Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie ZS 2018/2019 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2019/2020 - VŠPP).
 
   01. 01. 2018 00:00 - 30. 12. 2018 23:59  Zber návratiek
   01. 01. 2018 00:01 - 15. 10. 2018 23:59  E-prihlášky
   01. 01. 2018 00:01 - 30. 12. 2018 23:59  Prezeranie e-prihlášok
   03. 09. 2018 00:00 - 30. 09. 2018 23:59  Zápis
   03. 09. 2018 00:00 - 30. 09. 2018 23:59  Zmeny v zápisoch
24. 09. 2018     24. 09. 2018 - 22. 09. 2019  Univerzitné obdobie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15. 11. 2018 00:00 - 15. 03. 2019 23:59  E-prihlášky (LS 2018/2019)
   15. 11. 2018 00:00 - 30. 04. 2019 23:59  Prezeranie e-prihlášok (LS 2018/2019)
   15. 11. 2018 00:00 - 30. 04. 2019 23:59  Zber návratiek (LS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15. 12. 2018 00:00 - 21. 11. 2019 23:59  E-prihlášky (ZS 2019/2020)
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Zber návratiek (ZS 2019/2020)
   15. 12. 2018 00:00 - 30. 01. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    28. 01. 2019 00:00 - 03. 03. 2019 23:59  Zápis (LS 2018/2019)
   28. 01. 2019 00:00 - 03. 03. 2019 23:59  Zmeny v zápisoch (LS 2018/2019)
 
 
 
 
11. 02. 2019  
   20. 02. 2019 23:59 Uzávierka skúšobných správ