Katedra podnikání a managementu (VŠPP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
učitel
Katedra informatiky
+420 270 001 121
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
učitel
belda [at] is.vspp.cz
učitelka
benovak [at] is.vspp.cz
učitelka
učitel
bronec [at] is.vspp.cz
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.učitelka
Ing. Dana Dufková
učitelka
dufkova [at] is.vspp.cz
učitel
Ing. Ján Dvorský, PhD.
učitel
dvorsky [at] is.vspp.cz
Ing. Vendula Fialová, Ph.D.učitelka
vfialova [at] is.vspp.cz
učitelka
folvarcnaa [at] is.vspp.cz
doc. Dr. Ing. Ivo Formánekučitel
učitel
učitel
učitel
učitelka
jankovska [at] is.vspp.cz
učitelka
karkoskovai [at] is.vspp.cz
učitel
kljucnikovs [at] is.vspp.cz
učitelka
kloudova [at] is.vspp.cz
učitel
Ing. Jana Kotěšovcováučitelka
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.učitel
506 kancelář
+420 737 207 963
krajcik [at] is.vspp.cz
učitelka
učitel
kuba [at] is.vspp.cz
učitel
doc. Dr. Antonín Kulhánek, CSc.učitel
kulhanek [at] is.vspp.cz
učitel
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
učitel
učitel
učitel
Ing. PhDr. Petr Mašín, MBAučitel
masin [at] is.vspp.cz
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
učitel
mezulanikj [at] is.vspp.cz
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
učitel
mikolasz [at] is.vspp.cz
Ing. Eva Mištinováučitelka
Ing. Karel Mráček, CSc.učitel
Ing. Josef Myslínučitelmyslin [at] is.vspp.cz
pracovníčka
učitel
patak [at] is.vspp.cz
učitel
učitel
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
učitel
Ing. Josef Polák, Ph.D.učitel
učitel
prichystal [at] is.vspp.cz
Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.pracovníčka
učitel
radkovskyj [at] is.vspp.cz
Ing. Monika Randáková, Ph.D.
učitelka
randakova [at] is.vspp.cz
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.učitel
učitelka
sedlackova [at] is.vspp.cz
učitelka
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
učitelka
stehlikova [at] is.vspp.cz
Mgr. Jana Syrovátková
učitelka
učitel
simekm [at] is.vspp.cz
učitel
525 kancelář
učitel
Mgr. Ing. Tomáš Tykva
učitel
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.učitelka
ubreziova [at] is.vspp.cz
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
učitel
učitel
527 kancelář
+420 595 228 129vlcek [at] is.vspp.cz
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
učitelka
voznakova [at] is.vspp.cz

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
externí oponentka, externí vedoucí závěrečné práce
externí oponent