Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie ZS 2019/2020 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2018/2019 - VŠPP).
 
   15. 12. 2018 00:00 - 15. 10. 2019 23:59  E-prihlášky
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Zber návratiek
   15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Prezeranie e-prihlášok
   02. 09. 2019 - 30. 09. 2019   Zápis
   02. 09. 2019 - 30. 09. 2019   Zmeny v zápisoch
22. 09. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 02. 2020