Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Období ZS 2019/2020 - VŠPP

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2018/2019 - VŠPP).
 
   15. 12. 2018 00:00 - 15. 10. 2019 23:59  E-přihlášky
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Sběr návratek
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   2. 9. 2019 - 30. 9. 2019   Zápis
   2. 9. 2019 - 30. 9. 2019   Změny v zápisech
22. 9. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 2. 2020