Elektronická prihláška na štúdium na VŠPP - TermínyHelp


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na VŠPP. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

informacePokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia: