Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie 2018/2019 - PV - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (2019/2020 - PV - VŠPP).
 
   01. 04. 2018 22:00 - 13. 11. 2018 23:59  E-prihlášky
   01. 04. 2018 22:00 - 30. 11. 2018 23:59  Prezeranie e-prihlášok
24. 09. 2018     24. 09. 2018 - 22. 09. 2019  Univerzitné obdobie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15. 12. 2018 00:00 - 31. 03. 2020 23:59  E-prihlášky (2019/2020 - PV)
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 03. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok (2019/2020 - PV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2019  
   06. 09. 2019 Uzávierka skúšobných správ