Kvestorát (VŠPP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Jaroslav Beneš
pracovník
+420 595 228 101, +420 603 147 712
benesj [at] is.vspp.cz
Ing. Dagmar Černá
pracovníčka
cerna [at] is.vspp.cz
Naděžda Frasunková
pracovníčka
pracovníčka
Milan Jarčíkpracovníkjarcik [at] is.vspp.cz
pracovníčka
Šárka Kovaříkovápracovníčka
Marie Lulová
pracovníčka
lulova [at] is.vspp.cz
Ing. Andrea Malcharková
pracovníčka
Marcela Mydlářovápracovníčka
mydlarova [at] is.vspp.cz
pracovník
sak [at] is.vspp.cz
Ing. Lucie Švajnápracovníčkasvajna [at] is.vspp.cz