Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and LawHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Z | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTActa a následující hnutí ( Anonymus)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
2.DT
Analytika a optimalizace marketingových komunikací na internetu
Kapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
C-MK
N-EM-PDM
--
VŠPPprohlížet
1 / 2
Chovanec, P.
3.
BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
0 / 1--
4.
BT
Analýza hlasové biometrie
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP0 / 1
--
5.BT
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Kořán, R.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
6.
DT
Analýza kritických funkcí marketingového informačního systému ve vybraném oboru podnikání.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
prohlížet0 / 5
--
7.
BT
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
prohlížet0 / 1--
8.
BT
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 3--
9.
BT
Analýza úrovně CSR v podmínkách konkrétní firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
0 / 5--
10.
BT
Analýza vybrané otázky Prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU pro činnost orgánů v ČR
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 3--
11.
BT
Aplikace marketingových nástrojů v rodinné firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
12.
BT
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet0 / 4--
13.
DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / --
--
14.
BT
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP1 / 2 Břenek, M.
15.
BT
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPprohlížet1 / 1 Khlevnoy, A.
16.
BT
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
17.
BTAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP0 / 1
--
18.
BT
Automatizovaná správa certifikátů
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPprohlížet0 / 1
--
19.
DT
Azyl v judikatuře NSS
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
1 / 2
Aleksieieva, G.
20.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
2 / 2
Smolař, P.
Noga, P.
21.
BT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práciKatedra práva (VŠPP)----VŠPPprohlížet4 / 5 Cáb, O.
Staněk, P.
Jeřábková, L.
Fiala, P.
22.BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
0 / 1
--
23.BTBezpečnost datových formátůBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet1 / 2 Kubalík, J.
24.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
2 / 3
Vasilko, V.
Feix, J.
25.
BT
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet1 / 1
--
26.
BT
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP2 / 2
27.
DTCSR/CSV v řízení společnosti, analýza, návrhy na implementaci či zlepšeníPetříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 2
--
28.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
0 / 1
--
29.
BT
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPprohlížet
0 / 1
--
30.
BT
Daňová a finanční optimalizaceBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP1 / --
31.
BT
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POD
VŠPP
0 / 5
--
32.DTDarování a darovací smlouvaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
1 / 1
33.
BT
Dávky nemocenského pojištění
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
34.
BT
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 1
--
35.
BT
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
36.BT
Digitální stopa
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1 Vašina, J.
37.
BT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 3
--
38.
DT
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPprohlížet
0 / 2
--
39.DTDohody příslušných orgánů jako specifický instrument mezinárodní spolupráce při správě daní
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPP
0 / 1
--
40.
DTDopad směrnice MiFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovateleHobza, M.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
41.
BT
DovolenáKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
2 / 3
42.
DT
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacíchPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
43.
BTDruhy živností s akcentem na koncesované živnosti
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPprohlížet1 / 1 Yusko, V.
44.
BT
Ekonomie času drobného podnikatele
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2
--
45.
DT
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 2
--
46.
BT
Elektronické obchodování
Špička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
2 / 3
47.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
1 / 1
48.
DT
Etiketa v podnikatelské praxi
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
1 / 1
49.
BT
Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
1 / 3
Bindačová, D.
50.BT
Evropský legislativní proces /případová studie přijímání směrnice/
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
51.DT
Excelence firem – filosofie neustálého zlepšování cestou zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPprohlížet0 / 5
--
52.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
1 / 5 Rakovtsi, V.
53.DTFáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkáchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet1 / 1 Nerglová Miller, A.
54.
BT
Financování podnikání
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
----VŠPPprohlížet0 / 1--
55.
DTFinancování podnikáníKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet0 / 5
--
56.
DT
Financování podnikuNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 6
--
57.
DTFinančné poradenstvo, finančné sprostredkovanie a práca finančného agenta v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPSVŠPPprohlížet1 / 1
58.
DT
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
1 / 3
Zounek, M.
59.
DT
Finanční řízení podnikůKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 3
--
60.
DT
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
1 / 1
61.DT
Fondy kolektivního investování na finančním trhu České republiky
Katedra práva (VŠPP)----VŠPPprohlížet1 / 1 Pytlíčková, B.
