Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BPActa a následující hnutí ( Anonymus)Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Ježek, F.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
6.
BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Khlevnoy, A.
7.
BP
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.BPAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Automatizovaná správa certifikátůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.BPBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2 Noga, P.
Smolař, P.
11.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
13.BPBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.
14.BPCertifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
--
15.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Liskovský, O.
Babják, J.
16.BP
Daňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / -- Zieglerová, K.
17.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
18.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Digitální stopaBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašina, J.
21.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BPElektronické obchodováníŠpička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 3 Šimčíková, L.
24.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Rakovtsi, V.
26.
DP
Finanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Zounek, M.
27.BPFyzická bezpečnostBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kuzhim, E.
28.
BPGDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Aul, A.
Peterka, J.
29.
BP
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Bělašková, M.
30.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BPHavarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Tkachenko, S.
32.
BP
Hospodaření neziskových organizacíBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
34.BPInformační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Inovace a management inovací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
3 / 8
Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
37.DPInovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 10
Vojáčková, R.
Ošlejšek, P.
39.
BP
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 1
Šporek, J.
Šubrt, M.
40.BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
41.
DPInvestiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
42.
BPIT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
43.
BPIT firma jako start upKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
BPKomunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
45.DPKonkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 5--
46.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
Jelínková, H.
48.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 5 Mrázková, M.
Jelénková, M.
49.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
50.
BP
Kybernetická kriminalita
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.BP
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
52.
BP
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.DPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 8 Pazderník, R.
Pros, M.
54.
BPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Bartoník, M.
55.
BP
Malware současná situace
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
56.
BPManagement kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
57.BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
58.BP
Měření produktivity práce
Taussik, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Meteostanice s webovým rozhranímKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
60.
DPMikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Malachta, N.
61.
BPModelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy2 / 3
62.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / ----
63.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
64.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 2--
65.
BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
66.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / ----
67.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.DP
Oceňování podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
69.BP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
70.
DP
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
71.BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.BP
Počítačové sítě, Linux
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy1 / 5
75.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POSVŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
Klimeková, N.
76.
BPPodnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
Hovorková, G.
77.BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
9 / 25
Dulínek, Z.
Šigut, J.
Ilicheva, D.
Hájková, M.
Pavlíková, M.
Hlávková, T.
Maliňák, M.
Kukučková, R.
78.
BP
Podnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 8
79.BPPodnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
80.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
81.BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
82.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8 Ševelová, M.
83.BP
Projektový management, řízení projektů
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8
84.BPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
--
85.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
86.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
87.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5 Klouda, J.
Vyoralová, L. Y.
88.
BP
Reportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
90.BPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
91.
DP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy3 / 10 Jurajda, J.
Řehák, M.
Vicherek, J.
92.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10
93.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
6 / --
95.
DPŘízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
96.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
98.BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Löster, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Vincenc, M.
101.
BP
Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
102.
BP
Strategická analýza firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
103.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 8
104.BPStrategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
105.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
106.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 6--
107.BPUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
108.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4 Honsa, M.
109.BPVybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
110.
BPVybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy
2 / --
--
111.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
112.BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
113.
BPVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
115.BPVyužití informačních technologií v ...Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
116.BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
119.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
120.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
BP
Vzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Michalko, M.
124.BPZákon o kybernetické bezpečnostiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
BP
Zálohování pracovních stanicJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studieKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 3
129.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
130.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 7