Elektronická prihláška na štúdium na VŠPP - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na VŠPP. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-API Aplikovaná informatika - kombinovaná forma
  • do štúdia: B-EM Ekonomika a management - B-EM-API Aplikovaná informatika - prezenčná forma
   (od 15. 12. 2018 do 03. 10. 2019 21:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 15. 12. 2018 do 30. 10. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2019


 • akademický rok 2019/2020

  • do štúdia: P-LLM LL.M. Právo v manažerské praxi - kombinovaná forma
   (od 15. 12. 2018 do 15. 09. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 15. 12. 2018 do 31. 10. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   30. 11. 2019