62.
DT
Forma akcií a transparentnost akciových společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 2
--
63.
DT
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
2 / 4
64.
DTFormulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP1 / 4
65.
BTFranchizing - vybrané aspektyNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
66.
DTFúze jako způsob přeměny obchodních korporacíKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet0 / 2--
67.
BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
1 / 2
68.
BT
GDPR a souvislosti v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
2 / 3
69.DT
GDPR v podnikatelské praxi
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPprohlížet0 / 1--
70.
BT
Globalizace a světová ekonomika
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
71.
BT
Google hackingKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 1
72.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 1--
73.BT
Havarijní plán ( HP) v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 2
74.
BT
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
0 / 5
--
75.BT
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
0 / --
--
76.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
0 / 1
--
77.
BT
Hospodářská delikvence v trestním právu (1950-1990)Kindl, V.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 1
--
78.
BT
Hospodářská, sociální a kulturní právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet0 / 1--
79.
BT
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
Proněk, J.
80.BT
Informace o životním prostředí
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
81.BT
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 1
--
82.
BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
83.
BT
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnostiBesta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 5
84.
DT
Inovace a management inovací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
3 / 8 Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
85.DT
Inovační formy komunikace VŠPP
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP0 / 2--
86.DTInovační podnikání malých a středních podniků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
87.DT
Inovační podnikání malých a středních firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
prohlížet2 / 10 Ošlejšek, P.
Vojáčková, R.
88.
DTInsolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osobPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
1 / 1 Škodáček, Z.
89.
BT
Instalace OS z USB
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
90.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
prohlížet0 / 3--
91.
BTInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-MK
B-EM-POD
B-EM-POS
--
VŠPP
7 / 5 Ostřížková, A.
Sedlecký, P.
Jablonský, J.
Kalábek, M.
Zlatohlávková, T.
Wallner, Š.
Kostyleva, N.
92.
BTInternetový marketing a komunikace malého a středního podnikuKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-MK
B-EM
B-EM-POD
--
B-EM-POS
VŠPP
1 / 5
93.
DTInterní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 2
--
94.
DT
Investiční rozhodování v podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
95.
BT
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
96.
BT
IT firma jako start up
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
97.
BT
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPP
prohlížet0 / 5--
98.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
99.
BT
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 1--
100.
BT
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 2
101.
BT
Kasační stížnostŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
102.
BTKodifikace zemského práva v českých zemíchKindl, V.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPprohlížet
0 / 1
--
103.
BT
Kodifikace zemského práva v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
104.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
105.
BT
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
106.
DT
Kolektivní pracovní právo
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
0 / 2
--
107.
BT
Komparace trvaleho pobytu v ČR a ve Švýcarsku
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
108.
BTKomunikace - nezbytná součást firemní kultury
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
109.
BT
Komunikace - základ práce manažera
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
110.
BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
111.BTKoncepce ochrany občanských a lidských práv v ČRHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP0 / 1
--
112.
DT
Konkurenční doložka v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 1 Koulová, M.
113.
DT
Konkurenční potenciál podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
0 / 5
--
114.DTKonkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet2 / 2
115.
BT
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 1
--
116.
BT
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPprohlížet1 / --
117.
DT
Kritický rozbor implementace vybraného institutu evropského finančního práva do českého právního řádu
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPprohlížet
0 / 10
--
118.
BT
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Besta, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
0 / 5
--
119.DT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
2 / 5
120.BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPprohlížet0 / 5
--
121.
BT
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 1
--
122.
BT
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
Němeček, M.
123.
BT
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
124.
BT
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešeníHádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2
--
125.DTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
2 / 8
Pazderník, R.
Pros, M.
126.
BT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
1 / 8
127.
BT
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 3
128.BTMalware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
129.BTManagement kvality v organizacíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-PODX
VŠPP1 / 8
130.
BT
Management profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
131.
BT
Manažerské rozhodování v logistických procesechBesta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP1 / 5
132.BT
Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 3
Verčík, M.
133.
DT
Marketing a komunikace tvůrčích činnostíKapoun, P.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
1 / 2
Kopečný, Š.
134.
