Elektronická prihláška na štúdium na VŠPP - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na VŠPP. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 01. 12. 2019 do 31. 10. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte VŠPP (Brno), VŠPP (Ostrava), VŠPP (Praha) 31. 12. 2019
   na fakulte VŠPP (Brno), VŠPP (Ostrava), VŠPP (Praha) 31. 12. 2020


 • letný semester 2019/2020

  • do všetkých typov prijímacích skúšok:
   (od 30. 10. 2019 22:00 do 31. 03. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   30. 04. 2020


 • akademický rok 2019/2020

  • do štúdia: P-LLM LL.M. Právo v manažerské praxi - kombinovaná forma
   (od 15. 12. 2018 do 15. 09. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 15. 12. 2018 do 31. 03. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 03. 2020