Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na VŠPP. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2019/2020

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 15. 12. 2018 do 15. 10. 2019)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 12. 2019


 • letní semestr 2018/2019

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 4. 2019


 • akademický rok 2019/2020

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 15. 12. 2018 do 13. 11. 2019)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 11. 2019