DTMarketing a komunikace v mimořádných situacích
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPprohlížet0 / 2--
135.
DT
Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
1 / 1
136.
BT
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Vavrečka, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
0 / 4
--
137.BTMarketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet2 / 2 Němeček, M.
Lechner, V.
138.
BTMarketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 4
--
139.
BTMarketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službáchVavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
prohlížet
1 / 4
140.
DT
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
0 / 1
--
141.
BT
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
142.
BT
Marketingová segmentace vybraného produktu na trhu České republiky.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
VŠPP
1 / 5
143.
DT
Marketingová strategie jako základ komunikační strategie organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
prohlížet
1 / 2
Machala, P.
144.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
prohlížet
1 / 8
Dušek, M.
145.
DT
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikáníNétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet
1 / 5
Hubáček, K.
146.
DT
Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
147.
DT
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet1 / 3 Holiš, M.
148.
BT
Marketingový plán pro sektor obchodu a služeb
Švajdová, L.Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPP1 / 15
149.
DTMarketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
2 / 3
Dobeš, D.
Steuer, P.
150.
DT
Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Nétek, V.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 5
--
151.
BT
Mateřská a rodičovská dovolená
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
5 / 5
Škrabalová, K.
Fritscherova, V.
Nieslaniková, M.
Volná, P.
Šalková, T.
152.BTMěření produktivity práceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
153.DTMěření spokojenosti zákazníků s produktem firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP0 / 3--
154.
DT
Měření spokojenosti zákazníků v prostředí konkrétní firmy/podniku
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPprohlížet
0 / 2
--
155.
BTMeteostanice s webovým rozhranímKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
prohlížet
1 / 1
Červinka, L.
156.
BTMetoda 5S (zavádění, hodnocení atd.)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 5
--
157.
BT
Mezinárodní managementFireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPP0 / 1--
158.
BT
Mezinárodní marketingFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet0 / 1
--
159.
BT
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPprohlížet0 / 1--
160.
BT
Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing
Červinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
161.
DT
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Ježek, F.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
1 / 1
162.
BT
Mimořádné stavy a nouzové zákonodárství
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP
0 / 1
--
163.
BT
Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP2 / 3 Sehnal, J.
Kadeřábková, M.
164.BT
Modelování business procesů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
2 / 3
Webster, L.
Kopsa, J.
165.DT
Moderní marketingová komunikace v podmínkách turbulentního rozvoje trhů a moderních komunikačních technologií/komunikační strategie / nástroje marketingové komunikace, digitální marketing
Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 4
--
166.
DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
1 / --
--
167.
DT
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 5
--
168.
DT
Monitoring a hodnocení CSR v podmínkách SME v MSK
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
169.
DT
Monitoring stávající úrovně QMS v prostředí konkrétní firmy, návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 2--
170.
BT
Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxePetříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
171.
DT
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
3 / 5
172.BTMotivace/motivační programy- hodnocení účinnosti v podmínkách praxeKatedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP0 / 5
--
173.
DT
Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
1 / 2
174.
BT
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 1--
175.
DT
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v konkrétní praxi
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
1 / 2
176.
BT
Možnosti uplatnění vybraných principů BSŘ v podmínkách současné praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPprohlížet0 / 5
--
177.
DTNáhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právuŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
178.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2--
179.DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
prohlížet0 / 4--
180.
DT
Náhrada újmy v pracovním právu
Šmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
0 / 4
--
181.
DTNájem prostoru sloužícího podnikáníElischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPprohlížet0 / 1
--
182.
DT
Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
183.
BT
Nákup - optimalizace vybraného procesu
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 3
--
184.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2--
185.BTNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet1 / 2 Pluhař, R.
186.
BT
Násilné trestné činy s následkem smrti dle nového trestního zákoníku.
Vávra, L.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 5
187.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP0 / ----
188.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategoriiSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 4--
189.
DT
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
1 / 4
Držmíšek, L.
190.
DT
Návrh implementace CSR v prostředí konkrétní praxe
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
0 / 2
--
191.BTNávrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketinguSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
0 / 1
--
192.BT
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
0 / 1
--
193.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Světlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
194.
DT
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK--
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
195.
BT
Návrh komunikační strategie vybraného hotelu
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--
VŠPPprohlížet0 / 1
--
196.
