Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BPAnalýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BP
Analýza hlasové biometrie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPAnalýza krizového vývoje firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DP
Aplikace přístupů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy0 / --
--
6.
BP
Aplikace využití bodu zvratu v řízení firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BPAplikované použiti dynamických algoritmu šifrovániKokeš, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BP
Automatické testování software
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Automatizovaná konfigurace síťových prvků
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPAutomatizovaná správa certifikátůBejček, M.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BPBezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešeníBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 2
Noga, P.
Smolař, P.
12.
BP
Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Bezpečnost datových formátůBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Kubalík, J.
14.
BP
Bezpečnostní politika a její praktická reliazace v podniku, vytvoření dokumentaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Feix, J.
Vasilko, V.
15.BP
Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
16.
BP
Co po nás lze najít na počítačiBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 2
Liskovský, O.
Babják, J.
17.
BP
Daňová a finanční optimalizace
Beňová, K.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Daňová optimalizace příjmů osob samostatně výdělečně činných
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.
BPDetektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINOMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Myslín, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Digitální stopaBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
22.BP
Ekonomie času drobného podnikatele
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DP
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
BP
Elektronické obchodování
Špička, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 3 Šimčíková, L.
25.DP
Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BPFaktory a podmínky zahájení podnikatelské činnostiKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
27.
DP
Finanční analýza vybraného podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
28.
DP
Finanční aspekty Customer lifetime value
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Finanční řízení firmy
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
30.
BPFinanční zdraví firmy v projektových studiích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Fyzická bezpečnost
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2 Kuzhim, E.
32.
BP
GDPR a souvislosti v IT
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 3
--
33.BPGoogle hackingBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 1 Mejstřík, P.
34.
BP
Grafický tutoriál assembleruJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Havarijní plán ( HP) v ITBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
36.
BP
Hospodaření neziskových organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Hry a hráči
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
38.BP
Informační podpora řízení vztahu se zákazníky
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.BPInformační podpora tvorby obchodního modulu v podnikuKrajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
40.
DP
Inovace a management inovacíFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
3 / 8
Vysluchová, B.
Krupičková, K.
Spurná, A.
41.
DP
Inovační podnikání malých a středních podniků
Folvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 1
--
42.DPInovační podnikání malých a středních firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 10 Ošlejšek, P.
43.
BP
Insolvence firmy
Vozňáková, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.BPInstalace OS z USBJaníček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
2 / 1
45.BPInterkulturní bariéry ve smíšených firmáchMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-IIP
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
46.
DP
Investiční rozhodování v podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníkuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BPIT firma jako start upKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.BPKomunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikaceMezuláník, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
50.
DPKonkurenceschopnost podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
51.DPKonkurenční potenciál podnikuMikoláš, Z.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
52.
BPKontakt se správou sociálního pojištění, možné technologie, klady, rizika, úskalí
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
BPKreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxiDurda, L.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / -- Jelínková, H.
54.
DP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejího měřeníMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
2 / 5 Jelénková, M.
Mrázková, M.
55.BP
Kvalita života podnikatelů/manažerů a způsoby jejich měření
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
56.
BP
Kybernetická kriminalita
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1--
57.BP
Kyberšikana a její prevence
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.BP
Licence u SW
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8
60.BPLogistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firemFormánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
61.BPMalware současná situaceBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Líman, Š.
62.
BP
Management kvality v organizacích
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
63.
BP
Management profesionálního herního týmu
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
64.BP
Meteostanice s webovým rozhraním
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EMB-EM-APIVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
Červinka, L.
65.
BP
Modelování business procesů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
2 / 3
66.
DP
Moderní přístupy k řízení a vedení lidí
Maňák, R.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
BP
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.BPNasazení DMS v podniku a jeho vyhodnoceníKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.
BPNasazení ERP systémů v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 2
70.BPNástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v podnikáníMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy0 / --
--
71.
DP
Návrh modelu uživatelských potřeb pro zavedení IS v podnikuKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
DP
Ocenění firmyVozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Oceňování podniku
Polách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
74.
BPOperační management, řízení provozu organizací
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-MAE
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
75.
DP
Operační management, řízení provozu organizací
Formánek, I.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8--
76.BP
Plánování finančních zdrojů podniku
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
77.BPPočítačové sítě, LinuxBejček, M.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EMB-EM-APIVŠPPPodrobnosti témy0 / 2
--
78.
DPPodnikání na finančních trzíchPolách, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BPPodnikatelský plánKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 5
80.
BPPodnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPPPodrobnosti témy1 / 5
81.
BP
Podnikatelský plánTykva, T.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy
1 / 5
82.
