Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na VŠPP. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2019/2020

  • do studia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-API Aplikovaná informatika - kombinovaná forma
  • do studia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-API Aplikovaná informatika - prezenční forma
   (od 15. 12. 2018 do 3. 10. 2019 21:00)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek :
   (od 15. 12. 2018 do 30. 10. 2019)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 12. 2019


 • akademický rok 2019/2020

  • do studia: P-LLM LL.M. Právo v manažerské praxi - kombinovaná forma
   (od 15. 12. 2018 do 15. 9. 2019)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek :
   (od 15. 12. 2018 do 31. 10. 2019)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 11. 2019