DT
Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služebSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
1 / 1 Vašíček, B.
197.
DT
Návrh komunikační kampaně neziskové organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPPprohlížet2 / 1
198.
DT
Návrh komunikační strategie na podporu drobného podnikání v produktové kategorii balených vod
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--VŠPP
0 / 1
--
199.
BT
Návrh konceptu efektivní značky pro začínající náborovou a vzdělávací společnost v makléřské oblastiLincényi, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPP
0 / 1
--
200.
DT
Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
0 / 1
--
201.
DT
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
0 / 1
--
202.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
203.
DT
Návrh na implementaci integrovaného systému řízení v prostředí praxeKatedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPprohlížet0 / 2
--
204.
BT
Návrh online kampaně pro nový MSP
Katedra marketingu (VŠPP)
B-MK
--VŠPP
0 / 2
--
205.
BT
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)Mezuláník, J.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP0 / 3--
206.
BT
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 2
Pavlát, T.
207.
BT
Nelegální zaměstnáváníŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 3--
208.
DT
Nelegální zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP1 / 2
209.
BT
Nelegální zaměstnávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
210.
DT
Nezávislost České národní banky při výkonu dohledu nad finančním systémem
Katedra práva (VŠPP)
N-SSN-SS-SPS
VŠPP
0 / 1
--
211.
DT
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázekPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPSVŠPP0 / 2
--
212.BTNutná obranaBurianová, P.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 1
--
213.
BT
Nutná obrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet
1 / 1
214.
BT
Občanství EU - praktický dopad na občana ČR?
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
3 / 3
215.
BT
Obchod a služby pro zákazníky v segmentu seniorů
Červinka, M.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet1 / 3
216.
BT
Obchodní firma a její ochrana
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 2
217.
BT
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
218.
BT
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 2
219.
BT
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
220.DT
Obchodování na tuzemských a zahraničních trzích
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 5
--
221.
DTOceňování podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
222.BTOchrana krajinyKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet1 / 1 Kačmář, V.
223.
BT
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problémPonitz, Z.Katedra práva (VŠPP)----VŠPP2 / 2 Zdráhal, P.
Younisová, A.
224.
BT
Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP0 / 3
--
225.
DT
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
226.BT
Ochranná známka a práva na označení
Pekarik, M.Katedra práva (VŠPP)B-EM
B-EM-POD
VŠPP
1 / 1
227.
DT
Okamžité zrušení pracovního poměru
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
1 / 2
Sigmundová, P.
228.
BT
Okolnosti vylučující protiprávnost.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet2 / 5
229.
BT
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
0 / 1--
230.
DT
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
prohlížet0 / 8
--
231.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
prohlížet0 / 8
--
232.
BT
Opravné prostředky ve správním soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet0 / 3--
233.
DT
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
234.
BT
Optimalizace stávajícího QMS v prostředí konkrétní firmy/podnik
Petříková, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POSx
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
235.
BT
Organizace správního soudnictví
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----VŠPPprohlížet0 / 3--
236.
BTOsobní obchodní společnosti a jejich povahaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet0 / 2--
237.
BT
Osobnostní práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 1
--
238.
DT
PachtElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
0 / 1
--
239.DT
Péče o zaměstnance
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2--
240.
BT
Personální řízení a právní předpisyŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
1 / 1 Jiráková, M.
241.
BT
Persuasivní strategie a její využití v digitální reklamě
Světlík, J.Katedra marketingu (VŠPP)B-MK
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
242.BT
Plán / plánování marketingové komunikace
Vavrečka, V.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 4
--
243.
DT
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
N-EM
--
N-EM-PDM
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
244.
BT
Plánování finančních zdrojů podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
0 / 1
--
245.
BT
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP0 / 2
--
246.
BT
Podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS-PVP
VŠPP
0 / 2
--
247.DT
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 1
--
248.BTPodnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravuČerný, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
prohlížet
1 / 1
Klimánková, M.
249.BTPodnikání v obchodu a službáchČervinka, M.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet
0 / 6
--
250.
DT
Podnikání v obchodu a službáchKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
3 / 6
Ďurdík, L.
251.
