Summary of topics offered - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
2.BT
Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
3.
BT
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
4.BT
Analýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
5.
DT
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / --
--
6.
BT
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmyVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
7.
BT
Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Kokeš, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1 Khlevnoy, A.
8.
BT
Automatické testování softwareKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
9.
BT
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Automatizovaná správa certifikátůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
11.
BT
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
12.
BT
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Bezpečnost datových formátů
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic
1 / 2
Kubalík, J.
14.
BT
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 3
Feix, J.
Vasilko, V.
15.BTCertifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světěBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
--
16.BT
Co po nás lze najít na počítači
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 2
17.
BTDaňová a finanční optimalizaceBeňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
18.
BTDaňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 5--
19.BTDaňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činnýchKrajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
0 / 5
--
20.
DTDaňové zatížení podnikajících fyzických osob v komparaci se zaměstnanciKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 2--
21.
BT
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
22.
BTDetektor zplodin hoření na bázi platformy ArduinoMyslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Digitální stopaBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1
24.BT
Ekonomie času drobného podnikatele
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Slatinská, K.
25.
DT
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Mikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Elektronické obchodováníŠpička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
2 / 3
Šimčíková, L.
27.
DT
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užitíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
29.DT
Finanční analýza vybraného podniku
Ključnikov, A.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
30.
DT
Finanční aspekty Customer lifetime value
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPPDetails of topic0 / 2
--
31.
BT
Finanční řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-PAM
--
VŠPPDetails of topic
0 / 3
--
32.
BT
Finanční zdraví firmy v projektových studiích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
33.
BT
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 2
Kuzhim, E.
34.
BT
GDPR a souvislosti v ITBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
35.
BT
Google hacking
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Grafický tutoriál assembleru
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic0 / 1--
37.BT
Havarijní plán ( HP) v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPDetails of topic1 / 2
38.
BT
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPDetails of topic
1 / --
--
39.
BT
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPDetails of topic1 / 1 Proněk, J.
40.
BTInformační podpora řízení vztahu se zákazníkyKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1
--
41.
BT
Informační podpora tvorby obchodního modulu v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
42.
DTInovace a management inovacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
3 / 8
Spurná, A.
Krupičková, K.
Vysluchová, B.
43.
DT
Inovační podnikání malých a středních podnikůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 1
44.
DTInovační podnikání malých a středních firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
1 / 10
Ošlejšek, P.
45.
BT
Insolvence firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
46.
BT
Instalace OS z USB
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 1 Šubrt, M.
Šporek, J.
47.
BT
Interkulturní bariéry ve smíšených firmáchMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
0 / 3--
48.
DT
Investiční rozhodování v podnikuPolách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
49.
BTIT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
50.
BTIT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve vybrané zemi
Krajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
52.BT
Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Mezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic0 / 3
--
53.
DT
Konkurenceschopnost podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
54.
DT
Konkurenční potenciál podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 5
55.
BTKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
56.BTKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
1 / --
57.
DT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5
Mrázková, M.
Jelénková, M.
58.
BT
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Details of topic1 / 5 Koumar, R.
59.BT
Kybernetická kriminalita
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
60.
BT
Kyberšikana a její prevenceBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Leadership a organizační kultura
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
62.
BT
Licence u SW
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
63.DTLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8
64.
BT
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
65.
BT
Malware současná situace
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
Líman, Š.
66.
BT
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPPDetails of topic
1 / 8
67.BT
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic1 / 1
68.
BT
Meteostanice s webovým rozhranímJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-APIVŠPPDetails of topic
1 / 1
Červinka, L.
69.
BT
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 3
Kopsa, J.
Webster, L.
70.
DT
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPPDetails of topic
0 / --
--
71.
BTMožnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdfBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
73.BTNasazení ERP systémů v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic1 / 2 Pluhař, R.
74.
BT
Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
75.
DT
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podniku
Krajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
76.
DT
Ocenění firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
77.
DT
Oceňování podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
78.
BT
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic0 / 8--
79.
