Elektronická prihláška na štúdium na VŠPP - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na VŠPP. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 15. 12. 2018 do 15. 10. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2019


 • letný semester 2018/2019

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 15. 11. 2018 do 15. 03. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   30. 04. 2019


 • akademický rok 2019/2020

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 15. 12. 2018 do 13. 11. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   30. 11. 2019