DT
Podnikání v osobních financíchNešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
252.
BT
Podnikání v osobních financích
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
253.BT
Podnikání žen
Nešporek, R. V.
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 5--
254.
DT
Podnikání žen
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP1 / 5 Kuchařová, J.
255.
BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPPprohlížet1 / 5 Hovorková, G.
256.
BT
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPP1 / 5 Gašparcová, L.
257.
BT
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POS
VŠPP
prohlížet
1 / 5
Klimeková, N.
258.
BT
Podnikatelský plán obchodní organizace
Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPPprohlížet0 / 1
--
259.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
9 / 25
Maliňák, M.
Kukučková, R.
Dulínek, Z.
Pavlíková, M.
Hájková, M.
Hlávková, T.
Šigut, J.
Ilicheva, D.
260.
BT
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
2 / 8
Vašina, J.
261.BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
0 / --
--
262.BTPolitická právaHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
263.DT
Povinnosti zaměstnavatele
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet1 / 2 Kosíková, V.
264.
BT
Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)----VŠPPprohlížet
0 / 1
--
265.
DTPracovní smlouva
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
0 / 2
--
266.BT
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Nešporek, R. V.Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 7
--
267.BTPrávní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
prohlížet
0 / 5
--
268.
BT
Právní aspekty vybraného pojistného produktuTuláček, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVP
VŠPP
prohlížet
1 / 1
269.
DTPrávní aspekty zdanění zisků plynoucích z digitální ekonomikyKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet1 / 1
--
270.DTPrávní postavení dozorčí rady akciové společnostiPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet
0 / 2
--
271.
DT
Právní postavení představenstva akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet
2 / 2
272.DT
Právní postavení společníků v osobních společnostech podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
0 / 2
--
273.DT
Právní prostředky řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a případně majetku
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
0 / 1
--
274.BTPrávní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákonaKirály, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
275.
BT
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
Šouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
1 / 3
276.BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorské
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPprohlížet0 / 1
--
277.
BT
Právní úprava výrobní a obchodní aktivity v době pobělohorskéŠouša, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 1
--
278.
DT
Právní úprava zájezdu
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP0 / 1--
279.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
280.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1 Kuffa, D.
281.
BT
Právotvorné orgány v československých ústavách (1945-1992)
Šouša, J.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 1--
282.
BTPrávotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)Kindl, V.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 1--
283.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP1 / 1 Ruml, R.
284.
BT
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
Gogová, S.
285.BTProbační a mediační službaKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet
0 / 1
--
286.BT
Problematika agenturního zaměstnávání
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 2
--
287.
DT
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
0 / 5
--
288.BTProblematika ochrany menšinKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
289.
BT
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelůmPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
290.
BT
Procesně řízená organizace
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2
--
291.DT
Prodej zboží v obchodě
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
0 / 1
--
292.BTProexportní politka ČRFireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
----VŠPP0 / 1
--
293.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
0 / 3
--
294.
DT
Projekt zavádění in-bound marketingu ve firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
C-MK
--
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
295.
DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet1 / 8
296.
BT
Projektový management, řízení projektůFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPprohlížet1 / 8
297.
BT
Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 4
298.
BT
Předpisy evropského práva a vliv na český správní proces
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
0 / 2
--
299.
BT
Představenstvo a.s., postavení jeho členůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2--
300.
DT
Překážky v práci
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 2
--
301.
BT
Překážky v práci
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
2 / 4
302.
BT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POD
VŠPPprohlížet1 / 3
--
303.DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPprohlížet0 / 3
--
304.BT
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 2
305.DTPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPprohlížet2 / 5
306.
BT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
1 / 5
307.BTPůsobení ČR v konkrétní oblasti činnosti EU
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
308.
BT
Působnost odborové ogranizace
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 4
--
309.
DT
Registrované partnerství
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPS
VŠPP
1 / 1
310.
BT
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
311.
BT
Restrukturalizace společnosti v kriziKořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
312.
BT
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
313.
BT
Rodinné podnikáníFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
1 / 5
--
314.
DT
Rodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet3 / 10 Jurajda, J.
Vicherek, J.
Řehák, M.
315.
BT
Rodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 10 Menšíková, S.
