Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Období LS 2018/2019 - VŠPP

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2019/2020 - VŠPP).
 
   15. 11. 2018 00:00 - 15. 3. 2019 23:59  E-přihlášky
   15. 11. 2018 00:00 - 30. 4. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   15. 11. 2018 00:00 - 30. 4. 2019 23:59  Sběr návratek
   28. 1. 2019 00:00 - 3. 3. 2019 23:59  Zápis
   28. 1. 2019 00:00 - 3. 3. 2019 23:59  Změny v zápisech
11. 2. 2019  
 
 
    20. 2. 2019 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv (ZS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. 9. 2019 00:00 - 30. 9. 2019 23:59  Zápis (ZS 2019/2020)
   2. 9. 2019 00:00 - 30. 9. 2019 23:59  Změny v zápisech (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
22. 9. 2019  
   15. 10. 2019 10:40 Uzávěrka zkušebních zpráv