BP
Podnikatelský záměrFialová, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)----VŠPPPodrobnosti témy7 / 25
83.
BP
Podnikatelský záměr
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 8
84.
BP
Podnikavost jako klíčová kompetenceKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POSx
B-EM-MAE
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / ----
85.
BP
Právní a daňové aspekty pracovně-právních vztahů
Krajčová, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-PODVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
86.BPPrevence sociálně -patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních zařízení u dětí a mládežeBrechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Projektové řízení jako součást strategického řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 8
88.BPProjektový management, řízení projektůKatedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-API
B-EM-MAE
B-EM-IIP
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 8 Neuwirth, R.
89.
BP
Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-API
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
--
90.DPPřekonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituceMezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 3
--
91.DPPříčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDMVŠPPPodrobnosti témy1 / 5
92.
BP
Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POS
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-PODX
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
93.
BP
Reportování dat a počítání výkonnosti
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-IIP
B-EM-MAE
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BPRiziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy2 / 2
95.
BPRodinné podnikáníKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 5
--
96.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy1 / 10 Menšíková, S.
97.
DP
Rodinné podnikání
Fialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 5
--
98.
BP
Rodinné podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-PAM
B-EM
--
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
99.
DP
Rodinné podnikání
Mikoláš, Z.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
4 / 10
100.
BP
Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM-API
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
--
101.
BP
Řízení lidských zdrojů v (podnikavé) organizaci se zaměřením na vybranou personální činnost
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POD
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / --
102.
DP
Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 8
--
103.DP
Snižování podnikatelských rizik
Polách, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BP
Specifika a konkurenceschopnost v MSPFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
--
105.
BP
Srovnání různých softwarových nástrojů při analýze bytové výstavby v ČRLöster, T.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-POSx
B-EM-IIP
B-EM-POD
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Srovnání znalostních společnostní a vymezení společných znaků
Krajčík, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
107.
BPStarší generace a její problémy v souvisloti s ITKatedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 3
108.
BP
Strategická analýza firem
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 8
--
109.
DP
Strategické (a procesní) řízení firem
Formánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 8
110.
BP
Strategický program pro arbitrážní obchody
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DP
Systémy měření výkonnosti podniku
Vozňáková, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.BP
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 4--
113.
BP
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firemFormánek, I.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 6
--
114.
BP
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v podnikání
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-PODX
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DP
Vliv behaviorální ekonomie na výkonnost firmy a její hodnotu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-PAM--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
116.
BP
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy1 / 4 Honsa, M.
117.
BPVybraná forma podnikání v ČR (podnikání na volné noze, intrapodnikání, franchising, sociální podnikání, startup)
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MAE
B-EM-POD
B-EM-PODX
B-EM-POSx
B-EM-POS
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / ----
118.
BP
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojůMaňák, R.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-POD
B-EM-POS
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / ----
119.
DP
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podnikuKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BPVytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPPPodrobnosti témy
1 / 1
Bártfay, T.
121.
BP
Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1
--
122.
BP
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektuFolvarčná, A.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-MAE
B-EM-POSx
B-EM-POS
B-EM-POD
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 5
--
123.
BP
Využití informačních technologií v ...
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
0 / 4
--
124.
BP
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.BPVyužití IT ve sborech dobrovolných hasičůMyslín, J.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPPPodrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BP
Vývoj a využití cloudových technologií
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 3--
127.
DP
Vývoj informačního systému ve strojírenské společnostiKrajčík, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)N-EMN-EM-PDMVŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BP
Vyžadování údajů v datové komunikaciBrechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Vzdálená instalace operačního systémuJaníček, V.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BP
Webové stránky z hlediska útoků na ně
Brechlerová, D.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.BPWebové stránky z hlediska útoků na ně
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM-API
B-EM-IIP
VŠPP
Podrobnosti témy1 / 2
132.BP
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Brechlerová, D.Katedra podnikání a managementu (VŠPP)--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
1 / 1
133.BP
Zálohování pracovních stanic
Janíček, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.
DP
Založení IT společnosti, modely a případové studie
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--
VŠPPPodrobnosti témy0 / 1--
135.
BP
Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývajícíKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
--
--VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.BP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Mezuláník, J.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-PODX
B-EM-API
B-EM-IIP
B-EM-POSx
B-EM-POD
B-EM-POS
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3 Adámková, K.
137.
DP
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práciKatedra podnikání a managementu (VŠPP)
N-EM
N-EM-PDM
VŠPPPodrobnosti témy1 / 3
138.
BP
Ženy v malém a středním podnikáníFialová, V.
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
----VŠPPPodrobnosti témy
2 / 7
Rzodková, V.