316.
DT
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 5
--
317.
BT
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
318.DTRovné zacházení a zákaz diskriminaceKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
1 / 2
319.BTRovné zacházení a zákaz diskriminace
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet
0 / 4
--
320.
BT
Rozbor judikatury k vybranému finančněprávnímu problému
Tuláček, M.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS
B-PS-PVS
B-PS-PVP
VŠPP
0 / 10
--
321.BTRozhodčí řízení a subsidiární aplikovatelnost občanského soudního řáduKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
322.
BT
Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu
Černý, M.
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
0 / 1
--
323.
BT
Rozsah pravomoci prezidenta republiky
Hřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
1 / 1
Zajác, F. T.
324.
DT
Rozvázání pracovního poměruŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet1 / 2 Kopřivová, M.
325.
BTRozvázání pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet4 / 6 Dzhussoeva, A.
Borhy, O.
Kolářová, K.
Kyliš, J.
326.
BT
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Katedra marketingu (VŠPP)
----VŠPP
1 / 5
327.DTRučení a finanční zárukaElischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
1 / 1 Medková, M.
328.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPP0 / 1--
329.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnostKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
prohlížet
6 / --
330.BTŘízení nákupu v konkrétní firmě (výběr dodavatele, hodnocení dodavatele, optimalizace, nákupní strategie atd.)Hádek, L.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 5
--
331.
BT
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 3--
332.
BT
Řízení o pozůstalostiJanečková, L.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-EM
B-PS-PVP
B-EM-API
VŠPPprohlížet
1 / 1
Walter, D.
333.BTŘízení osobních financíKatedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet1 / 5 Minařík, L.
334.
DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 8
--
335.BT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPprohlížet0 / 5--
336.DT
Řízení znalostí v podmínkách praxe
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
prohlížet
0 / 5
--
337.
BT
SCM (Suply Chain Management - řízení dodavatelského řetězce)
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP0 / 1
--
338.
BT
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPP1 / 3 Křivánek, J.
339.
DT
SJM - zákonný a smluvní režim
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
1 / 1
Grundmannová, M.
340.
DT
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhodKatedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 5
--
341.
BT
Sklady a skladování - optimalizace
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet0 / 1
--
342.
DT
Slabší strana v soukromém právu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet0 / 1--
343.
DT
Směnka
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
0 / 1
--
344.
BT
Smírčí řízení soudní (smír praetorský)Sedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 1
--
345.
DTSmlouva o smlouvě budoucíKatedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
0 / 2
--
346.
DT
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 5
--
347.
DT
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
348.
BT
Soudní smír - alternace, předpoklady, důsledkySedláček, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 1--
349.
BT
Soudní úschovy
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPP
0 / 1
--
350.
BTSoudnictví ve věcech voleb a ve věcech krajského a místního referendaKatedra práva (VŠPP)----
VŠPP
0 / 4
--
351.
BT
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 8
--
352.
BT
Spokojenost zaměstnanců v prostředí konkrétní firmy, analýza a návrhy na zlepšení
Petříková, R.Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
prohlížet0 / 5
--
353.
DT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - nová cesta vedení firem a všestranně výhodná spolupráce všech zainteresovaných stran
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 5
--
354.
BT
Společenská odpovědnost firem (CSR) - filosofie zdravé a moderní firmy
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
0 / 5
--
355.
DT
Společnost s ručením omezeným a její orgány
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
2 / 2 Body, R.
Katrev, P.
356.BTSprávní řízení na úseku katastru nemovitostíKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
357.
BT
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
358.
DT
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPprohlížet
0 / 1
--
359.
BTStarší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet1 / 3
360.BT
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Taussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
361.
BT
Státní dohled nad exekuční činnostíSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
362.
DT
Státní úřad inspekce práce a kontrola zaměstnavateleKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 2
--
363.
BT
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOKPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
364.BT
Statutární orgán podnikatele
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 2
--
365.DTStatutární orgány a jejich smluvní vztahyPastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet0 / 4
--
366.
BT
Strategická analýza firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 8
--
367.DT
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet2 / 8
368.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 2
--
369.
BT
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 3
--
370.
