Harmonogram akademického rokaHelp


Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie ZS 2019/2020 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

informaceZobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2019/2020 - VŠPP).
|| 
  < 15. 12. 2018 00:00 - 21. 11. 2019 23:59  E-prihlášky
  < 15. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Zber návratiek
  < 15. 12. 2018 00:00 - 30. 01. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
  < 02. 09. 2019 00:00 - 30. 09. 2019 23:59  Zápis
  < 02. 09. 2019 00:00 - 30. 09. 2019 23:59  Zmeny v zápisoch
22. 09. 2019 >   < 22. 09. 2019 00:00 - 31. 08. 2020 23:59  Univerzitné obdobie
 
 
 
 
 
 
 
   < 15. 10. 2019 10:40 Uzávierka skúšobných správ (LS 2018/2019)
 
 
 
 
 
   < 30. 10. 2019 22:00 - 22. 03. 2020 23:59  E-prihlášky (LS 2019/2020)
  < 30. 10. 2019 22:00 - 30. 04. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok (LS 2019/2020)
 
   < 01. 11. 2019 00:00 - 30. 04. 2020 23:59  Zber návratiek (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 10. 2020 23:59  E-prihlášky (ZS 2020/2021)
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok (ZS 2020/2021)
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  Zber návratiek (ZS 2020/2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   < 27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  Zápis (LS 2019/2020)
  < 27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  Zmeny v zápisoch (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
16. 02. 2020 > 
  < 30. 03. 2020 23:59 Uzávierka skúšobných správ
||