Prehľad vypísaných tém - Katedra cizích jazyků (VŠPP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

* | G | M | O | P

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Globalizace a světová ekonomika
Fireš, A.
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Mezinárodní management
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BP
Mezinárodní marketing
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Mezinárodní obchod
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BP
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Fireš, A.Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPPozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
VŠPP
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
BP
Proexportní politka ČR
Katedra cizích jazyků (VŠPP)VŠPP
Podrobnosti témy
0 / 1
--