Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na VŠPP. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 1. 12. 2019 do 31. 10. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě VŠPP (Brno), VŠPP (Ostrava), VŠPP (Praha) 31. 12. 2019
   na fakultě VŠPP (Brno), VŠPP (Ostrava), VŠPP (Praha) 31. 12. 2020


 • letní semestr 2019/2020

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 30. 10. 2019 22:00 do 31. 3. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 4. 2020


 • akademický rok 2019/2020

  • do studia: P-LLM LL.M. Právo v manažerské praxi - kombinovaná forma
   (od 15. 12. 2018 do 15. 9. 2019)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek :
   (od 15. 12. 2018 do 31. 3. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 3. 2020