Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP - Založení evidence přihlášek

Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:

Typ studia:

V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.