BT
Strategie a/nebo taktika marketingové komunikace na B2B trzích
Katedra marketingu (VŠPP)B-MK--VŠPPprohlížet0 / 3--
371.
BT
Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPprohlížet0 / 3
--
372.
DTSuperficiální zásadaKatedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPPprohlížet
1 / 1
--
373.
BT
Svébytnost soudní ingerence k exekuční činnosti
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
374.
BT
Systém řízení kvality – implementace požadavků norem řady ISO 9000
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
0 / 5
--
375.
BTŠtíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet0 / 2
--
376.
BT
Švarc systém
Katedra práva (VŠPP)
----VŠPPprohlížet1 / 2 Štrba, I.
377.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 4
--
378.
BT
Time Management
Hádek, L.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 1
--
379.
BTTotálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 5--
380.
BT
Tradiční význam a obsah ústavy
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
381.BTTvorba vize, mise, strategie a politiky firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 6--
382.
BT
Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
3 / 5
383.BTÚčelová kategorizace pozemkůKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
384.
DT
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 2
--
385.
BT
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
0 / 3
--
386.BTÚloha soudů v právním státěHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
387.
DT
Uplatnění inbound strategie komunikace ve vybrané firměSvětlík, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
0 / 2
--
388.
BT
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPprohlížet0 / ----
389.
BT
Určitost žalobního petitu
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
390.
BT
Ústavní orgány a jejich vzájemné vztahyHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
391.BTÚstavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
Katedra práva (VŠPP)
B-PSB-PS-PVSVŠPP
1 / 1
392.
BT
Ústavní pořádek ČR
Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
393.
BT
Ústavní rámec členství ČR v EU
Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
1 / 3
Kaštanová, M.
394.
BTÚstavní soudnictvíHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)----
VŠPP
0 / 1
--
395.BTÚzemní samospráva a členění ČRHřebejk, J.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
1 / 1
--
396.
BT
Uznání diplomů a kvalifikací /případová studie/
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
397.DT
Valná hromada akciové společnosti
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
1 / 2
Novotný, J.
398.BT
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 2
--
399.
DT
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet1 / 2
400.
BTVěcná břemena - vymezení služebností ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřaduGregorová, J.Katedra práva (VŠPP)B-PS
B-PS-PVS
VŠPP
1 / 1
Pospíšilová, P.
401.
BT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)Katedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
0 / 5
--
402.DT
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
Janků, Š.
Katedra marketingu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
1 / 5
Adamec, Š.
403.
BTVeřejné zdravotní pojištění problematika úhrad zdravotní péčeŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet1 / 1
404.DTVěřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízeníKatedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet0 / 1--
405.
BT
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Katedra marketingu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet0 / 1--
406.
DT
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Kořán, R.
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
407.BT
Vliv vstupu České republiky do Schengenského prostoru na počet a druh vydaných cestovních dokladů
Katedra práva (VŠPP)B-PSB-PS-PVS
VŠPP
1 / 1 Kenická, P.
408.
BT
Vnitřní předpisy organizaceŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 2
Prokůpková, M.
409.
BT
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet1 / 4 Honsa, M.
410.
BT
Volný pohyb pracovníků /případová studie/
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 3
--
411.
BTVolný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/Ponitz, Z.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet1 / 4
412.
BTVolný pohyb služeb /případová studie/Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 4
--
413.
BTVybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
prohlížet1 / ----
414.BTVybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
2 / ----
415.
DT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostíKirály, J.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
0 / 1
--
416.BT
Vybrané instituty občanského práva a katastr nemovitostí
Katedra práva (VŠPP)
B-PS
B-PS
B-PS-PVP
B-PS-PVS
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
417.
BTVyhlašování právních předpisůHřebejk, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP
0 / 1
--
418.DTVyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet0 / 1--
419.BTVyloučení společníka a zrušení jeho účasti v s.r.o.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2--
420.
BT
Výpověď
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 5
--
421.
DT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyKatedra marketingu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
0 / 3
--
422.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmyMezuláník, J.
Katedra marketingu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
VŠPPprohlížet
1 / 3
Černíčková, M.
423.
BT
Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmyKatedra marketingu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-IIP
VŠPP
prohlížet0 / 3
--
424.
DT
Vytěsnění minoritních akcionářůPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2
--
425.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet1 / 1
426.
BTVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
427.
BTVyužití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
0 / 5
--
428.
BT
Využití informačních technologií v ...Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP1 / 4 Janíček, D.
429.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
430.
BTVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
431.
BT
Vývoj a využití cloudových technologiíŠpička, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 3
--
432.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP0 / 1
--
433.BTVývoj správniho soudnictví na území České republiky
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
2 / 3
Holoubek, M.
Vondráčková, L.
434.
DT
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
2 / 4
Šabacký, J.
Šokala, R.
435.
DT
Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Nétek, V.Katedra marketingu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
0 / 3
--
436.
BT
Význam výkladu práva EU Soudním dvorem pro ČR
Ponitz, Z.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 4
--
437.BTVyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
438.
DT
Vyživovací povinnost mezi manželi
Elischer, D.
Katedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPprohlížet0 / 1--
439.BTVzdálená instalace operačního systému
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
440.DTVznik a změny pracovního poměruKatedra práva (VŠPP)----VŠPP0 / 2
--
441.
BT
Vztah vnitrostátního a mezinárodního (evropského) práva
Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet0 / 1
--
442.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPprohlížet
0 / 1
--
443.
BTWebové stránky z hlediska útoků na něKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPPprohlížet1 / 2 Michalko, M.
444.BT
x
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 1
--
445.
DT
Zajištění a exekuce prostředků ve virtuální měně podle daňového řádu
Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
1 / 1
--
446.
BT
Zajištění pohledávek v obchodním stykuKatedra práva (VŠPP)
--
--VŠPPprohlížet2 / 2
447.DT
Základy kontraktace v realitní oblasti
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)N-SSN-SS-SPSVŠPP
1 / 2
448.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
1 / 1
Šmrha, M.
449.
DT
Zákon o státní službě
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet2 / 2
450.
BT
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
0 / 1
--
451.
DT
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
1 / 2
452.
DT
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 1--
453.
DT
Založení komanditní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPPprohlížet
0 / 2
--
454.
DT
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
2 / 2
Jančiová, M.
Gregušová, V.
455.
DT
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Pastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 2
--
456.
BT
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet2 / 4
457.BTZaložení, vznik a neplatnost obchodní společnostiPatěk, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
1 / 1
458.
DT
Zánik nájmu bytu/domu
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet
1 / 1
459.BT
Zápis do katastru nemovitostí ( vklad )
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 1
Hyrošová, L.
460.
BT
Zápis do katastru nemovitostí ( záznam, poznámka )
Király, J.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1--
461.
DT
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
Besta, P.Katedra marketingu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 5--
462.
DT
Zastoupení
Elischer, D.Katedra práva (VŠPP)N-SS
N-SS-SPS
VŠPP
prohlížet
0 / 1
--
463.
BTZastoupení podnikatele v obchodních vztazíchPastrňák, R.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 2
--
464.
BT
Zastoupení ve správním soudnictvíŠmíd, D.
Katedra práva (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet0 / 1
--
465.
BT
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Katedra marketingu (VŠPP)
----
VŠPP
prohlížet
0 / 5
--
466.
BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 1
--
467.BT
Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Katedra práva (VŠPP)--
--
VŠPP
0 / 1
--
468.
BT
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet
2 / 5
Vítek, P.
Nováková, P.
469.
DT
Změna okolností a její vliv na trvání závazkuKatedra práva (VŠPP)
N-SS
N-SS-SPS
VŠPPprohlížet0 / 2--
470.BTZměny pracovního poměruŠmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
prohlížet0 / 4--
471.
DT
Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
Pastrňák, R.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
0 / 2
--
472.
BT
Zrušení a likvidace obchodních společností
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 2 Cáblová, J.
473.BTZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
prohlížet1 / 3
474.
DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
prohlížet
2 / 3
Kalčíková, M.
Snášelová, M.
475.
BT
Žaloba na určeníSedláček, D.
Katedra práva (VŠPP)
--
--
VŠPP0 / 1
--
476.
BT
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
1 / 7
477.
BT
Živnostenská kontrola a správní delikty
Šmíd, D.Katedra práva (VŠPP)
--
--VŠPP1 / 3 Paděrová, M. M.