DT
Operační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 8
--
80.
BT
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
0 / 1
--
81.
BT
Počítačové sítě, Linux
Bejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
82.
DT
Podnikání na finančních trzích
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
83.BT
Podnikatelský plán
Tykva, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM-MAE
VŠPPDetails of topic1 / 5
84.
BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic1 / 5 Klimeková, N.
85.BT
Podnikatelský plán
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPDetails of topic
1 / 5
86.BTPodnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
7 / 25
Pavlíková, M.
Kukučková, R.
Šigut, J.
Hlávková, T.
Hájková, M.
Maliňák, M.
87.
BT
Podnikatelský záměrFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic2 / 8
88.
BT
Podnikavost jako klíčová kompetence
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
89.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahůKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-BZS
B-EM-POD
--
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
90.
BT
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-PODVŠPP
Details of topic
0 / 5
--
91.
BT
Prevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
92.DT
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
3 / 8
Ševelová, M.
93.
BT
Projektový management, řízení projektůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
1 / 8 Neuwirth, R.
94.BTPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
--
95.DT
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 3
--
96.
DT
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
2 / 5
Vyoralová, L. Y.
97.
BTPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
98.
BT
Reportování dat a počítání výkonnostiKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
Zavrazhnov, K.
99.
BTRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 2
100.
DT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
7 / 10 Čepová, K.
Richter, R.
Vicherek, J.
Řehák, M.
Cílková, M.
Žáček, M.
Šťastný, L.
101.
BTRodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
102.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 5
Hanusek, J.
103.
BT
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 10 Menšíková, S.
104.
DT
Rodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 5
--
105.
BT
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupemJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Details of topic
1 / 1
--
106.
BT
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Durda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / -- Újezdská, V.
107.
DT
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 8--
108.DT
Snižování podnikatelských rizik
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
109.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic0 / 2--
110.
DT
Sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v komparaci se zaměstnanciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPDetails of topic
0 / 2
--
111.
BTSpecifika a konkurenceschopnost v MSP
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 8--
112.
BTSrovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČR
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
113.DTSrovnání znalostních společnostní a vymezení společných znakůKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic1 / 1--
114.
BT
Starší generace a její problémy v souvisloti s ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 3 Vincenc, M.
115.
BT
Strategická analýza firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 8
--
116.
DT
Strategické (a procesní) řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
1 / 8
Regéciová, L.
117.
BT
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 2--
118.DTSystémy měření výkonnosti podnikuVozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--
VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
119.
BT
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
1 / 4
--
120.
BT
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 6
--
121.
BT
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikáníBeňová, K.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
0 / --
--
122.
DT
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
C-PAM
--VŠPP
Details of topic
0 / 2
--
123.BTVolitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 4
124.
BT
Vybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPPDetails of topic2 / -- Zárubová, M.
125.
BT
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Maňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Details of topic
1 / --
--
126.
DT
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
127.
BT
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Details of topic
1 / 1
128.
BT
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1--
129.
BT
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic0 / 5
--
130.
BTVyužití informačních technologií v ...Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 4
--
131.
BT
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic0 / 1--
132.
BT
Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic0 / 1
--
133.BTVývoj a využití cloudových technologiíŠpička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPDetails of topic0 / 3--
134.
DT
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Details of topic
0 / 1--
135.
BT
Vyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
136.BT
Vzdálená instalace operačního systému
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
137.
BTWebové stránky z hlediska útoků na něBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Details of topic
0 / 1--
138.
BT
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Details of topic
1 / 2
139.
BT
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPDetails of topic
1 / 1
140.BTZálohování pracovních stanicJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
141.
DTZaložení IT společnosti, modely a případové studieKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Details of topic0 / 1--
142.
BTZaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní společnostiKrajčová, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--
VŠPP
Details of topic
0 / 2--
143.
BT
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Details of topic
1 / 3
145.
DT
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EMN-EM-PDMVŠPP
Details of topic
1 / 3
146.BTŽeny v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Details of topic
2 / 7