Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza realitního trhu v okrese Opava
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DPAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníMaňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
7.
BP
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
8.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Automatizovaná správa certifikátůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
11.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Bezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kubalík, J.
13.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Vasilko, V.
Feix, J.
14.
BPCertifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
15.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu2 / 2 Liskovský, O.
Babják, J.
16.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
17.
BPDaňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
18.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BPDigitální stopaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Vašina, J.
21.
BP
Ekonomie času drobného podnikateleKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
Šimčíková, L.
24.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užitíKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Novotný, M.
25.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
26.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / 3 Zounek, M.
27.BPFyzická bezpečnostKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
28.
BP
GDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 3
29.
BP
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
30.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.
BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 2
32.
BPHospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / ----
33.BPHry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Proněk, J.
34.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
36.DPInovace a management inovacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
3 / 8
Spurná, A.
Vysluchová, B.
Krupičková, K.
37.DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu
2 / 10
39.
BP
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1
40.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
41.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
45.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
46.
BPKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
48.DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 5 Jelénková, M.
Mrázková, M.
49.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
50.
BP
Kybernetická kriminalita
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
BPKyberšikana a její prevenceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Němeček, M.
52.
BP
Licence u SW
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
53.DPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 8
54.
BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 8 Bartoník, M.
55.
BP
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Líman, Š.
56.
BPManagement kvality v organizacíchFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8 Míšek, J.
57.BPManagement profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
58.
BP
Měření produktivity práce
Taussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.DP
Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
Ježek, F.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
61.BPModelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
62.
DPModerní přístupy k řízení a vedení lidíMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu1 / --
--
63.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
64.
BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
65.
BP
Nasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
66.
BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / --
--
67.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
68.DPOceňování podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DPOperační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
70.BP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
71.
BPPlánování finančních zdrojů podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
72.BP
Počítačové sítě, Linux
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
73.DPPodnikání na finančních trzíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.BPPodnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5 Klimeková, N.
75.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAEVŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
76.
BP
Podnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5
77.
BP
Podnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
9 / 25
78.BPPodnikatelský záměrKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 8
79.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetenceDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / ----
80.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
81.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ruml, R.
82.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu1 / 8 Ševelová, M.
83.
BP
Projektový management, řízení projektůFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 8
Neuwirth, R.
84.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 3--
85.
DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu0 / 3--
86.BPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5 Štefková, D.
87.
DPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
88.
BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
89.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
90.
BPRodinné podnikáníFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5
--
91.
BP
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 10 Menšíková, S.
92.DPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu3 / 10 Vicherek, J.
Řehák, M.
Jurajda, J.
93.BPŘídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
6 / --
Černá, M.
Újezdská, V.
Bierošová, M.
Tlustoš, J.
Bartošová Gandžalová, I.
Vršanská, V.
95.DPŘízení výroby jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
96.DPSnižování podnikatelských rizikPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
97.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
98.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.DPSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
100.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 3
101.BPStatistická analýza hospodářských ukazatelůTaussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
BP
Strategická analýza firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8--
103.
DPStrategické (a procesní) řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu2 / 8 Vozdová, K.
Regéciová, L.
104.
BPStrategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
105.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
106.
BPTvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 6
--
107.
BPUplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti tématu0 / --
--
108.BPVolitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 4
Honsa, M.
109.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
110.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / --
--
111.DPVyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
112.
BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Bártfay, T.
113.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
115.
BP
Využití informačních technologií v ...Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu1 / 4
116.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
118.
BPVývoj a využití cloudových technologiíŠpička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
119.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
121.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
123.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 2
124.BPZákon o kybernetické bezpečnostiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.
BP
Zálohování pracovních stanicKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
126.
DPZaložení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.BPZávislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.BPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
129.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti tématu2 / 3
130.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Fialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 7