Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPActa a následující hnutí ( Anonymus)Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
3.BP
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Analýza realitního trhu v okrese OpavaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DPAplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / ----
6.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1 Khlevnoy, A.
7.
BP
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Bejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
11.BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPBezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
13.
BPBezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
14.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
15.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
16.BPDaňová a finanční optimalizace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
17.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
18.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Digitální stopa
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Vašina, J.
21.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
23.
BPElektronické obchodováníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Šimčíková, L.
24.DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Novotný, M.
25.
BPFaktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
26.DPFinanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
27.
BP
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
28.
BP
GDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3
Aul, A.
Peterka, J.
29.
BP
Google hackingBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
BP
Grafický tutoriál assembleruJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Havarijní plán ( HP) v ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
32.BPHospodaření neziskových organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Hry a hráči
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Proněk, J.
34.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkyKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
36.
DP
Inovace a management inovací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy3 / 8
37.DPInovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy
2 / 10
39.
BP
Instalace OS z USB
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 1
Šporek, J.
Šubrt, M.
40.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3--
41.DP
Investiční rozhodování v podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.BP
IT firma jako start up
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy0 / 3
--
45.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
46.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
47.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
Jelínková, H.
48.DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5 Mrázková, M.
Jelénková, M.
49.BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
50.BP
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.
BPKyberšikana a její prevenceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1 Němeček, M.
52.BPLicence u SWKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 8
Pazderník, R.
Pros, M.
54.BP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
55.
BP
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
56.
BP
Management kvality v organizacíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Míšek, J.
57.BPManagement profesionálního herního týmu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BPMěření produktivity práceTaussik, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Červinka, L.
60.
DPMikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČRKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
61.BPModelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
Webster, L.
Kopsa, J.
62.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
--
63.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 2
--
65.BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 2
66.BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
68.
DP
Oceňování podniku
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
69.
BP
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
70.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8--
71.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.BP
Počítačové sítě, Linux
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Podnikání na finančních trzích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-PODVŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
Gašparcová, L.
75.BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-POSVŠPPPodrobnosti témy1 / 5
76.
BP
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAEVŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
77.
BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
9 / 25
78.BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 8
Vašina, J.
79.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti témy
0 / --
--
80.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5--
81.
BPPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 1
82.DPProjektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
Ševelová, M.
83.
BPProjektový management, řízení projektůFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Neuwirth, R.
84.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 3
--
85.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
86.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5 Štefková, D.
87.DPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy2 / 5
88.
BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Bartoš, M.
Psatras, M.
90.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
91.DPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 10
92.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10
Menšíková, S.
93.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
94.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
6 / --
95.DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 8
--
96.DPSnižování podnikatelských rizikPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BPSpecifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 8
--
98.BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
Vincenc, M.
101.BPStatistická analýza hospodářských ukazatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
102.BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
103.
DP
Strategické (a procesní) řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 8
Regéciová, L.
Vozdová, K.
104.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 2
--
105.
BPTéma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohoděKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 4
--
106.BPTvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 6
--
107.BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPPPodrobnosti témy0 / --
--
108.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 4
109.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / --
--
111.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.BP
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bártfay, T.
113.BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
115.BP
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 4
116.BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
117.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
118.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
119.DPVývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
120.BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.BPVzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
Michalko, M.
124.BPZákon o kybernetické bezpečnostiBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
BP
Zálohování pracovních stanic
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
126.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
127.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3 Adámková, K.
129.
DPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy2 / 3
130.
BP
Ženy v malém a středním podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 7
Rzodková, V.