Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPAnalýza hlasové biometrieBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.BP
Analýza krizového vývoje firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BPAutomatizovaná konfigurace síťových prvkůBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Automatizovaná správa certifikátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
12.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.BPBezpečnost datových formátů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2
14.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 3
Feix, J.
Vasilko, V.
15.
BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
16.
BP
Co po nás lze najít na počítači
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 2
17.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
19.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5--
20.
DP
Daňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BPDetektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.BP
Digitální stopa
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1 Vašina, J.
24.
BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
25.DPEkonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
26.
BP
Elektronické obchodování
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
27.
DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
29.
DP
Finanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
30.DP
Finanční aspekty Customer lifetime value
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 2--
31.
BP
Finanční řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
32.BP
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
33.
BP
Fyzická bezpečnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kuzhim, E.
34.
BP
GDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
35.
BP
Google hacking
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
BP
Grafický tutoriál assembleru
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
37.BP
Havarijní plán ( HP) v IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Tkachenko, S.
38.
BP
Hospodaření neziskových organizací
Beňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / --
--
39.
BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DP
Inovace a management inovací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu3 / 8 Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
43.DPInovační podnikání malých a středních podnikůFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 1
44.
DP
Inovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 10 Ošlejšek, P.
45.BPInsolvence firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.BP
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 1
Šubrt, M.
Šporek, J.
47.
BP
Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
48.DPInvestiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
49.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
IT firma jako start up
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
51.
BP
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemiKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
52.
BP
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 3
--
53.
DP
Konkurenceschopnost podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
54.
DP
Konkurenční potenciál podniku
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5 Krajčová, A.
55.
BP
Kontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Durda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu1 / -- Jelínková, H.
57.
DPKvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
58.
BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 5 Koumar, R.
59.BPKybernetická kriminalitaKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.BP
Kyberšikana a její prevence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1--
61.
DP
Leadership a organizační kulturaDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
62.BP
Licence u SW
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
64.BPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
65.BP
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
66.
BP
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
67.
BPManagement profesionálního herního týmuBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fogaraš, F.
68.
BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Červinka, L.
69.
BP
Modelování business procesůMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 3
70.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1
--
72.BP
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
73.
BP
Nasazení ERP systémů v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 2
Pluhař, R.
74.
BP
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / --
--
75.DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Ocenění firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.
DP
Oceňování podnikuPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
--
78.
BP
Operační management, řízení provozu organizacíFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 8
--
79.
DPOperační management, řízení provozu organizacíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8--
80.
BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
BPPočítačové sítě, LinuxBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
DP
Podnikání na finančních trzíchKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5 Hovorková, G.
84.
BPPodnikatelský plánTykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 5
85.BP
Podnikatelský plán
Tykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 5
86.
BP
Podnikatelský záměr
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu7 / 25 Pavlíková, M.
Kukučková, R.
Šigut, J.
Hlávková, T.
Hájková, M.
Maliňák, M.
87.
BPPodnikatelský záměrFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu2 / 8
88.
BPPodnikavost jako klíčová kompetenceDurda, L.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 5
--
90.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPPodrobnosti tématu0 / 5
--
91.
BP
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládeže
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
3 / 8 Ševelová, M.
93.BPProjektový management, řízení projektůFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
94.
BPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
--
95.
DP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
96.
DP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 5
Vyoralová, L. Y.
97.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
98.
BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
Zavrazhnov, K.
99.
BP
Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / 2
100.
DP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti tématu
7 / 10
Čepová, K.
Richter, R.
Vicherek, J.
Řehák, M.
Cílková, M.
Žáček, M.
Šťastný, L.
101.BP
Rodinné podnikání
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
102.
BPRodinné podnikáníFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 5
Hanusek, J.
103.BPRodinné podnikáníMikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 10
104.DPRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
105.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-API
VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
106.BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
107.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti tématu0 / 8--
108.
DP
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
109.DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
DP
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
--
112.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
1 / 1
--
114.BP
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Vincenc, M.
115.BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 8
--
116.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 8
Regéciová, L.
117.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchodyKokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
118.
DP
Systémy měření výkonnosti podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 2--
119.
BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu1 / 4--
120.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 6
--
121.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Beňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / ----
122.
DPVliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti tématu1 / 4 Honsa, M.
124.
BP
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti tématu
2 / --
125.BPVybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / --
--
126.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"Myslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bártfay, T.
128.BPVyužití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.BPVyužití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
130.
BP
Využití informačních technologií v ...Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti tématu
0 / 4
--
131.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
132.
BP
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
134.DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti tématu0 / 1--
135.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
136.
BP
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Michalko, M.
139.
BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šmrha, M.
140.BP
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.BPZaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnostiKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
143.BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
Adámková, K.
145.
DPZvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti tématu
1 / 3
146.BPŽeny v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti tématu
2 / 7