladování - optimalizace
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
341.DP
Slabší strana v soukromém právu
Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
342.DPSměnkaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BPSmírčí řízení soudní (smír praetorský)Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
344.
DPSmlouva o smlouvě budoucí
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
345.DP
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
346.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.BP
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledky
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
348.BPSoudní úschovySedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BPSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
350.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSPKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 8
--
351.
BPSpokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšeníPetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
352.
DP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stranJanků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
353.
BP
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
354.
DP
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
355.
BP
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Király, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.BPSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRLöster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
357.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
358.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
359.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelůTaussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
BP
Státní dohled nad exekuční činností
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
361.
DP
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
362.
BP
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKKatedra práva (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
363.
BP
Statutární orgán podnikatelePastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
364.
DP
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
365.
BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
366.
DP
Strategické (a procesní) řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 8
367.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
368.
BP
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
369.BP
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
370.
BPStrategie překonávání interkulturních bariér při obchodováníKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
371.DP
Superficiální zásada
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
372.
BPSvébytnost soudní ingerence k exekuční činnostiSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
373.
BP
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
374.
BP
Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
375.
BP
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Štrba, I.
376.
BPTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
377.BPTime ManagementHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
378.
BP
Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5--
379.
BP
Tradiční význam a obsah ústavyHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 6--
381.
BPÚčastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 5
382.
BP
Účelová kategorizace pozemkůKirály, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.DP
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
384.
BP
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
385.BPÚloha soudů v právním státě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
386.
DP
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firmě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
387.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
388.
BP
Určitost žalobního petitu
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
389.BP
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahy
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
BP
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
391.
BP
Ústavní pořádek ČR
Hřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
392.BP
Ústavní rámec členství ČR v EU
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
393.BP
Ústavní soudnictví
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
394.
BP
Územní samospráva a členění ČR
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
395.
BP
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
396.
DP
Valná hromada akciové společnosti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Novotný, J.
397.BPValná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
398.
DP
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
399.
BP
Věcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
Gregorová, J.Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVSVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
400.
BP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
401.
DP
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Adamec, Š.
402.
BP
Veřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péče
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Špeciánová, T.
403.DP
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
404.
BP
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podnikuKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
DP
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
406.
BPVliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kenická, P.
407.
BP
Vnitřní předpisy organizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
408.
BPVolitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
409.
BP
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
410.
BP
Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
411.BP
Volný pohyb služeb /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 4--
412.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
413.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / --
--
414.
BP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
415.DP
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Király, J.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BP
Vyhlašování právních předpisůHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
417.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
BP
Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
419.
BP
VýpověďKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
420.
BP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
421.
DP
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
422.
BPVypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
423.DP
Vytěsnění minoritních akcionářů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
424.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bártfay, T.
425.
BPVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
426.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
427.
BP
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
428.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportuMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
429.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
431.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
432.
BP
Vývoj správniho soudnictví na území České republikyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 3 Holoubek, M.
Vondráčková, L.
433.
DP
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 4 Šokala, R.
Šabacký, J.
434.
DP
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
435.
BP
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČRPonitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
436.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
437.
DP
Vyživovací povinnost mezi manželi
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
439.DP
Vznik a změny pracovního poměru
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2
--
440.
BP
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
441.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
442.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Michalko, M.
443.
BP
x
Burianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
444.
DPZajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
445.
BP
Zajištění pohledávek v obchodním styku
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Líška, L.
Lebeda, R.
446.
DP
Základy kontraktace v realitní oblastiPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Jochmanová, H.
447.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
448.
DP
Zákon o státní služběŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
449.
BP
Zálohování pracovních stanicKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
450.
DP
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
451.
DPZaložení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
452.
DP
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
453.
DP
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Gregušová, V.
Jančiová, M.
454.DPZaložení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
455.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnostiKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 4
456.
BP
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Patěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Korčák, J.
457.
DP
Zánik nájmu bytu/domu
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu1 / 1 Vykouk, M.
458.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )Király, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
459.
BP
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
460.
DP
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
461.
DP
Zastoupení
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
462.BP
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
463.
BP
Zastoupení ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
464.
BP
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
465.BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
466.
BP
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Sedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
467.
BP
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
468.DP
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
469.
BP
Změny pracovního poměru
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
470.
DP
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
471.
BP
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Cáblová, J.
472.BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
473.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
474.
BP
Žaloba na určeníSedláček, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
475.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 7
476.
BPŽivnostenská kontrola a správní delikty
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Paděrová, M. M.